10 Kasım 2014
Kardemir (D) (AL)
3Ç14 Finansal Sonuçlar - Olumsuz
2.52
Potensiyel Getiri
Kardemir 3Ç14’te 565mn TL gelir elde etmiştir. Bu rakam yıllık %22
ve 2Ç14’e göre %6 artmıştır. Kardemir 3Ç14’te 113mn TL brüt kar
kaydederken, brüt kar marjı yıllık 2 puan artış ancak 2Ç14’e göre 3.3
puanlık bir düşüşle düşüşle %19.9 olmuştur.
3Ç14’te kaydedilen 132mn TL’lik FVAÖK rakamı, %23.2’lik FVAÖK
marjına işaret etmektedir. Kardemir’in 9A14 FVAÖK rakamı yıllık
olarak ikiye katlanarak 418mn TL ve FVAÖK marjı %25.4 olmuştur.
11%
Mevcut Piyasa Değeri (TLmn)
3Ç14
Kons.
G. Yatırım
565
552
528
FVAÖK (TLmn)
FVAÖK Marjı (%)
1,771
Açıklanan
Net Satışlar (TLmn)
132
150
146
23.4%
27.1%
27.6%
40
61
83
Net Kar (TLmn)
Fiyat Performans (TL)
2.50
2.10
1.70
1.30
0.90
KRDMD
11.14
09.14
07.14
05.14
03.14
01.14
11.13
09.13
0.50
01.13
¾ Satılan malların maliyetlerindeki artış ve ayrılan karşılık net
karın beklentilerimizin altında kalmasına neden olmuştur.
3Ç14 sonuçları
beklentilerin altında olup hisse etkisini
olumsuz olarak değerlendiriyoruz.
12A- Hedef Hisse Fiyatı (TL)
07.13
¾ Öte yandan yıllık olarak bakıldığında 3Ç14’teki daha yüksek
operasyonel olmayan giderlere karşılık, gelirlerdeki %22 ve
FVAÖK’teki 35%’lik artış, karın yıllık olarak artmasında etkili
olmuştur.
2.27
05.13
¾ Karın bir önceki çeyreğe düşmesinde, bitmiş mamul
stoklarındaki
değişim
nedeniyle
satılan
malların
maliyetlerindeki artış, 2Ç14’te 7mn TL’lik net finansal gelire
karşılık 3Ç14’te 29mn TL‘lik net finansal gider ayrıca Karabük
Belediyesi tarafından 2010-2011-2012 ve 2013 yılarına ilişkin
emlak vergisine ilişkin ayrılan karşılık nedeniyle oluşan 19mn
TL’lik net diğer gider etkili olmuştur.
Mevcut Hisse Fiyatı (TL)
03.13
¾ Kardemir 3Ç14’te bizim kar beklentimiz olan 83mn TL ve
piyasa beklentisi olan 61mn TL’nin altında 40mn TL
açıklamıştır. 3Ç14 karı yıllık %25 artarken 2Ç14’e göre %60
daralmıştır.
BIST100
Hisse Senedi Bilgileri
Bloomberg/Reuters:
Relatif Performans:
KRDMD.TI / KRDMD.IS
1 ay
3 ay
12 ay
2%
12%
92%
52 Hafta Aralığı (TL):
Ort. Günlük Hacim (mn TL) 3 ay:
YBB TL Getiri:
0.89 / 2.48
41.9
131%
Ödenmiş Sermaye (mnTL):
780
Halka Açıklık Oranı (%):
Özet Finansallar
2012
2013
2014T
2015T
Net Satışlar (TLmn)
1,154
1,240
1,538
1,884
212
225
359
413
FVAÖK (TLmn)
Net Kar (TLmn)
133
69
194
220
18.3%
18.2%
23.3%
21.9%
F/K (x)
13.3
25.8
9.1
8.0
FD/FVAÖK (x)
11.6
10.9
6.8
5.9
Analist: Halil ibrahim Kahve
FD/Satışlar (x)
2.13
1.98
1.60
1.30
+90 (212) 384 1137
FVAÖK Marjı
89
[email protected]
LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ
1
Kardemir’in satış hacmi 3Ç14’te yıllık %14.4 ve 2Ç14’e göre %8.4’lük bir artışla 453bin ton olmuştur. Katma
değerli ürünlerden profilin satış hacmi 70.2bin ton olurken (yıllık %244 ve çeyreksel %8.3 artış), ray satış hacmi
38.1bin ton olmuştur. (yıllık %6 azalmaya karşın çeyreksel %128 azalış).
