12 Mart 2014
ARAŞTIRMA
Banvit (AL)
4Ç13 Finansal Sonuçlar - Nötr
39%
Mevcut Piyasa Değeri (TLmn)
202
Açıklanan
Kons.
Garanti
Tahmini
Net Satışlar (TLmn)
379
384
386
FVAÖK (TLmn)
-18
-7
-8
-4.7%
-1.8%
-2.1%
-46
-44
-45
4Ç13
FVAÖK Marjı (%)
Net Kar (TLmn)
Fiyat Performans (TL)
5.00
4.00
3.00
BANVT
52 Hafta Aralığı (TL):
Ort. Günlük Hacim (mn TL) 3 ay:
2013
2014T
2015T
1,261
1,655
1,862
2,131
FVAÖK (TLmn)
81
86
126
152
Net Kar (TLmn)
9
-56
28
50
FVAÖK Marjı
6.4%
5.2%
6.8%
7.1%
F/K (x)
23.1
n.m.
7.2
4.0
01.14
BANVT.TI / BANVT.IS
1 ay
3 ay
-1%
-12%
12 ay
-27%
1.91 / 4.17
0.3
YBB TL Getiri:
-3%
Ödenmiş Sermaye (mnTL):
100
Halka Açıklık Oranı (%):
2012
12.13
Hisse Senedi Bilgileri
Relatif Performans:
Net Satışlar (TLmn)
11.13
BIST100
Bloomberg/Reuters:
Özet Finansallar
10.13
09.13
08.13
1.00
07.13
2.00
06.13
Şirket 4Ç13’de 21mn TL net finansal gider yazmıştır. (3Ç13:
30mn TL net finansal gider, 4Ç12: 10mn TL net finansal gider)
Banvit’in 3Ç13 sonunda 550mn TL olan net borcu 4Ç13
sonunda 638mn TL seviyesinde gerçekleşmiştir.
Potensiyel Getiri
05.13
Şirket’in konsolide brüt marjı, hammadde fiyat baskısındaki
artış ve fiyatlardaki düşüşün etkisiyle, yıllık bazda 1.9 puan
gerileyerek %3.9 olarak gerçekleşmiştir. Operasyonel giderlerin
satışlara oranı yıllık bazda aynı seviyelerde kalırken,
mevsimselliğin etkisiyle Banvit 37mn TL operasyonel zarar
kaydetmiştir.
2.80
04.13
Banvit’in net satış gelirleri 4Ç13’de bir önceki seneye göre %28
artarken, mevsimselliğin etkisiyle çeyreksel bazda %20
daralarak 379mn TL olarak gerçekleşti.
2014-sonu Hedef Hisse Fiyatı (TL)
03.13
Banvit için 2.80TL 2014-sonu hedef fiyatımız ile AL
tavsiyemizi sürdürüyoruz. Şirket, 2014T 7.2x F/K, 6.7x
FD/FVAÖK ve 0.45x FD/Satış çarpanları ile uluslararası
benzerlerine göre iskontolu işlem görmektedir.
2.02
02.13
Şirket’in yıllık bazda satış büyümesi %28 seviyesinde,
beklentilerin üzerinde gerçekleşti.
Mevcut Hisse Fiyatı (TL)
01.13
Banvit 4Ç13’de piyasa ve bizim beklentimize paralel, kur
farkı zararının etkisiyle 46mn TL net zarar açıkladı.
FD/FVAÖK (x)
10.3
9.8
6.7
5.5
Analist: Irem Okutgen
FD/Satışlar (x)
0.67
0.51
0.45
0.39
+90 (212) 384 1135
Hisse başı kar (TL)
0.09
-0.56
0.28
0.50
[email protected]
48
1
LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ
ARAŞTIRMA
Banvit Özet Finansal Sonuçlar
(mn TL)
Değişim
4Ç12
1Ç13
2Ç13
3Ç13
4Ç13
12A12
12A13
4Ç13/4Ç12
4Ç13/3Ç13 12A13/12A12
Net Satışlar
296
371
431
474
379
1,261
1,655
28%
-20%
31%
Brüt Kar
17
43
75
65
15
175
198
-14%
-77%
13%
Faaliyet Karı
-23
4
30
22
-37
24
20
a.d.
a.d.
-18%
FVAÖK
-7
18
47
39
-18
82
86
a.d.
a.d.
4%
Net Diğer Gelir/Gider
1
1
0
-2
1
5
-1
-19%
a.d.
a.d.
Finansal Gelirler (net)
-10
-10
-30
-30
-21
-16
-90
a.d.
a.d.
a.d.
5
0
-1
2
10
-5
11
87%
551%
a.d.
a.d.
a.d.
a.d.
-1.9 puan
-9.8 puan
-1.9 puan
Vergi
Net Kar
-27
-5
2
-7
-46
10
-56
Net Nakit
-485
-565
-505
-550
-638
-485
-638
Çalışma Sermayesi
187
230
197
243
269
187
269
Özsermaye
154
148
156
157
115
154
115
5.8%
11.6%
17.5%
13.7%
3.9%
13.9%
12.0%
Faaliyet Kar Marjı
a.d.
1.1%
6.9%
4.7%
a.d.
1.9%
1.2%
a.d.
a.d.
-0.7 puan
FVAÖK Marjı
a.d.
4.8%
10.8%
8.3%
a.d.
6.5%
5.2%
a.d.
a.d.
-1.4 puan
Net Kar Marjı
a.d.
a.d.
0.4%
a.d.
a.d.
0.8%
a.d.
a.d.
a.d.
a.d.
Rasyolar
Brüt Kar Marjı
2
LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ
ARAŞTIRMA
Bu rapordaki veri ve grafikler güvenirliliğine inandığımız sağlam kaynaklardan derlenmiş olup,
yapılan yorumlar sadece GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.’nin görüşünü
yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların
sonuçlarından Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler
A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça bu raporların içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir
şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisab edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. Rapor gönderilen
kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız
doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız
saklıdır.
Garanti Yatırım
Etiler Mahallesi Tepecik Yolu Demirkent Sokak
No.1 34337 Beşiktaş, İstanbul
Telefon: 212 384 11 21
Faks: 212 352 42 40
E-mail: [email protected]
Hisse Senedi Tavsiye Tanımları
AL
Hisse senedinin 2014-sonuna kadar getirisinin, BIST100 endeksinin getirisinin üzerinde olması beklenmektedir.
TUT
Hisse senedinin 2014-sonuna kadar getirisinin, BIST100 endeksinin getirisine yakın olması beklenmektedir.
SAT
Hisse senedinin 2014-sonuna kadar getirisinin, BIST100 endeksinin getirisinin altında olması beklenmektedir.
3
LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ
Download

Banvit (AL) - Garanti Yatırım