m
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü
Sayı : 90852262-301.03- 2 JO T ~ Q
Konu: Kaş İlçesi, Kınık Hal Yeri NİP.
\* V %
EXp£
ANTALYA
.6/11/2014
BAŞKANLIK MAKAMINA
Kaş Belediyesi sınırları içerisinde, Kınık Mahallesinde hal yeri ile ilgili ihtiyaçları
karşılamak amacı ile hazırlanan “Belediye Hizmet Alanı (Toptancı Hal Alanı)” kullanımına
yönelik 1/5000 ölçekli İlave Revizyon Nazım İmar Planının incelenerek, karara bağlanmak
üzere Belediye Meclisine havalesi hususunu arz ederim.
İmar ve
Uygun görüşle arz ederim.
C u L /1 1/2014
Mehmet AVCI
Genel Sekreter Yardımcısı V.
Uygun görüşle arz ederim.
}(ixo1 EKİCİ
Genel Sekreter
Mesut KOCAGOZ
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı V.
Adres: A ntalya B üyükşehir Belediyesi, Karaalioğlu Parkı İçi 07100 A N TA LY A
Ayrıntılı bilgi için irtibat: A .L ale DARICI
T e l : 0 242 241 28 66
Fax : 0 242 243 06 28
Web: w w w .antalva.bel.tr
E-posta: info@ .antalva-bld.gov.tr
planlam a@ antalva.bel.tr
Download

T.C. \* V % ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EXp£ İmar ve