7 Mayıs 2014
Tat Gıda (TUT)
1Ç14 Finansal Sonuçlar - Nötr
¾ Tat Gıda, 4Ç13 finansal sonuçlarında, beklentilere paralel
3mn TL net kar açıkladı.
¾ Tat Gıda için 2014-sonu hedefimizi, güncel piyasa değerleri
ile
2.90TL'den
2.65TL'e
revize
ettik;
TUT
tavsiyemizi
koruyoruz.
Mevcut Hisse Fiyatı (TL)
2.20
2014-sonu Hedef Hisse Fiyatı (TL)
2.65
Potensiyel Getiri
20%
Mevcut Piyasa Değeri (TLmn)
1Ç14
Açıklanan
Kons.
G. Yatırım
219
204
216
Net Satışlar (TLmn)
Tat Gıda’nın net satış gelirleri 1Ç14’de bir önceki seneye göre %12,
çeyreksel bazda %36 artarak 219mn TL olarak gerçekleşti.
Hatırlanacağı üzere Şirket, Harranova operasyonlarını düşük karlılık
nedeniyle 2013 Ekim ayında durdurmuştu. Ürün segmentlerine göre
bakıldığında, Tat’ın satışları da %21 oranında artarken, Sek satışları
299
FVAÖK (TLmn)
FVAÖK Marjı (%)
11
12
9
5.1%
5.9%
4.2%
3
3
2
Net Kar (TLmn)
Fiyat Performans (TL)
%5, Maret’in satışları %4 oranında yükselmiştir. Hatırlanacağı üzere
3.50
Mart ayında %100 et içeren şarküteri ürünlerinin satışıyla ilgili gelen
3.00
yasadan sonra, Maret’in satışları olumsuz etkilenmişti ve 2013 yılında
2.50
satışlar %13 daralmıştı.
2.00
1.50
olarak gerçekleşmiştir. FVAÖK marjı da, yıllık bazda 1.6 puan
1.00
01.13
02.13
03.13
04.13
05.13
06.13
07.13
08.13
09.13
10.13
11.13
12.13
01.14
02.14
03.14
04.14
Şirket’in konsolide brüt marjı yıllık bazda 2.6 puan azalarak %20.1
daralarak %5.1 seviyesinde gerçekleşmiştir.
TATGD
Marjlardaki daralmada Maret ve Sek tarafındaki hammadde maaliyet
Hisse Senedi Bilgileri
artışları etkili olmuştur. Tat'ın brüt kar marjı 1.1 puan daralarak %30.2
Bloomberg/Reuters:
seviyesinde gerçekleşirken, Maret’in brüt kar marjı 5 puan daralarak
Relatif Performans:
BIST100
TATGD.TI / TATGD.IS
1 ay
3 ay
12 ay
7%
-21%
1%
%7.2, Sek'in brüt kar marjı ise 3.9 puan daralarak %17.8 seviyesine
gerilemişti. Maret tarafındaki marj daralmasında, hem Harranova
52 Hafta Aralığı (TL):
hayvancılık faaliyetlerinin durdurulmasının, hem de 5 Mart itibariyle
Ort. Günlük Hacim (mn TL) 3 ay:
yürürlüğe giren %100 et içeriği olan şarküteri ürünlerinin satışına
YBB TL Getiri:
geçiş sürecinin etkili olmuştur.
