24.04.2014
Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin
katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri
konular hakkında Yönetim Kurulu'nu
bilgilendirmesi.
Türkiye Barolar Birliği'nin 17.04.2013
tarihli 10639 gelen evrak sayılı,CMK
Büro Cari Gider Harcamalar
Raporu'nun gönderilmesi isteminin
bildirimine ilişkin yazısı.
Türkiye Barolar Birliği'nin 17.04.2013
tarihli 10638 gelen evrak sayılı,Adli
Yardım Ödeneği 2013 yılı dağıtım
hesaplaması tablosu ve Adli Yardım
Ödeneği 2013 yılı dağıtım tablosunun
bildirimine ilişkin yazısı.
Yönetim Kurulu'na bilgilendirme yapıldı.
Türkiye Barolar Birliği'nin 17.04.2013 tarihli 10639 gelen evrak
sayılı,CMK Büro Cari Gider Harcamalar Raporu'nun gönderilmesi
isteminin bildirimine ilişkin yazısı okundu,bilgi alındı.
Türkiye Barolar Birliği'nin 17.04.2013 tarihli 10638 gelen evrak
sayılı,Adli Yardım Ödeneği 2013 yılı dağıtım hesaplaması tablosu
ve Adli Yardım Ödeneği 2013 yılı dağıtım tablosunun bildirimine
ilişkin yazısı okundu,bilgi alındı.
Türkiye Barolar Birliği'nin 10.04.2013
tarihli 9934 gelen evrak sayılı, E.
K.'den alınan günsüz dilekçe ve
eklerinin bildirimine ilişkin yazısı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın
18.04.2013 tarihli 10770 gelen evrak
sayılı,İzmir 4.İdare Mahkemesi'nin
2010/2266 E. de görülen davanın
vekalet ücretinin ödenmesi isteminin
bildirimine ilişkin yazısı.
Türkiye Barolar Birliği'nin 10.04.2013 tarihli 9934 gelen evrak
sayılı, E. K.'den alınan günsüz dilekçe ve eklerinin bildirimine
ilişkin yazısı okundu.
Yakınıcının şikayet gideri yatırması halinde işlem yapılacağının
bildirilmesine, gereği için Yönetim Kurulu Disiplin İşleri
Sekretaryası’na tevdiine O.B.K.V.
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 18.04.2013 tarihli 10770 gelen
evrak sayılı,İzmir 4.İdare Mahkemesi'nin 2010/2266 E. de
görülen davanın vekalet ücretinin ödenmesi isteminin
bildirimine ilişkin yazısı okundu.İzmir 4.İdare Mahkemesi'nin
2010/2266 E. 30.01.2013 tarih 2013/86 sayılı kararı ile davacının
adı soyadı ve vekalet ücreti olduğu belirtilerek 11.04.2013 tarihli
yazı içeriğinde belirtilen ayrıntılara dikkat edilerek ödenmesine,
gereği için Muhasebe Birimi'ne tevdiine O.B.K.V.
Av. F. G.'ın 18.04.2013 tarihli 10656
gelen evrak sayılı,İzmir Barosu Körfez
Bayan Basketbol Takımı idman
bedelinin tarafına ödenmesi istemine
ilişkin yazısı.
Kocaeli Barosu Başkanlığı'nın
19.04.2013 tarihli 10990 gelen evrak
sayılı,10-11-12 Mayıs 2013
tarihlerinde gerçekleştirilecek olan
Kocaeli Barosu 75.Yıl Turnuvası
davetinin bildirimine ilişkin yazısı.
Mülteci Der'in 19.04.2013 tarihli
11016 gelen evrak sayılı,27.04.2013
tarihinde gerçekleşecek olan AB
Projesi kapanış toplantısı programının
bildirimine ilişkin yazısı.
Av. F. G.'ın 18.04.2013 tarihli 10656 gelen evrak sayılı,İzmir
Barosu Körfez Bayan Basketbol Takımı idman bedelinin tarafına
ödenmesi istemine ilişkin yazısı okundu.
İzmir Barosu Körfez Bayan Basketbol Takımı turnuvalarına
hazırlık antremanlarına ilişkin idman bedeli olarak toplam 420 tl
nin ödenmesine, gereği için Muhasebe Birimi'ne tevdiine
O.B.K.V.
Kocaeli Barosu Başkanlığı'nın 19.04.2013 tarihli 10990 gelen
evrak sayılı,10-11-12 Mayıs 2013 tarihlerinde gerçekleştirilecek
olan Kocaeli Barosu 75.Yıl Turnuvası davetinin bildirimine ilişkin
yazısı okundu.
İzmir Barosu Anatolia Futbol Takımı'nın katılmasına, katılacak
basketbol takımının belirlenmesinin spor komisyonundan
sorumlu Yönetim Kurulu üyeleri Av. Sefa YILMAZ ve Av. Türkan
KARAKOÇ tarafından yapılan görüşmelerden sonra
belirlenmesine O.B.K.V.
Mülteci Der'in 19.04.2013 tarihli 11016 gelen evrak
sayılı,27.04.2013 tarihinde gerçekleşecek olan AB Projesi kapanış
toplantısı programının bildirimine ilişkin yazısı okundu.Göç ve
İltica Hukuku Komisyonu'na gönderilmesine O.B.K.V.
85.Yıl Anadolu Lisesi Müdürlüğü'nün
22.04.2013 tarihli 11102 gelen evrak
sayılı,14.05.2013 Salı günü 09.3011.00 saatleri arasında gerçekleşecek
olan Meslek Tanıtım Günü için bir
avukatın görevlendirilmesi istemli
yazısı.
Av. A. E. T.'nın 16.04.2013 tarihli
10507 gelen evrak sayılı,hakim ve
savcı hakkındaki dilekçenin ibrazının
bildirimine ilişkin yazısı.
85.Yıl Anadolu Lisesi Müdürlüğü'nün 22.04.2013 tarihli 11102
gelen evrak sayılı,14.05.2013 Salı günü 09.30-11.00 saatleri
arasında gerçekleşecek olan Meslek Tanıtım Günü için bir
avukatın görevlendirilmesi istemli yazısı okundu.
14.05.2013 Salı günü saat 09.30-11.00 saatleri arasında Buca
85.yıl Anadolu Lisesi’nde yapılacak olan meslek tanıtım gününde
meslek tanıtımının İzmir Barosu Müdürü Av. Utku KILINÇ
tarafından yapılmasına O.B.K.V.
Av. A. E. T.'nın 16.04.2013 tarihli 10507 gelen evrak sayılı, hakim
ve savcı hakkındaki dilekçenin ibrazının bildirimine ilişkin yazısı
okundu,bilgi alındı.
Download

24 nisan 2013 - İzmir Barosu