10 Mart 2014
ARAŞTIRMA
Coca Cola İçecek (TUT)
4Ç13 Finansal Sonuçlar - Nötr
43.10
2014-sonu Hedef Hisse Fiyatı (TL)
58.10
Potensiyel Getiri
35%
Mevcut Piyasa Değeri (TLmn)
4Ç13
Açıklanan
Kons.
Garanti
Tahmini
1,003
1,074
1,086
105
90
79
10.5%
8.4%
7.3%
-49
-58
-2
Net Satışlar (TLmn)
FVAÖK (TLmn)
CCİ 4Ç13’de 69mn TL net finansal gider kaydetmiştir. Şirket
4Ç12’de 11mn TL net finansal gider, 3Ç13’de 85mn TL net
finansal gider kaydetmişti. Şirket’in 3Ç13 sonunda 1,465mn TL
olan konsolide net borcu 4Ç13 sonunda 1,606mn TL seviyesine
çıkmıştır.
Net Kar (TLmn)
Fiyat Performans (TL)
60.00
50.00
40.00
30.00
CCOLA
Relatif Performans:
YBB TL Getiri:
Ödenmiş Sermaye (mnTL):
Halka Açıklık Oranı (%):
2012
2013
2014T
2015T
3,819
5,186
6,445
7,546
FVAÖK (TLmn)
629
875
1,061
1,272
Net Kar (TLmn)
380
489
570
666
16.5%
16.9%
16.5%
16.9%
28.8
22.4
19.2
16.5
FVAÖK Marjı
F/K (x)
01.14
12.13
11.13
CCOLA.TI / CCOLA.IS
Bloomberg/Reuters:
Ort. Günlük Hacim (mn TL) 3 ay:
Net Satışlar (TLmn)
BIST100
Hisse Senedi Bilgileri
52 Hafta Aralığı (TL):
Özet Finansallar
10.13
07.13
06.13
05.13
04.13
10.00
03.13
20.00
02.13
4Ç13’de konsolide brüt kar 349mn TL ve FVAÖK 105mn TL
olmuştur. 4Ç13’de Şirket’in brüt marjı yıllık bazda 0.9 puan
azalırken, konsolide FVAÖK marjı da 1.5pp iyileşerek %10.5
olarak gerçekleşmiştir. FVAOK marjındaki iyileşmede yurtdışı
operasyonlarındaki düşük hammadde maliyetleri ve satın alma
teşvikleri etkili olmuştur.
FVAÖK Marjı (%)
01.13
Net satışlar 4Ç13’de 4Ç12’e göre %11 artarak,1,003mn TL olarak
gerçekleşmiştir. Bu dönemde konsolide satış hacmi %7 artmış ve
uluslararası operasyonların toplam satış hacmindeki payı ise %45
olmuştur. 4Ç13’de Türkiye satış hacimleri yıllık bazda %2
artarken, uluslararası satış hacimleri ise %14 artmıştır.
10,963
09.13
Hisse, 2014T 11.8x FD/FVAÖK ve 19.2x F/K çarpanları ile
uluslararası benzerlerine göre primli işlem görmektedir.
Coca-Cola İçecek için 2014-sonu hedef fiyatımız 58.10TL;
hisse için “TUT” olan tavsiyemizi sürdürüyoruz.
Mevcut Hisse Fiyatı (TL)
08.13
Coca-Cola İçecek (CCİ) 4Ç13 konsolide finansallarında,
konsensus tahminine paralel 49mn TL net zarar açıkladı.
Şirket, 4Ç12’da 1mn TL net kar açıklamıştı. Yıllık bazdaki
degisim kur farkı giderlerinden kaynaklanmaktadır.
FD/FVAÖK (x)
20.0
14.4
11.8
9.9
Analist: Irem Okutgen
FD/Satışlar (x)
3.29
2.42
1.95
1.67
+90 (212) 384 1135
Hisse başı kar (TL)
1.49
1.92
2.24
2.62
[email protected]
1 ay
3 ay
-10%
-5%
12 ay
31%
41.3 / 58.69
5.4
-17%
254
48
1
LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ
ARAŞTIRMA
Coca Cola Icecek Özet Finansal Sonuçlar
(mn TL)
Değişim
4Ç13/4Ç12 4Ç13/3Ç13 12A13/12A
4Ç12*
1Ç13
2Ç13
3Ç13
4Ç13
12A12*
12A13
Net Satışlar
903
917
1,574
1,693
1,003
4,449
5,186
11%
-41%
17%
Brüt Kar
322
330
620
660
349
1,685
1,958
8%
-47%
16%
Faaliyet Karı
19
58
235
276
27
486
595
39%
-90%
23%
FVAÖK
82
121
301
348
105
730
892
29%
-70%
22%
Net Diğer Gelir/Gider
-2
2
0
-1
-2
1
-1
a.d.
a.d.
a.d.
Finansal Gelirler (net)
-11
-22
-80
-85
-69
-5
-257
a.d.
a.d.
a.d.
Vergi
-8
-14
-20
-30
-8
-96
-72
a.d.
a.d.
a.d.
Net Kar
1
275
117
146
-49
380
489
a.d.
a.d.
29%
Net Nakit
-928
-1,363
-1,471
-1,465
-1,606
-928
-1,606
Çalışma Sermayesi
288
693
581
627
412
288
412
1,910
2,373
2,541
2,776
2,871
1,910
2,871
Brüt Kar Marjı
35.7%
35.9%
39.4%
39.0%
34.8%
37.9%
37.8%
-0.9 puan
-4.2 puan
-0.1 puan
Faaliyet Kar Marjı
2.1%
6.3%
14.9%
16.3%
2.7%
10.9%
11.5%
0.5 puan
-13.6 puan 0.6 puan
FVAÖK Marjı
9.0%
13.2%
19.2%
20.6%
10.5%
16.4%
17.2%
1.5 puan -10.1 puan 0.8 puan
Net Kar Marjı
0.1%
30.0%
7.4%
8.7%
a.d.
8.5%
9.4%
Özsermaye
Rasyolar
a.d.
a.d.
0.9 puan
*Proforma finansallar
2
LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ
ARAŞTIRMA
Bu rapordaki veri ve grafikler güvenirliliğine inandığımız sağlam kaynaklardan derlenmiş olup,
yapılan yorumlar sadece GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.’nin görüşünü
yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların
sonuçlarından Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler
A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça bu raporların içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir
şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisab edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. Rapor gönderilen
kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız
doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız
saklıdır.
Garanti Yatırım
Etiler Mahallesi Tepecik Yolu Demirkent Sokak
No.1 34337 Beşiktaş, İstanbul
Telefon: 212 384 11 21
Faks: 212 352 42 40
E-mail: [email protected]
Hisse Senedi Tavsiye Tanımları
AL
Hisse senedinin 2014-sonuna kadar getirisinin, BIST100 endeksinin getirisinin üzerinde olması beklenmektedir.
TUT
Hisse senedinin 2014-sonuna kadar getirisinin, BIST100 endeksinin getirisine yakın olması beklenmektedir.
SAT
Hisse senedinin 2014-sonuna kadar getirisinin, BIST100 endeksinin getirisinin altında olması beklenmektedir.
3
LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ
Download

Coca Cola İçecek (TUT)