T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Sayı : 43891512/
Konu : M eclis Kararı
EXP02Q16
O ^ O İ - 3 Sr& o
BAŞKANLIK MAKAMINA
İlgi
: Muratpaşa Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünün 13/08/2014 tarih 4759 sayılı
yazısı.
Muratpaşa Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünün 13/08/2014 tarih 4759 sayılı yazı
eki Muratpaşa Belediye Meclisinin yeni kurulan Müdürlüklere (Ruhsat ve Denetim, Spor,
Huzurevi, Kreş, Kadın ve Aile Hizmetleri Dış İlişkiler, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler) ayrılmış
oldukları Müdürlüklerin bütçelerinden fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında
ekleme ve aktarmalara ait 06/08/2014 tarih 288 sayılı Kararının 5216 sayılı Büyükşehir
Belediyesi Kanununun 14. ncü maddesi gereğince Belediye Meclisine havalesi hususunu arz
ederim.
Selahattin ARTUN
Mali Hizmetler Dairesi Başkan V.
Uygı
" " ’
'anur.
Birol EKİCİ
Genel Sekreter
K araalioğlu Park İçi, Işıklar 07100 A N TA LY A
T elefon : (0 242) 249 51 36 Faks: (0 242) 249 51 15
E lektronik Ağ: vvvvw.antalva.bel.tr
çfcŞft ûf,
i
\
m
ANTfUVfl
T.C.
ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYESİ
Mali Hizmetler Müdürlüğü
13/08/2014
Sayı: 96018794-841.02/£l H ‘3
Konu:Meclis Kararları
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
V
Belediyemiz Meclisimizin 06/08/2014 tarih ve 288 sayılı kararı ile onaylanan yeni
kurulan Müdürlüklerden (Ruhsat ve Denetim, Spor, Huzurevi, Kreş, Kadın ve Aile
Hizmetleri, Dış İlişkiler, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler) ayrılmış oldukları Müdürlüklerin
bütçelerinden fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında ekleme ve aktarmalar ile
ilgili Meclis Kararları, 5216 sayılı yasanın 14. maddesi gereği ekte sunulmuştur.
Bilgi ve gereğini arz ederim.
İbrahim
ANECI
Başkan a.
Başkan Yardımcısı
EKLER:
EK: 1- Meclis Kararları (3 Adet)
2- Komisyon Raporu
C
s v .-îa p G t!İşl'i;P6 Ş l j c Mt.-lüriu'ja
i .ıHıs iVaıMseb* Şabö ıVİüönr!U8#
i" ■
'v-
V :\:Ü
DAĞITIM: Mali Hizmetler Daire Başkanlığı
T .C .
îS
ÛJ
S |
ÎK\ < ■
u F .ı.r .o i y i
25
1
‘_
ii.c.iı i inui"-n
Fener Mahallesi Tekelioğlu Caddesi
Ayrıntılı Bilgi İçin İrtibat:
No:63 Muratpaşa 07160 ANTALYA
Telefon: 0 242 320 22 22 Faks: 0 242 324 23 98
e-posta: [email protected]
elektronik ağ : www.muratpasa-bld.gov.tr
ww w .facebook.com /beledivem uratpasaw w w .tw itter.com /M uratpasaBld
MURATPAŞA BELEDİYESİ MECLİSİNİN 06.08.2014 TARİH VE 288 SAYILI EKLEME AKTARMA KARARLARI
AKTARILAN
MÜDÜRLÜK
Kütüphane
Müdürlüğü
Kütüphane
Müdürlüğü
Kütüphane
Müdürlüğü
Kütüphane
Müdürlüğü
Kütüphane
Müdürlüğü
Kütüphane
Müdürlüğü
Kütüphane
Müdürlüğü
Kütüphane
Müdürlüğü
Kütüphane
Müdürlüğü
Kütüphane
Müdürlüğü
Kütüphane
Müdürlüğü
Kütüphane
Müdürlüğü
Kütüphane
Müdürlüğü
AKTARILAN
MÜDÜRLÜK
AKTARILAN BÜTÇE KODU
46 07 23 07 08 9 9 5 01 2
46 07 23 07 08 9 9 5 01 3
46 07 23 07 08 9 9 5 02 2
46 07 23 07 08 9 9 5 02 3
46 07 23 07 08 9 9 5 03 1
46 07 23 07 08 9 9 5 03 2
46 07 23 07 08 9 9 5 03 3
46 07 23 07 08 9 9 5 03 4
46 07 23 07 08 9 9 5 03 5
46 07 23 07 08 9 9 5 03 6
46 07 23 07 08 9 9 5 03 7
46 07 23 07 08 9 9 5 03 8
46 07 23 07 08 9 9 5 06 7
AKTARILAN BÜTÇE KODU
Zabıta Müdürlüğü 46 07 23 45 03 1 9 5 03 5 1
09
Zabıta Müdürlüğü 46 07 23 45 03 1 9 5 03 5 1
09
Zabıta Müdürlüğü 46 07 23 45 03 1 9 5 03 5 1
09
Zabıta Müdürlüğü 46 07 23 45 03 1 9 5 03 5 1
09
Zabıta Müdürlüğü 46 07 23 45 03 1 9 5 03 5 1
09
Zabıta Müdürlüğü
46 07 23 45 03 1 9 5 03 1
EKLENEN
MÜDÜRLÜK
spor
müdürlüğü
spor
müdürlüğü
spor
müdürlüğü
spor
müdürlüğü
spor
müdürlüğü
spor
müdürlüğü
spor
müdürlüğü
spor
müdürlüğü
spor
müdürlüğü
spor
müdürlüğü
spor
müdürlüğü
spor
müdürlüğü
spor
müdürlüğü
toplam
EKLENEN
MÜDÜRLÜK
Ruhsat ve
Denetim
Müdürlüğü
Ruhsat ve
Denetim
Müdürlüğü
Ruhsat ve
Denetim
Müdürlüğü
Ruhsat ve
Denetim
Müdürlüğü
Ruhsat ve
Denetim
Müdürlüğü
Ruhsat ve
Denetim
Müdürlüğü
EKLENEN BÜTÇE KODU
46 07 23 07 08 9 9 5 01 2
46 07 23 07 08 9 9 5 01 3
46 07 23 07 08 9 9 5 02 2
46 07 23 07 08 9 9 5 02 3
MİKTAR
90.000,00
320.000,00
20.000,00
120.000,00
46 07 23 07 08 9 9 5 03 1
66.646,00
46 07 23 07 08 9 9 5 03 2
220.000,00
46 07 23 07 08 9 9 5 03 3
2.000,00
46 07 23 07 08 9 9 5 03 4
2.000,00
46 07 23 07 08 9 9 5 03 5
200.000,00
46 07 23 07 08 9 9 5 03 6
18.930,00
46 07 23 07 08 9 9 5 03 7
96.576,00
46 07 23 07 08 9 9 5 03 8
4.969,00
46 07 23 07 08 9 9 5 06 7
50.000,00
1.211.121,00
EKLENEN BÜTÇE KODU
MİKTAR
46 07 23 51 4 1 1 5 01 1
168.000,00
4607 23 5 1 4 1 1 5 0 1 3
104.000,00
4607 23 514 1 1 5 0 2 1
5.000,00
46 07 23 51 4 11 5 02 2
9.000,00
46 07 23 51 4 11 5 02 3
21.000,00
46 07 23 51 4 11 5 03 1
50.000,00
Download

Gündemin 73.Maddesi - Antalya Belediyesi