30 Nisan 2014
Emlak Konut GYO (AL)
1Ç14 Finansal Sonuçlar - Olumlu
¾ Emlak Konut GYO 1Ç14'te, beklentimiz olan 288mn TL ve
piyasa beklentisi 258mn TL’nin üzerinde 384mn TL net kar
açıkladı. Şirket'in 1Ç14 teslim performansı tahminlerin
üzerinde gerçekleşmiştir. Finansalların hisse üzerinde olumlu
etki yaratmasını bekliyoruz.
Mevcut Hisse Fiyatı (TL)
2.76
2014-sonu Hedef Hisse Fiyatı (TL)
2.90
¾ Şirket, son çeyrekte kaydettiği 4.4mlr TL düzeltilmiş net nakit
pozisyonunun etkisiyle, 1Ç14'te 106mn TL faiz geliri elde
etmiştir. EKGYO 26 Mayıs'ta 468mn TL (hissebaşı 0.123TL)
nakit temettü dağıtacaktır (temettü verimi %4.5).
1Ç14
Potensiyel Getiri
5%
Mevcut Piyasa Değeri (TLmn)
G. Yatırım
422
371
396
FVAÖK (TLmn)
Emlak Konut, konut üreten bir GYO olarak gelir tablosuna satışları
değil teslim ettiği konutları yansıttığı için finansallar geçmiş dönem
performansını göstermektedir. Şirket’in konut teslimlerine ve arsa
satışlarına bağlı olan gelir tablosunun yıllık veya çeyreksel bazda
karşılaştırılması Şirket performansını tam olarak yansıtmamaktadır.
Emlak Konut GYO, 1Ç14’te toplam 1,543 bağımsız ünite satışı ile
638mn TL hasılat elde etti. Şirket 2013’de 15,166, 2012’de 8,997 ve
2011’de 12,437 ünite satışı gerçekleştirmişti.
Fiyat Performans (TL)
Emlak Konut GYO’nun 2013 sonundaki 4.2mlr TL düzeltilmiş net
nakit pozisyonu 1Ç14 sonunda 4.4mlr TL seviyesine yükselmiştir.
Şirket 1Ç sonrasında 3 Nisan'da TOKİ’den 1.53mlr TL bedelle toplam
1.11mn metrekare arsa alımı için protokol imzalamıştır.
Kons.
FVAÖK Marjı
Net Kar (TLmn)
249
203
230
59.0%
54.7%
58.0%
384
258
288
3.50
3.20
2.90
2.60
2.30
EKGYO
03.14
01.14
11.13
09.13
07.13
05.13
03.13
2.00
01.13
Emlak Konut 1Ç14’te 268mn TL brüt kar ile %64 brüt kar marjı elde
etmiştir. Şirket 4Ç13’te %38 ve 1Ç13’de %78 brüt kar marjı
açıklamıştı. 1Ç13'teki yüksek marjda yapılan arsa satışı etkili
olmuştur. 1Ç14’te Şehrizar Konakları projesi teslimleri brüt kar
marjına olumlu etki yapmıştır. Emlak Konut GYO 1Ç14’te 249mn TL
faaliyet karı elde etmiştir. Şirket aynı dönemde 43mn TL net diğer
gelir ve 86mn TL net finansal gelir açıklamıştır.
Açıklanan
Net Satışlar (TLmn)
¾ EKGYO hisse başı NAD’i olan 3.32TL’ye göre %17 iskontolu
işlem görmektedir. Hisse için AL tavsiyemizi sürdürüyoruz.
10,488
BIST100
Hisse Senedi Bilgileri
Bloomberg/Reuters:
Relatif Performans:
EKGYO.TI / EKGYO.IS
1 ay
3 ay
3%
9%
52 Hafta Aralığı (TL):
Ort. Günlük Hacim (mn TL) 3 ay:
YBB TL Getiri:
Ödenmiş Sermaye (mnTL):
12 ay
7%
2.05 / 3.4
39.5
31%
3,800
Halka Açıklık Oranı (%):
Özet Finansallar
2012
2013
2014T
2015T
Net Satışlar (TLmn)
1,005
2,331
2,399
3,148
397
909
852
1,085
FVAÖK (TLmn)
Net Kar (TLmn)
523
1,061
924
1,169
39.5%
39.0%
35.5%
34.5%
F/K (x)
20.0
9.9
11.4
9.0
FD/FVAÖK (x)
14.4
6.3
6.7
5.3
Analist: Kerim Gököz
FD/Satışlar (x)
5.67
2.45
2.38
1.81
+90 (212) 384 1129
Hisse başı kar (TL)
0.14
0.28
0.24
0.31
[email protected]
FVAÖK Marjı
LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ
51
1
Özet Finansal Sonuçlar
Değişim
Emlak Konut GYO Özet Finansal Sonuçlar
(mn TL)
1Ç13
2Ç13
3Ç13
4Ç13
1Ç14
1Ç14/1Ç13
Net Satışlar
375
691
896
370
422
13%
14%
Brüt Kar
290
288
341
101
268
-8%
166%
Faaliyet Karı
259
251
314
83
249
-4%
199%
FVAÖK
260
251
315
83
249
-4%
198%
Net Diğer Gelir/Gider
8
31
10
49
43
430%
-13%
Finansal Gelirler (net)
-1
-16
2
33
86
a.d.
161%
Net Kar
271
269
347
175
384
42%
120%
Net Nakit (Düz.)
216
472
1,100
4,191
4,387
4,478
4,732
5,078
8,354
8,653
Brüt Kar Marjı
77.5%
41.7%
38.0%
27.3%
63.6%
-14 puan
36.3 puan
Faaliyet Kar Marjı
69.2%
36.3%
35.1%
22.5%
58.9%
-10.3 puan
36.5 puan
FVAÖK Marjı
69.3%
36.4%
35.1%
22.6%
59.0%
-10.3 puan
36.4 puan
Net Kar Marjı
72.3%
38.9%
38.7%
47.2%
91.0%
18.7 puan
43.8 puan
Özsermaye
1Ç14/4Ç13
Rasyolar
LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ
2
UYARI NOTU
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı
hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada
yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun
olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun
sonuçlar doğurmayabilir.
Bu rapordaki veri ve grafikler güvenirliliğine inandığımız sağlam kaynaklardan derlenmiş olup, yapılan yorumlar sadece
GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.’nin görüşünü yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak
olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Garanti Yatırım Menkul
Kıymetler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça bu raporların içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve
ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. Rapor gönderilen kişiye özel ve münhasırdır.
İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal
düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır.
Garanti Yatırım
Etiler Mahallesi Tepecik Yolu Demirkent Sokak
No.1 34337 Beşiktaş, İstanbul
Telefon: 212 384 11 21
Faks: 212 352 42 40
E-mail: [email protected]
Hisse Senedi Tavsiye Tanımları
AL
Hisse senedinin 2014-sonuna kadar getirisinin, BIST100 endeksinin getirisinin üzerinde olması beklenmektedir.
TUT
Hisse senedinin 2014-sonuna kadar getirisinin, BIST100 endeksinin getirisine yakın olması beklenmektedir.
SAT
Hisse senedinin 2014-sonuna kadar getirisinin, BIST100 endeksinin getirisinin altında olması beklenmektedir.
Download

Emlak Konut GYO (AL)