T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYEBAŞKANLIĞI
İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı
Planlama Şube Müdürlüğü
Sayı : 90852262-301.03Konu; Alanya îlçesi, Mahmutlar Mahallesi
852 ada 1 p., 4335, 4336, 4437, 4439, 98 p. UİP.
EXP0:^016
A
•
-YA
3>4../12/2015
BAŞKANLIK MAKAMINA
Alanya Belediyesi sınırları içerisinde, mülkiyeti maliye hâzinesi ait olan 852 ada 1
parsel, 4335, 4336, 4437, 4439 parseller ile çevresinde düzenleme yapılması ve mera
niteliğindeki 98 parselin Otogar ve Belediye Hizmet Alanı olarak planlanmasına ilişkin
1/1000 ölçekli İlave Revizyon Uygulama İmar Planının incelenerek, karara bağlanmak üzere
Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim.
\
Hüsametti
İmar ve Şehircilik
ÇIN
Yardımcısı
BELEDlY^MECLİSİNE
12/2015
B ir^ EKİCİ
GenelıSekreter
A dres: Antalya Büyükşehir Belediyesi, Karaalioğlu Parkı İçi 07100 A N TALYA
Ayrıntılı bilgi için irtibat: M enekşe ALKAN
T e l : O 242 241 28 66
F ax : O 242 243 06 28
W eb: www.antalva.bel.tr
E -posta: [email protected]
[email protected]
Download

Gündemin 99.Maddesi - Antalya Büyükşehir Belediyesi