28 Şubat 2014
ARAŞTIRMA
Aksa Enerji (TUT)
4Ç13 Finansal Sonuçlar - Nötr
Aksa Enerji 4Ç13’de 119mn TL kur farkı giderine bağlı olarak
137mn TL net finansal gider kaydetti. Şirket 4Ç12’de 19mn TL net
finansal gider kaydetmişti. 2012 yılının tamamında net finansal
gelir kalemi 23mn TL iken, 2013 yılında TL’deki değer kaybı ile
net finansal giderler 346mn TL oldu. Dolayısıyla, 2012 yılında
230mn TL net kar kaydeden Aksa Enerji 2013 yılını 132mn TL net
zarar ile bitirmiş oldu.
Şirket’in 3. çeyrek sonunda 1.41mlr TL olan net borç pozisyonu
ise 4Ç13 sonunda 1.54mlr TL seviyesine yükselmiştir.
2.70
Potensiyel Getiri
20%
Mevcut Piyasa Değeri (TLmn)
Kons.
Garanti
Tahmini
Net Satışlar (TLmn)
457
444
420
FVAÖK (TLmn)
72
73
69
15.8%
16.4%
16.4%
-56
-36
-40
FVAÖK Marjı (%)
Net Kar (TLmn)
Fiyat Performans (TL)
6.00
5.00
4.00
3.00
2.00
2012
2013
2014T
2015T
Net Satışlar (TLmn)
1,841
1,786
2,245
2,567
323
312
376
436
FVAÖK (TLmn)
Net Kar (TLmn)
02.14
01.14
12.13
11.13
10.13
09.13
08.13
AKSEN
BIST100
Hisse Senedi Bilgileri
Bloomberg/Reuters:
Relatif Performans:
52 Hafta Aralığı (TL):
Ort. Günlük Hacim (mn TL) 3 ay:
YBB TL Getiri:
Ödenmiş Sermaye (mnTL):
230
-132
89
92
17.5%
17.5%
16.8%
17.0%
F/K (x)
6.0
n.m.
15.6
15.0
FD/FVAÖK (x)
9.0
9.4
7.8
6.7
Analist: Kerim Gököz
FD/Satışlar (x)
1.59
1.64
1.30
1.14
+90 (212) 384 1129
Hisse başı kar (TL)
0.38
-0.21
0.14
0.15
[email protected]
FVAÖK Marjı
07.13
06.13
0.00
05.13
1.00
Halka Açıklık Oranı (%):
Özet Finansallar
1,380
Açıklanan
4Ç13
04.13
4Ç13’te Aksa Enerji 48mn TL brüt kar, 42mn TL faaliyet karı elde
etti. Bu dönemdeki FVAÖK, 69mn TL olan beklentimizin ve 73mn
TL olan piyasa beklentisine yakın olarak 72mn TL seviyesinde
gerçekleşmiştir. 4Ç13’de FVAÖK marjı yıllık bazda yatay kalarak
%15.8 seviyesinde gerçekleşmiştir. 2013’te ise Aksa Enerji’nin
FVAÖK’ü yıllık bazda %3 daralma ile 312mn TL seviyesinde
gerçekleşti.
2014-sonu Hedef Hisse Fiyatı (TL)
03.13
Aksa Enerji’nin 4Ç13’te toplam elektrik satış hacminin yıllık bazda
%9 artarak 2,399GWs oldu. Net satışlar yıllık bazda %6 artarak
457mn TL olarak gerçekleşti. Çeyreksel bazda ise konsolide net
satışlar %15 azalmıştır. Şirket 2013’te %7 düşüş ile 9,109GWs
enerji satışı gerçekleştirirken net satışları yıllık bazda %3
daralarak 1,786mn TL oldu.
2.25
02.13
FVAÖK seviyesinde beklentiler ile uyumlu gerçekleşme ile
finansalların hisse etkisinin nötr olacağını düşünüyoruz.
Hisse için TUT tavsiyemizi koruyoruz. Şirket bugün saat
11:00’de analist toplantısı, saat 17:00’de ise telekonferans
düzenleyecek.
