T.C.
KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL KURULU
10/11/2014
Karar No : 2014 / 10
Konu
: Stratejik Plan Revizesi
Toplantı Yılı :
Toplantı No :
Birleşim No :
2014
2
1
Genel Kurul Başkanı Av. Mehmet ÖZHASEKİ toplantıya katılmadığı için, Genel
Kurul’ a Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet ÇOLAKBAYRAKTAR başkanlık yaptı.
Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Kurulu, 2014 yılı Kasım ayı Olağan Genel
Kurul toplantısının 1 inci maddesinde bulunan “2014-2015-2016 Yılları Stratejik Plan
Revizesi Konusunun Görüşülmesi” ile ilgili genel müdürlüğün yazısı ve ekleri okundu.
Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Konunun görüşülmek üzere Plan ve Bütçe
Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.
Başkan
Ahmet ÇOLAKBAYRAKTAR
Büyükşehir Belediye Başkan Vekili
İmza
Üye
Merve SARIOĞLU
Genel Kurul Üyesi
Divan Kâtibi
İmza
Üye
Yusuf ÖZKAYA
Genel Kurul Üyesi
Divan Kâtibi
İmza
T.C.
KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL KURULU
10/11/2014
Karar No : 2014 / 11
Konu
: Ek Ödenek
Toplantı Yılı :
Toplantı No :
Birleşim No :
2014
2
1
Genel Kurul Başkanı Av. Mehmet ÖZHASEKİ toplantıya katılmadığı için, Genel
Kurul’ a Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet ÇOLAKBAYRAKTAR başkanlık yaptı.
Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Kurulu 2014 yılı Kasım ayı Olağan Genel
Kurul toplantısının 2 nci maddesinde bulunan “2014 Yılı Ek Ödenek Talebi Konusunun
Görüşülmesi” ile ilgili genel müdürlüğün yazısı ve ekleri okundu.
Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Konunun görüşülmek üzere Plan ve Bütçe
Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.
Başkan
Ahmet ÇOLAKBAYRAKTAR
Büyükşehir Belediye Başkan Vekili
İmza
Üye
Merve SARIOĞLU
Genel Kurul Üyesi
Divan Kâtibi
İmza
Üye
Yusuf ÖZKAYA
Genel Kurul Üyesi
Divan Kâtibi
İmza
T.C.
KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL KURULU
10/11/2014
Karar No :
Konu
:
2014 / 12
Yatırım Programı
Toplantı Yılı :
Toplantı No :
Birleşim No :
2014
2
1
Genel Kurul Başkanı Av. Mehmet ÖZHASEKİ toplantıya katılmadığı için, Genel
Kurul’ a Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet ÇOLAKBAYRAKTAR başkanlık yaptı.
Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Kurulu, 2014 yılı Kasım ayı Olağan Genel
Kurul toplantısının 3 üncü maddesinde bulunan “2015 Yılı Yatırım Programı Konusunun
Görüşülmesi” ile ilgili genel müdürlüğün yazısı ve ekleri okundu.
Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Konunun incelenmek üzere Plan ve Bütçe
Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.
Başkan
Ahmet ÇOLAKBAYRAKTAR
Büyükşehir Belediye Başkan Vekili
İmza
Üye
Merve SARIOĞLU
Genel Kurul Üyesi
Divan Kâtibi
İmza
Üye
Yusuf ÖZKAYA
Genel Kurul Üyesi
Divan Kâtibi
İmza
T.C.
KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL KURULU
10/11/2014
Karar No : 2014 / 13
Konu
: Performans Programı
Toplantı Yılı :
Toplantı No :
Birleşim No :
2014
2
1
Genel Kurul Başkanı Av. Mehmet ÖZHASEKİ toplantıya katılmadığı için, Genel
Kurul’ a Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet ÇOLAKBAYRAKTAR başkanlık yaptı.
Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Kurulu, 2014 yılı Kasım ayı Olağan Genel
Kurul toplantısının 4 üncü maddesinde bulunan “2015-2016-2017 Yılları Performans
Programı Konusunun Görüşülmesi” ile ilgili genel müdürlüğün yazısı ve ekleri okundu.
Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Konunun incelenmek üzere Plan ve Bütçe
Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.
Başkan
Ahmet ÇOLAKBAYRAKTAR
Büyükşehir Belediye Başkan Vekili
İmza
Üye
Merve SARIOĞLU
Genel Kurul Üyesi
Divan Kâtibi
İmza
Üye
Yusuf ÖZKAYA
Genel Kurul Üyesi
Divan Kâtibi
İmza
T.C.
KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL KURULU
10/11/2014
Karar No : 2014 / 14
Konu
: Ücret Tarifeleri
Toplantı Yılı :
Toplantı No :
Birleşim No :
2014
2
1
Genel Kurul Başkanı Av. Mehmet ÖZHASEKİ toplantıya katılmadığı için, Genel
Kurul’ a Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet ÇOLAKBAYRAKTAR başkanlık yaptı.
Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Kurulu, 2014 yılı Kasım ayı Olağan Genel
Kurul toplantısının 5 inci maddesinde bulunan “2015 Yılı Ücret Tarifeleri Konusunun
Görüşülmesi” ile ilgili genel müdürlüğün yazısı ve ekleri okundu.
Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Konunun incelenmek üzere Plan ve Bütçe
Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.
Başkan
Ahmet ÇOLAKBAYRAKTAR
Büyükşehir Belediye Başkan Vekili
İmza
Üye
Merve SARIOĞLU
Genel Kurul Üyesi
Divan Kâtibi
İmza
Üye
Yusuf ÖZKAYA
Genel Kurul Üyesi
Divan Kâtibi
İmza
T.C.
KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL KURULU
10/11/2014
Karar No : 2014 / 15
Konu
: Gelir-Gider Bütçesi
Toplantı Yılı :
Toplantı No :
Birleşim No :
2014
2
1
Genel Kurul Başkanı Av. Mehmet ÖZHASEKİ toplantıya katılmadığı için, Genel
Kurul’ a Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet ÇOLAKBAYRAKTAR başkanlık yaptı.
Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Kurulu, 2014 yılı Kasım ayı Olağan Genel
Kurul toplantısının 6 ncı maddesinde bulunan “2015-2016-2017 Yılları Gelir-Gider Bütçesi
Konusunun Görüşülmesi” ile ilgili genel müdürlüğün yazısı ve ekleri okundu.
Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Konunun incelenmek üzere Plan ve Bütçe
Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.
Başkan
Ahmet ÇOLAKBAYRAKTAR
Büyükşehir Belediye Başkan Vekili
İmza
Üye
Merve SARIOĞLU
Genel Kurul Üyesi
Divan Kâtibi
İmza
Üye
Yusuf ÖZKAYA
Genel Kurul Üyesi
Divan Kâtibi
İmza
T.C.
KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL KURULU
10/11/2014
Karar No : 2014 / 16
Konu
: Denetçi Seçimi ve Ücretinin Belirlenmesi
Toplantı Yılı :
Toplantı No :
Birleşim No :
2014
2
1
Genel Kurul Başkanı Av. Mehmet ÖZHASEKİ toplantıya katılmadığı için, Genel
Kurul’ a Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet ÇOLAKBAYRAKTAR başkanlık yaptı.
Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Kurulu, 2014 yılı Kasım ayı Olağan Genel
Kurul toplantısının 7 nci maddesinde bulunan “Denetçi Seçimi ve Ücretinin Belirlenmesi
Konusunun Görüşülmesi” ile ilgili genel müdürlüğün yazısı ve ekleri okundu.
Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 2560 sayılı yasanın 6 ncı maddesi g fıkrası
ve 10 uncu maddesi gereğince, KASKİ Genel Müdürlüğünde denetçi olarak görev yapmak
üzere; Nilüfer KOYUNCU ile İzzet BUZKAN’ ın asıl, Gökhan ÜLKE ve Ramazan BEDİR’
in yedek denetçi olarak iki yıllığına seçilmelerine ve devlet memurlarına verilen 1 inci
derecenin son kademesi aylık tutarı (Ek Gösterge Hariç) ücret ödenmesine oy birliği ile karar
verildi.
Başkan
Ahmet ÇOLAKBAYRAKTAR
Büyükşehir Belediye Başkan Vekili
İmza
Üye
Merve SARIOĞLU
Genel Kurul Üyesi
Divan Kâtibi
İmza
Üye
Yusuf ÖZKAYA
Genel Kurul Üyesi
Divan Kâtibi
İmza
T.C.
KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL KURULU
20/11/2014
Karar No : 2014 / 17
Konu
: Stratejik Plan Revizesi
Toplantı Yılı : 2014
Toplantı No : 2
Birleşim No : 2
Genel Kurul Başkanı Av. Mehmet ÖZHASEKİ toplantıya katılmadığı için, Genel
Kurula; Genel Kurul 2 nci Başkan Vekili Mehmet SAVRUK başkanlık yaptı.
Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Kurulunun 2014 yılı Kasım ayı Olağan
Toplantısı 2 nci birleşiminin 1 inci maddesinde bulunan “2014-2015-2016 Yılları Stratejik
Plan Revizesi Hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun Görüşülmesi” ile ilgili Genel
Müdürlüğün yazısı ve ekleri okundu.
Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 2014-2015-2016 Yılları Stratejik Plan
Revizesi hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun kabulüne genel kurulca oy birliği
ile karar verildi.
Başkan
Mehmet SAVRUK
Genel Kurul 2 nci Başkan Vekili
İmza
Üye
Merve SARIOĞLU
Genel Kurul Üyesi
Divan Kâtibi
İmza
Üye
Yusuf ÖZKAYA
Genel Kurul Üyesi
Divan Kâtibi
İmza
T.C.
KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL KURULU
20/11/2014
Karar No : 2014 / 18
Konu
: Ek Ödenek Talebi
Toplantı Yılı : 2014
Toplantı No : 2
Birleşim No : 2
Genel Kurul Başkanı Av. Mehmet ÖZHASEKİ toplantıya katılmadığı için, Genel
Kurula; Genel Kurul 2 nci Başkan Vekili Mehmet SAVRUK başkanlık yaptı.
Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Kurulunun 2014 yılı Kasım ayı Olağan
Toplantısı 2 nci birleşiminin 2 nci maddesinde bulunan “2014 Yılı Ek Ödenek Talebi
Hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun Görüşülmesi” ile ilgili Genel Müdürlüğün
yazısı ve ekleri okundu.
Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 2014 Yılı Ek Ödenek Talebi hakkındaki
Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun kabulüne genel kurulca oy birliği ile karar verildi.
Başkan
Mehmet SAVRUK
Genel Kurul 2 nci Başkan Vekili
İmza
Üye
Merve SARIOĞLU
Genel Kurul Üyesi
Divan Kâtibi
İmza
Üye
Yusuf ÖZKAYA
Genel Kurul Üyesi
Divan Kâtibi
İmza
T.C.
KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL KURULU
20/11/2014
Karar No : 2014 / 19
Konu
: Yatırım Programı
Toplantı Yılı : 2014
Toplantı No : 2
Birleşim No : 2
Genel Kurul Başkanı Av. Mehmet ÖZHASEKİ toplantıya katılmadığı için, Genel
Kurula; Genel Kurul 2 nci Başkan Vekili Mehmet SAVRUK başkanlık yaptı.
Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Kurulunun 2014 yılı Kasım ayı Olağan
Toplantısı 2 nci birleşiminin 3 üncü maddesinde bulunan “2015 Yılı Yatırım Programı
Hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun Görüşülmesi” ile ilgili Genel Müdürlüğün
yazısı ve ekleri okundu.
Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 2015 Yılı Yatırım Programı hakkındaki Plan
ve Bütçe Komisyonu raporunun kabulüne genel kurulca oy birliği ile karar verildi.
Başkan
Mehmet SAVRUK
Genel Kurul 2 nci Başkan Vekili
İmza
Üye
Merve SARIOĞLU
Genel Kurul Üyesi
Divan Kâtibi
İmza
Üye
Yusuf ÖZKAYA
Genel Kurul Üyesi
Divan Kâtibi
İmza
T.C.
KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL KURULU
20/11/2014
Karar No : 2014 / 20
Konu
: Performans Programı
Toplantı Yılı : 2014
Toplantı No : 2
Birleşim No : 2
Genel Kurul Başkanı Av. Mehmet ÖZHASEKİ toplantıya katılmadığı için, Genel
Kurula; Genel Kurul 2 nci Başkan Vekili Mehmet SAVRUK başkanlık yaptı.
Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Kurulunun 2014 yılı Kasım ayı Olağan
Toplantısı 2 nci birleşiminin 4 üncü maddesinde bulunan “2015-2016-2017 Yılları
Performans Programı Hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun Görüşülmesi” ile
ilgili Genel Müdürlüğün yazısı ve ekleri okundu.
Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 2015-2016-2017 Yılları Performans
Programı hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun kabulüne Genel Kurulca oy birliği
ile karar verildi.
Başkan
Mehmet SAVRUK
Genel Kurul 2 nci Başkan Vekili
Üye
Merve SARIOĞLU
Genel Kurul Üyesi
Divan Kâtibi
Üye
Yusuf ÖZKAYA
Genel Kurul Üyesi
Divan Kâtibi
T.C.
KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL KURULU
20/11/2014
Karar No : 2014 / 21
Konu
: Ücret Tarifeleri
Toplantı Yılı : 2014
Toplantı No : 2
Birleşim No : 2
Genel Kurul Başkanı Av. Mehmet ÖZHASEKİ toplantıya katılmadığı için, Genel
Kurula; Genel Kurul 2 nci Başkan Vekili Mehmet SAVRUK başkanlık yaptı.
Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Kurulunun 2014 yılı Kasım ayı Olağan
Toplantısı 2 nci birleşiminin 5 inci maddesinde bulunan “2015 Mali Yılı Ücret Tarifeleri
Hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun Görüşülmesi” ile ilgili Genel Müdürlüğün
yazısı ve ekleri okundu.
Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 2015 Mali Yılı Ücret Tarifeleri hakkındaki
Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.
Başkan
Mehmet SAVRUK
Genel Kurul 2 nci Başkan Vekili
İmza
Üye
Merve SARIOĞLU
Genel Kurul Üyesi
Divan Katibi
İmza
Üye
Yusuf ÖZKAYA
Genel Kurul Üyesi
Divan Katibi
İmza
T.C.
KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL KURULU
20/11/2014
Karar No : 2014 / 22
Konu
: Gelir-Gider Bütçesi
Toplantı Yılı : 2014
Toplantı No : 2
Birleşim No : 2
Genel Kurul Başkanı Av. Mehmet ÖZHASEKİ toplantıya katılmadığı için, Genel
Kurula; Genel Kurul 2 nci Başkan Vekili Mehmet SAVRUK başkanlık yaptı.
Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Kurulunun 2014 yılı Kasım ayı Olağan
Toplantısı 2 nci birleşiminin 6 ncı maddesinde bulunan “2015-2016-2017 Mali Yılları GelirGider Bütçesi Hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun Görüşülmesi” ile ilgili Genel
Müdürlüğün yazısı ve ekleri okundu.
Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 2015 mali yılı bütçe gelirinin
¨ 235.000.000,00 olması oy birliği ile kabul edildi. 2015 mali yılı bütçe giderlerinin
¨ 224.000.000,00 olması oy birliği ile kabul edildi. Finansmanın ekonomik
sınıflandırılmasının ¨ 11.000.000,00 olması oy birliği ile kabul edildi. Bütçe kararnamesinin
18 maddesinin her birinin ayrı ayrı oylanması neticesinde, bütçe kararnamesinin her maddesi
oy birliği ile kabul edildi.
Başkan
Mehmet SAVRUK
Genel Kurul 2 nci Başkan Vekili
İmza
Üye
Merve SARIOĞLU
Genel Kurul Üyesi
Divan Kâtibi
İmza
Üye
Yusuf ÖZKAYA
Genel Kurul Üyesi
Divan Kâtibi
İmza
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresinin 2015-2016-2017
mali yıllarını kapsayan Gelir-Gider Bütçeleri ve Bütçe Kararnamesinin uygunluğu 2560 sayılı
kanunun ek 1 inci maddesine istinaden tasdik olunur.
O N A Y
21/11/2014
Av. Mehmet ÖZHASEKİ
Büyükşehir Belediye Başkanı
İmza
T.C.
KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL KURULU
20/11/2014
Karar No : 2014 / 23
Konu
: Denetçi Seçimi
Toplantı Yılı : 2014
Toplantı No : 2
Birleşim No : 2
Genel Kurul Başkanı Av. Mehmet ÖZHASEKİ toplantıya katılmadığı için, Genel
Kurula; Genel Kurul 2 nci Başkan Vekili Mehmet SAVRUK başkanlık yaptı.
Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Kurulu, 2014 yılı Kasım ayı Olağan Genel
Kurul Toplantısının 2 nci birleşiminin 7 nci maddesinde bulunan “Denetçi Seçimi” ne dair
teklif okundu.
Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; KASKİ Genel Kurulunun 10/11/2014 tarih
ve 2014/16 sayılı kararı ile, KASKİ denetçiliğine seçilen denetçilerin, seçilmek için 2560
sayılı kanunun 10 uncu maddesindeki şartları sağlamadıklarından, denetçi seçiminin iptaline;
2560 sayılı yasanın 6 ncı maddesi g fıkrası ve 10 uncu maddesi gereğince, KASKİ Genel
Müdürlüğünde denetçi olarak görev yapmak üzere; Ramazan BEDİR ile Ragıp DOST’ un
asıl, Hüdai BARUT ve Ahmet BÜBER’ in yedek denetçi olarak iki yıllığına seçilmelerine ve
devlet memurlarına verilen 1 inci derecenin son kademesi aylık tutarı (Ek Gösterge Hariç)
ücret ödenmesine oy birliği ile karar verildi.
Başkan
Mehmet SAVRUK
Genel Kurul 2 nci Başkan Vekili
İmza
Üye
Merve SARIOĞLU
Genel Kurul Üyesi
Divan Kâtibi
İmza
Üye
Yusuf ÖZKAYA
Genel Kurul Üyesi
Divan Kâtibi
İmza
Download

Verimlilik Temalı Fikir ve Kısa Film Yarışması Ek Durusu