Ödenmiş Sermaye (mnTL):
Halka Açıklık Oranı (%):
Özet Finansallar
2012
2013
2014T
2015T
Net Satışlar (TLmn)
747
793
980
1,092
FVAÖK (TLmn)
51
47
68
89
Net Kar (TLmn)
3
2
20
29
FVAÖK Marjı
6.9%
5.9%
6.9%
8.2%
F/K (x)
111.0
120.0
15.0
10.3
FD/FVAÖK (x)
10.5
11.5
7.9
6.1
Analist: Irem Okutgen
FD/Satışlar (x)
0.72
0.68
0.55
0.49
+90 (212) 384 1135
Hisse başı kar (TL)
0.02
0.02
0.15
0.21
[email protected]
LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ
1.82 / 2.97
0.3
-11%
136
41
Tat Gıda’nın Bölümlerine Göre Satış ve Marj Kırılımı
Satışlar (m nTL)
Tat
Sek
Maret
Pastavilla
TOPLAM
1Ç13
58
98
25
15
196
1Ç14
70
104
26
19
219
Değişim
21%
5%
4%
29%
12%
Brüt Kar (m nTL)
Tat
Sek
Maret
Pastavilla
TOPLAM
18
21
3
2
45
21
18
2
3
44
16%
-13%
-39%
25%
-1%
31.3%
21.7%
12.3%
13.3%
22.7%
30.2%
17.8%
7.2%
12.9%
20.1%
-1.1 pp
-3.9 pp
-5 pp
-0.4 pp
-2.6 pp
Brüt Marj
Tat
Sek
Maret
Pastavilla
TOPLAM
Özet Finansal Sonuçlar
Değişim
Tat Gida Özet Finansal Sonuçlar
(mn TL)
1Ç13
2Ç13
3Ç13
4Ç13
1Ç14
1Ç14/1Ç13
1Ç14/4Ç13
196
205
227
160
219
12%
36%
Brüt Kar
45
40
41
40
44
-1%
9%
Faaliyet Karı
10
7
7
10
9
-14%
-11%
FVAÖK
Net Satışlar
13
11
10
12
11
-15%
-11%
Net Diğer Gelir/Gider
3
0
2
1
2
-24%
84%
Finansal Gelirler (net)
-6
-5
-6
-5
-6
a.d.
a.d.
Vergi
-2
2
0
-4
-1
a.d.
a.d.
Net Kar
6
5
2
-11
3
-54%
a.d.
Net Nakit
-229
-223
-282
-230
-240
Çalışma Sermayesi
301
295
358
288
293
Özsermaye
238
243
245
222
225
22.7%
19.5%
18.0%
25.1%
20.1%
-2.6 puan
-5 puan
5.2%
3.5%
2.9%
6.1%
4.0%
-1.2 puan
-2.1 puan
Rasyolar
Brüt Kar Marjı
Faaliyet Kar Marjı
FVAÖK Marjı
6.7%
5.5%
4.6%
7.8%
5.1%
-1.6 puan
-2.7 puan
Net Kar Marjı
3.2%
2.5%
1.0%
a.d.
1.3%
-1.9 puan
a.d.
LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ
2
UYARI NOTU
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı
hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada
yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun
olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun
sonuçlar doğurmayabilir.
Bu rapordaki veri ve grafikler güvenirliliğine inandığımız sağlam kaynaklardan derlenmiş olup, yapılan yorumlar sadece
GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.’nin görüşünü yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak
olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Garanti Yatırım Menkul
Kıymetler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça bu raporların içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve
ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. Rapor gönderilen kişiye özel ve münhasırdır.
İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal
düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır.
Garanti Yatırım
Etiler Mahallesi Tepecik Yolu Demirkent Sokak
No.1 34337 Beşiktaş, İstanbul
Telefon: 212 384 11 21
Faks: 212 352 42 40
E-mail: [email protected]
Hisse Senedi Tavsiye Tanımları
AL
Hisse senedinin 2014-sonuna kadar getirisinin, BIST100 endeksinin getirisinin üzerinde olması beklenmektedir.
TUT
Hisse senedinin 2014-sonuna kadar getirisinin, BIST100 endeksinin getirisine yakın olması beklenmektedir.
SAT
Hisse senedinin 2014-sonuna kadar getirisinin, BIST100 endeksinin getirisinin altında olması beklenmektedir.
Download

Tat Gıda (TUT) - Garanti Yatırım