10 Kasım 2014
Akçansa (TUT)
3Ç14 Finansal Sonuçlar - Nötr
¾ Akçansa 3Ç14’te beklentimiz olan 66mn TL net kar ve
konsensüs beklentisi olan 69mn TL net kar ile uyumlu olarak
67mn TL net kar açıkladı. Akçansa'nın net satışları 367mn TL
olurken, bu rakam bizim tahminimiz olan 368mn TL ve
konsensüs tahmini olan 369mn TL ile uyumludur.
Mevcut Hisse Fiyatı (TL)
14.05
12 Aylık Hedef Hisse Fiyatı (TL)
15.90
¾ Akçansa, beklentimiz olan 106mn TL ve konsensüs beklentisi
olan 111mn TL ile paralel olarak 110mn TL FVAÖK
açıklamıştır. 3Ç14'te Şirket'in FVAÖK marjı yıllık bazda 2.4
puan iyileşerek %30.1 olmuştur.
3Ç14
Akçansa, 3Ç14’te 7.7mn TL net finansal gider kaydetmiştir. Net
finansal giderler 3Ç13'te 5.7mn TL idi. Net finansal giderlerdeki
artışın temel nedeni, 3Ç14'te kaydedilen 8.5mn TL tutarındaki faiz
giderleridir. Şirket'in net borç pozisyonu ise 3Ç14 başındaki 247mn
TL seviyesinden, yine aynı dönemin sonu itibariyle 151mn TL'ye
gerilemiştir.
Kons.
G. Yatırım
367
369
368
FVAÖK (TLmn)
FVAÖK Marjı (%)
110
111
106
30.1%
30.0%
28.8%
67
69
66
Net Kar (TLmn)
Fiyat Performans (TL)
16.00
13.60
11.20
8.80
6.40
AKCNS
BIST100
Hisse Senedi Bilgileri
AKCNS.TI / AKCNS.IS
Bloomberg/Reuters:
Relatif Performans:
1 ay
3 ay
12 ay
-5%
5%
34%
52 Hafta Aralığı (TL):
9.76 / 14.55
Ort. Günlük Hacim (mn TL) 3 ay:
YBB TL Getiri:
0.7
27%
Ödenmiş Sermaye (mnTL):
191
Halka Açıklık Oranı (%):
Özet Finansallar
2012
2013
2014T
2015T
Net Satışlar (TLmn)
1,056
1,202
1,415
1,501
215
270
377
370
FVAÖK (TLmn)
Net Kar (TLmn)
FVAÖK Marjı
120
158
245
246
20.4%
22.5%
26.7%
24.7%
11.14
09.14
07.14
05.14
03.14
01.14
11.13
09.13
07.13
4.00
05.13
2014'ün ilk 9 ayı itibariyle Akçansa'nın net satışları, FVAÖK'ü ve net
karı sırasıyla %23, %57 ve %72 artış göstermiştir. Bu olumlu
performansın ana nedeni, yıl içinde canlı kalan çimento talebi ve
yüksek çimento fiyatlarıdır. Böylece yılın ilk 9 ayında Şirket'in brüt kar
marjı ve FVAÖK marjı yıllık bazda sırasıyla 6.7 puan ve 6.2 puan
iyileşmiştir.
2,690
Açıklanan
Net Satışlar (TLmn)
03.13
3Ç14’te Şirket’in net satış gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre
%12 artarak 367mn TL'ye yükselmiştir ve bu rakam bizim tahminimiz
olan 368mn TL ile uyumludur. 3Ç14'te Akçansa’nın yurtiçi satış
gelirleri yıllık bazda %20 artarken, ihracat gelirleri yıllık bazda %28
azalmıştır.
13%
Mevcut Piyasa Değeri (TLmn)
01.13
¾ Finansal sonuçların beklentilerle tamamen uyumlu olması
nedeniyle, finansalların hisse etkisinin nötr olacağını
düşünüyoruz.
Potansiyel Getiri
F/K (x)
22.4
17.0
11.0
11.0
FD/FVAÖK (x)
13.2
10.5
7.5
7.7
Analist: Cem Emre Bilgin
FD/Satışlar (x)
2.69
2.36
2.01
1.89
+90 (212) 384 1139
Hisse başı kar (TL)
0.63
0.82
1.28
1.28
[email protected]
LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ
19
1
Özet Finansal Sonuçlar
Değişim
Akçansa Özet Finansal Sonuçlar
(mn TL)
3Ç13
4Ç13
1Ç14
2Ç14
3Ç14
9A13
9A14
3Ç14/3Ç13
3Ç14/2Ç14
Net Satışlar
329
327
325
387
367
875
1,079
12%
-5%
9A14/9A13
23%
Brüt Kar
86
74
86
114
108
191
308
25%
-5%
61%
Faaliyet Karı
75
55
69
100
94
152
263
26%
-6%
73%
FVAÖK
91
71
85
116
110
199
312
21%
-5%
57%
Net Diğer Gelir/Gider
1
-1
-1
-2
-1
-3
-5
a.d.
a.d.
a.d.
Finansal Gelirler (net)
-6
-4
-5
-11
-8
-14
-23
a.d.
a.d.
a.d.
Vergi
-13
-10
-13
-17
-17
-27
-48
a.d.
a.d.
a.d.
Net Kar
56
39
68
70
67
119
205
20%
-4%
72%
Net Nakit
-263
-163
-241
-247
-151
-263
-151
Çalışma Sermayesi
341
251
293
327
305
341
305
Özsermaye
976
1,000
920
1,020
1,099
976
1,099
Brüt Kar Marjı
26.3%
22.5%
26.4%
29.4%
29.6%
21.8%
28.5%
3.2 puan
0.1 puan
6.7 puan
Faaliyet Kar Marjı
22.7%
16.7%
21.4%
25.8%
25.6%
17.4%
24.4%
2.9 puan
-0.2 puan
7 puan
FVAÖK Marjı
27.6%
21.8%
26.3%
30.0%
30.1%
22.7%
28.9%
2.4 puan
0 puan
6.2 puan
Net Kar Marjı
17.0%
11.9%
21.0%
18.0%
18.3%
13.6%
19.0%
1.3 puan
0.3 puan
5.4 puan
Rasyolar
LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ
2
UYARI NOTU
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı
hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada
yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun
olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun
sonuçlar doğurmayabilir.
Bu rapordaki veri ve grafikler güvenirliliğine inandığımız sağlam kaynaklardan derlenmiş olup, yapılan yorumlar sadece
GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.’nin görüşünü yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak
olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Garanti Yatırım Menkul
Kıymetler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça bu raporların içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve
ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. Rapor gönderilen kişiye özel ve münhasırdır.
İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal
düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır.
Garanti Yatırım
Etiler Mahallesi Tepecik Yolu Demirkent Sokak
No.1 34337 Beşiktaş, İstanbul
Telefon: 212 384 11 21
Faks: 212 352 42 40
E-mail: [email protected]
Hisse Senedi Tavsiye Tanımları
AL
Hisse senedinin önümüzdeki 12 ay sonundaki getirisinin, BİST 100 endeksinin getirisinin üzerinde olması beklenmektedir.
TUT
Hisse senedinin önümüzdeki 12 ay sonundaki getirisinin, BİST 100 endeksinin getirisine yakın olması beklenmektedir.
SAT
Hisse senedinin önümüzdeki 12 ay sonundaki getirisinin, BİST 100 endeksinin getirisinin altında olması beklenmektedir.
Download

Akçansa (TUT) - Garanti Yatırım