T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı
Planlama Şube Müdürlüğü
EXP0a)16
ANTALYA
âvi./12/2015
Sayı : 90852262-301.03Konu; Kepez İlçesi,
Göksu Mahallesi, NİP değ.
BAŞKANLIK MAKAMINA
Kepez Belediyesi sınırları içerisinde, Göksu Mahallesi ile Altınova Mevkii arası
ulaşım bağlantısının sağlanmasına yönelik yollara ve çevresine ilişkin hazırlanan 1/5000
ölçekli nazım imar planı revizyonunun incelenerek, karara bağlanmak üzere Büyükşehir
Belediye Meclisine havalesini arz ederim.
Hüsamettin
İmar ve Şehircilik D;
Uygun görüşk aj^derim ^
BELEDÎY^MECLİSİNE
[2/2015
BiroVEÎCÎtİ
Genel Sekreter
A dres: Antalya B üyükşehir Belediyesi, Karaalioglu Parkı İçi 07100 ANTALYA
A ynntılı bilgi için irtibat: M enekşe ALKAN
T e l: O 242 241 28 66
F ax : O 242 243 06 28
W eb: www .antalva.bel.tr
E -posta: info@.antalva-bld.gov.tr
Dİanlam a@ antalva.bel.tr
Download

Gündemin 85.Maddesi - Antalya Belediyesi