Mevcut Hisse Fiyatı (TL)
01.13
Aksa Enerji 4Ç13’te beklentimiz olan 40mn TL net zarar ve
36mn TL olan konsensüs net zarar beklentilerinin
üzerinde 56mn TL net zarar açıkladı. Beklentilerle
gerçekleşme arasındaki fark beklentilerin üzerinde
gerçekleşen finansal giderlerden kaynaklanmaktadır.
AKSEN.TI / AKSEN.IS
1 ay
3 ay
12 ay
5%
-5%
-40%
2.11 / 4.97
1.4
-13%
613
21
1
LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ
ARAŞTIRMA
Aksa Enerji Özet Finansal Sonuçlar
(mn TL)
Değişim
4Ç12
1Ç13
2Ç13
3Ç13
4Ç13
12A12
12A13
4Ç13/4Ç12
Net Satışlar
433
392
400
537
457
1,841
1,786
6%
-15%
-3%
Brüt Kar
46
50
33
88
48
237
220
4%
-46%
-7%
Faaliyet Karı
41
46
29
84
42
218
200
1%
-50%
-8%
FVAÖK
69
73
54
112
72
323
312
5%
-36%
-3%
Net Diğer Gelir/Gider
-3
0
-3
-2
1
-15
-4
a.d.
a.d.
a.d.
Finansal Gelirler (net)
-19
-17
-102
-91
-137
23
-346
a.d.
a.d.
a.d.
Vergi
35
-12
1
-10
38
5
17
7%
a.d.
263%
a.d.
a.d.
a.d.
-0.5 puan
Net Kar
55
18
-75
-18
-56
230
-132
Net Nakit
-1,555
-1,173
-1,372
-1,410
-1,541
-1,555
-1,541
Çalışma Sermayesi
4Ç13/3Ç13 12A13/12A12
283
270
288
229
214
283
214
1,116
1,134
1,060
1,042
987
1,116
987
Brüt Kar Marjı
10.7%
12.9%
8.3%
16.4%
10.5%
12.9%
12.3%
-0.2 puan
-5.9 puan
Faaliyet Kar Marjı
9.5%
11.8%
7.1%
15.6%
9.1%
11.8%
11.2%
-0.4 puan
-6.5 puan
-0.6 puan
FVAÖK Marjı
15.9%
18.6%
13.6%
20.9%
15.8%
17.5%
17.5%
-0.1 puan
-5.2 puan
-0.1 puan
Net Kar Marjı
12.6%
4.6%
a.d.
a.d.
a.d.
12.5%
a.d.
a.d.
a.d.
a.d.
Özsermaye
Rasyolar
2
LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ
ARAŞTIRMA
UYARI NOTU
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı
hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer
alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun
olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun
sonuçlar doğurmayabilir.
Bu rapordaki veri ve grafikler güvenirliliğine inandığımız sağlam kaynaklardan derlenmiş olup, yapılan yorumlar sadece
GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.’nin görüşünü yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak
olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Garanti Yatırım Menkul
Kıymetler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça bu raporların içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve
ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. Rapor gönderilen kişiye özel ve münhasırdır.
İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal
düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır.
Garanti Yatırım
Etiler Mahallesi Tepecik Yolu Demirkent Sokak
No.1 34337 Beşiktaş, İstanbul
Telefon: 212 384 11 21
Faks: 212 352 42 40
E-mail: [email protected]
Hisse Senedi Tavsiye Tanımları
AL
Hisse senedinin 2014-sonuna kadar getirisinin, BIST100 endeksinin getirisinin üzerinde olması beklenmektedir.
TUT
Hisse senedinin 2014-sonuna kadar getirisinin, BIST100 endeksinin getirisine yakın olması beklenmektedir.
SAT
Hisse senedinin 2014-sonuna kadar getirisinin, BIST100 endeksinin getirisinin altında olması beklenmektedir.
Download

Aksa Enerji (TUT) - Garanti Yatırım