/& J.
...................................................
ANTÂLYA BUYUKŞEHIR BELEDİYESİ
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU
Tarih: .,23/09/2014
b ir im
Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı
MECLİS TOPLANTISININ
TARİHİ VE GÜNDEM
MADDESİ
Büyükşehir
Belediye
Meclisinin
toplantısının 69. Maddesi.
11.09.2014
tarihli
Maddi durumu şehirlerarası cenaze nakletmeye yeterli
olmayan veya fakir olduğunu belgeleyen cenaze sahiplerinin
cenazelerinin Türk Hava Yolları ile naklinin sağlanması için,
Türk Hava Yollan ile protokol imzalamaya Belediye
Başkanma yetki verilmesi._______________________________
KOMİSYON RAPORU
Komisyonumuzca yapılan inceleme sonucunda;
Maddi durumları şehirlerarası cenaze nakletmeye yeterli olmayan veya fakir olduğunu
belgeleyen cenaze sahiplerinin cenazelerinin, Türk Hava Yolları ile Türkiye içindeki havalimanlarına
tek yönlü olarak ücreti Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanarak nakillerinin
gerçekleştirilmesi amacıyla, Türk Hava Yolları ile protokol imzalamaya Büyükşehir Belediye
Başkanma yetki verilmesi hususunun uygun olduğu görüşüyle,
İşbu rapor imza altına alınarak Meclisimizin takdirine sunulmuştur.
Bahattin BAYRAKTAR
Plan ve Bütçe Kom. Bşk.
Ali KURŞUNLU
Üye
T lİ L
Emin HATİPOĞLU
Sözcü
Süleyman ACAR
kat'.S adi
Download

Tlİ L - Antalya Belediyesi