T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü
Sayı : 90852262-301.03Konu: Döşemealtı 8707 ada 23, 24 parseller NİP.
EXP02016
ANTALYA
'Z \ /07/2014
BAŞKANLIK MAKAMINA
Döşemealtı Belediyesi sınırları içerisinde, 025D-17C nolu imar paftasında yer alan
Yağca Mahallesi 8707 ada 23 ve 24 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı
değişikliğinin incelenerek, karara bağlanmak üzere Belediye Meclisine havalesi hususunu
arz ederim.
Uygun görüşle acz ederit
^.r../07/İÛ l,
Bedrallalı El
Genel Sekreter tx ardımcıSL
Uygun görüşle arz ederim.
— — 101120 İ 4
Faruk KARAÇAY
Genel Sekreter V.
BELEDİYE MECLİSİNE
\ A ÇJ...I
, fTÜREL
Menderes
|4TV
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı
■
”
•
•
j\u
A d re s: A ntalya Büyükşehir Belediyesi, K araalioğlu Parkı İçi 07100 ANTALYA
A yrıntılı bilgi için irtibat: A .L ale DARICI
T e l : 0 242 241 28 66
F ax : 0 242 243 06 28
W eb : w w w .antalva.bel.tr
E -posta: info@ antalva-bld.gov.tr
planlam a@ antalva.bel.tr
Download

\ A ÇJ...I - Antalya Belediyesi