T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü
Sayı : 90852262-301.03- 2. / 9 3Konu: Gazipaşa 123 ada 3 parsel ve 133 ada 4 parsel
' EXP02016
T '
ANTALYA
6 . /1 1/2014
BAŞKANLIK MAKAMINA
Gazipaşa Belediye Meclisinin 05.05.2014 gün ve 101 sayılı karan ile görüşülen, 123
ada 3 parsel ile 133 ada 4 parselin resmi kurum alanından konut veya ticari alana
dönüştürülmesi talebinin incelenerek, karara bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye
Meclisine havalesini arz ederim.
Hüsamettin
İmar ve Şehircilik
Uygun görüşle arz ederim.
6^/11/2014
Mehn^'ÂTCI
Genel Sekreter Yardımcısı V.
Uygun görüşle arz ederim.
(MîA 01
Birol EKİCİ
Genel Sekreter
Mesut KOCAGOZ
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı V.
EK: İlçe Belediye Meclis Karan
Adres: Antalya Büyükşehir Belediyesi, Karaalioğlu Parkı İçi 07100 ANTALYA
Ayrıntılı bilgi için irtibat: A. Lale DARICI
T e l: 0 242 241 28 66
Fax : 0 242 243 06 28
W eb: www.antalva.bel.tr
E-posta: info@.antalva-bld.gOY.tr
[email protected]
T.C.
GAZİPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
MECLİS KARAR KAĞIDI
05/05/2014
Karar Tarihi
Karar Numarası : 101
Belediye
Dr.Adil ÇELİK, Kemal SARIYILDIRIM, Tevfık KARAV, Ahmet BUYUKAKÇA,
Meclisini Teşki İbrahim TUNCER, Mustafa TÜRKER, Mustafa AVCI, Semra YALÇIN BÎLGÎÇ,
Edenlerin Adı
Kazım CAN,Mahmut BAŞ,Eşref ÖZDEMİR,Nazmiye GÜL ÖZGÖRÜ, İsmet TOK,
Soyadı
Şema ŞENLİ, İlker ERDOĞAN , Şevket GÜLCAN
Gazipaşa Belediye Meclisi, 2014 MAYIS Ayı toplantısının I.Birleşiminin I.Oturumunu
yapmak, gündeminde bulunan konular ile gündeme getirilecek konuları görüşmek üzere 5393 Sayılı
Belediye Kanununun 20. ve 21. maddeleri ile 2014/090 sayılı Belediye meclis Kararı gereğince
05.05.2014 Pazartesi günü saat 14.00’de yukarıda isimleri yazılı üyeler huzuru ile Belediye Toplantı
Odasında, Belediye Başkanı Dr.Adil ÇELİK’in Başkanlığında toplanarak tafsilatı meclis müzekker at
tutanaklarında yazılı olduğu şekilde aşağıdaki hususu karara bağladı.
1074 Sayılı Gazipaşa Tarım Kredi Kooperatifinin
Cins Değişikliği İle İlgili T alebi:
1074 Sayılı Gazipaşa Tarım Kredi Kooperatifinin 27.02.2014 tarih ve 90 Sayılı yazıları ile;
Kooperatiflerine ait gayri menkullerinin(123 ada 3 parsel, 133 ada 4 parsel) Belediye kayıtlarında resmi
kurum statüsünde ise , resmi kurum statüsünden çıkarılarak konut veya ticari saha olarak düzenlenmesi
talepleri Belediye İmar Komisyonunun 18.04.2014 tarih toplantısında görüşülmüş olup, 1/5000 ölçekli
plan tadilatı gerektiğinden, Büyükşehir Belediyesine gönderilmesinin uygun görüldüğü anlaşılmıştır.
Konunun Belediye Meclis Toplantısında Görüşülmesi Sonucunda; Konunun Görüşülmesinin
Antalya Büyükşehir
Belediyesine
havalesine, karar suretinin gereği için İmar Ve Şehircilik
Müdürlüğüne tevdiine oybirliğiyle karar verildi.
Dr.Adil Ç)
Belediye
Şevket GÜLCAN
Meclis Katibi
Semra Yalçın BjLGİÇ
MfUisMtiLi
Download

Tam sayfa faks yazdırma