s • OJ a •
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü
Sayı : 90852262-301.03- \ b 8 2 - 3 9 ' S ^
Konu: Konyaaltı Trafo Merkezi NİP. İtiraz.
% K
EXP02016
*
ANTALYA
/09/2014
BAŞKANLIK MAKAMINA
Konyaaltı Belediyesi sınırları içerisinde 025A-12C,17B nolu imar paftasında yer
alan Trafo Merkezi ve çevresindeki yola ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine
askı süresi içerisinde yapılan itirazın incelenerek, karara bağlanmak üzere Belediye Meclisine
havalesi hususunu arz ederim.
Uygun görüşle arz ederim*
...J09J
GenePSekreter Yardımcısı
Uygun görüşle arz ederim.
2014
Bifol EKİCİ
Genel Sekreter
J ^ - A n t ^ a Büyükşehir Belediye Başkanı V.
Ekler: -1/5000 ölçekli NİP. fot.
-İtiraz yazısı.
Ö İT/09/20I4 Şehir Plancısı
e "^,./09/2014 PIn. Şb. Md. V.
: B.YILMAZHAN V
: M.ALKAN <
4$ .
Adres: Antalya Büyükşehir Belediyesi, Karaalioğlu Parkı İçi 07100 ANTALYA
Ayrıntılı bilgi için irtibat: M.ALKAN
T e l : 0 242 241 28 66
Fa.\ : 0 242 243 06 28
W eb: www.antalva.bel.tr
E-posta: [email protected]
planlama@.antalva.bel.tr
T.C.
TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
19. İLETİM TESİS VE İŞLETME GRUP MÜDÜRLÜĞÜ / ANTALYA
(Tesis ve Kontrol Müdürlüğü)
Sayı
Konu
: 42500675/754 - U S 2 : (154+380) kV Serbest Bölge
Trafo Merkezi İmar Planı
Değişikliği İtirazı
n 0 7 . 2 0 1 4* 2 8 3 2
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü
O
Teşekkülümüz sorumluluğunda yer alan (154+380) kV Serbest Bölge Trafo merkezine
ulaşım sağlayan mevcut yolun imar planlarına aktarılmasına yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli
Nazım İmar Planı değişikliği çalışması onaylanarak 08.07.2014 tarihinde bir ay(30 gün) süre
ile askıya çıkartılmıştır. Söz konusu Trafo merkezinin sınırları; bölgede yapılan kadastro
çalışmaları sonucunda oluşan yeni mülkiyet durumuna istinaden değişikliklere uğramış
bulunmaktadır. Gerekli düzenlemeler dikkate alınarak hazırlanmış olan yeni sınırın(Ek-l)
AK
Grup Müdürü
c
-İ LKLER:------------------------------------------1- Trafo merkezine ait yeni sınır(2 sayfa)
ANTALYA Bİ Y f KŞKH:
s --:
.....
< 2__
)
mm
__
rrûr.j;
A "t *
Fabrikalar Mah. 3051 Sok. P. K:218 ANTALYA
Tel (0242) 346 50 55 F a k s : (0242) 345 49 00
Elektronik A ğ : www.teias.gov.tr
Bilgi İçin : Serhat AKSU(Şehir Plancısı)
Dahili T e l: (0 242) 346 50 55 / 1907
i
I
Download

Gündemin 94.Maddesi - Antalya Belediyesi