Operasyonel olmayan tarafta ise, Kardemir 3Ç14’te 29mn TL net finansal gelir kaydetmiştir. Şirket, 3Ç13’te 39mn
TL net finansal gider ve 2Ç14’te ise 7mn TL net finansal gelir kaydetmiştir. Şirketin 2Ç14 sonunda 839mn TL olan
net borç pozisyonu ise 3Ç14 sonunda 999mn TL seviyesinde gerçekleşmiştir.
Özet Finansal Sonuçlar
Değişim
Kardemir Özet Finansal Sonuçlar
(mn TL)
3Ç13
4Ç13
1Ç14
2Ç14
3Ç14
9A13
9A14
3Ç14/3Ç13
3Ç14/2Ç14
Net Satışlar
463
515
550
531
565
1,297
1,645
22%
6%
9A14/9A13
27%
Brüt Kar
83
106
122
124
113
166
358
35%
-9%
116%
Faaliyet Karı
73
96
111
114
101
138
326
38%
-11%
136%
FVAÖK
97
120
141
145
132
209
418
35%
-9%
100%
Net Diğer Gelir/Gider
6
0
6
4
-19
-36
-9
a.d.
a.d.
a.d.
Finansal Gelirler (net)
-39
-30
4
7
-29
-46
-18
a.d.
a.d.
a.d.
Vergi
-8
-10
-20
-26
-14
-12
-60
a.d.
a.d.
a.d.
Net Kar
32
56
101
99
40
44
240
25%
-60%
444%
Net Nakit
-678
-836
-780
-839
-999
-678
-999
Çalışma Sermayesi
499
444
609
553
602
499
602
1,187
1,244
1,344
1,443
1,483
1,187
1,483
Özsermaye
Rasyolar
Brüt Kar Marjı
18.0%
20.6%
22.1%
23.3%
19.9%
12.8%
21.7%
2 puan
-3.3 puan
9 puan
Faaliyet Kar Marjı
15.9%
18.6%
20.3%
21.5%
17.9%
10.7%
19.8%
2 puan
-3.6 puan
9.2 puan
FVAÖK Marjı
21.0%
23.3%
25.7%
27.2%
23.4%
16.1%
25.4%
2.3 puan
-3.9 puan
9.3 puan
Net Kar Marjı
6.9%
10.9%
18.3%
18.7%
7.0%
3.4%
14.6%
0.2 puan
-11.7 puan
11.2 puan
LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ
2
UYARI NOTU
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı
hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada
yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun
olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun
sonuçlar doğurmayabilir.
Bu rapordaki veri ve grafikler güvenirliliğine inandığımız sağlam kaynaklardan derlenmiş olup, yapılan yorumlar sadece
GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.’nin görüşünü yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak
olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Garanti Yatırım Menkul
Kıymetler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça bu raporların içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve
ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. Rapor gönderilen kişiye özel ve münhasırdır.
İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal
düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır.
Garanti Yatırım
Etiler Mahallesi Tepecik Yolu Demirkent Sokak
No.1 34337 Beşiktaş, İstanbul
Telefon: 212 384 11 21
Faks: 212 352 42 40
E-mail: [email protected]
Hisse Senedi Tavsiye Tanımları
AL
Hisse senedinin önümüzdeki 12 ay sonundaki getirisinin, BİST 100 endeksinin getirisinin üzerinde olması beklenmektedir.
TUT
Hisse senedinin önümüzdeki 12 ay sonundaki getirisinin, BİST 100 endeksinin getirisine yakın olması beklenmektedir.
SAT
Hisse senedinin önümüzdeki 12 ay sonundaki getirisinin, BİST 100 endeksinin getirisinin altında olması beklenmektedir.
Download

Kardemir (D) (AL) - Garanti Yatırım