27 Ekim 2014
Otokar (Not Yok)
3Ç14 Finansal Sonuçlar - Olumsuz
63.70
Mevcut Piyasa Değeri (TLmn)
1,529
3Ç14
Kons.
G. Yatırım
234
-
-
Net Satışlar (TLmn)
FVAÖK (TLmn)
¾ Hem operasyonel hem de net kar açısından bakıldığında
finansal sonuçların hisse etkisinin olumsuz olacağını
düşünüyoruz.
FVAÖK Marjı (%)
3Ç14’te Şirket’in net satış gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre
%22 azalarak 234mn TL olarak gerçekleşmiştir. 2013 yılında yerel
seçimlerin de etkisiyle küçük otobüs ve otobüs segmentindeki
büyüme 2014 yılında daralma olarak karşımıza gelmektedir. 3Ç14'te
küçük otobüs satışları %43 ve otobüs satışları yıllık %70 daralmıştır.
Yıllık bazda KKO da 5 puan düşerek %45 olarak gerçekleşmiştir.
Fiyat Performans (TL)
18
-
-
7.5%
-
-
1.3
-
-
Net Kar (TLmn)
100.00
80.00
60.00
40.00
20.00
Operasyonel sonuçların altına baktığımızda Otokar 3Ç14'te 12mn TL
net finansal gider (neredeyse tamamı faiz gideri) ve 5mn TL net diğer
gelir kaydetmiştir. Şirket'in 2Ç14 sonunda 513mn TL olan net borç
pozisyonu da çeyrek sonunda 495mn TL net borç olarak
Bloomberg/Reuters:
gerçekleşmiştir.
Relatif Performans:
OTKAR
09.14
07.14
05.14
03.14
01.14
07.13
05.13
03.13
0.00
01.13
Düşük satış hacimleri ve ürün miksinin etkisiyle karlılıkta da önemli
gerileme olmuştur. FVAÖK bu dönemde 18mn TL olurken, FVAÖK
marjı da 3.8 puan düşerek %7.5 olarak gerçekleşmiştir.
Açıklanan
11.13
¾ Otokar'ın operasyonel sonuçları da hem çeyreksel hem de
yıllık bazda daha önce açıkladığı sonuçların altında kalmıştır.
Şirket Bloomberg tahminlerine göre 2015T 10.6x FD/FVAÖK
ve 14.1x F/K çarpanlarıyla işlem görmekte olup, ortalama
BIST-100 çarpanlarına göre primli işlem görmektedir.
Mevcut Hisse Fiyatı (TL)
09.13
¾ Otokar 3Ç14’te 1.33mn TL net kar açıkladı. Şirket için piyasa
beklentisi bulunmuyordu. Otokar 3Ç13'te 12mn TL, 2Ç14'te
de 37mn TL net kar açıklamıştı.
BIST100
Hisse Senedi Bilgileri
OTKAR.TI / OTKAR.IS
1 ay
3 ay
12 ay
12%
15%
-3%
52 Hafta Aralığı (TL):
44.27 / 65.76
Ort. Günlük Hacim (mn TL) 3 ay:
YBB TL Getiri:
Özet Finansallar
2012
2013
2014T*
2015T*
Net Satışlar (TLmn)
1,004
1,402
1,427
1,450
124
172
172
192
FVAÖK (TLmn)
Net Kar (TLmn)
25%
Ödenmiş Sermaye (mnTL):
24
Halka Açıklık Oranı (%):
27
78
97
93
109
12.4%
12.3%
12.0%
13.2%
F/K (x)
19.5
15.8
16.5
14.1
FD/FVAÖK (x)
16.3
11.7
11.8
10.6
Analist: Onur Marşan
FD/Satışlar (x)
2.02
1.44
1.42
1.40
+90 (212) 384 1125
Hisse başı kar (TL)
3.26
4.02
3.85
4.53
[email protected]
FVAÖK Marjı
4.2
* Bloomberg Tahminleri
LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ
1
Özet Finansal Sonuçlar
Değişim
Otokar Özet Finansal Sonuçlar
(mn TL)
3Ç13
4Ç13
1Ç14
2Ç14
3Ç14
9A13
9A14
3Ç14/3Ç13
3Ç14/2Ç14
9A14/9A13
Net Satışlar
299
394
283
358
234
1,008
875
-22%
-35%
-13%
Brüt Kar
67
90
58
101
52
225
212
-22%
-49%
-6%
Faaliyet Karı
22
37
16
51
6
95
73
-72%
-88%
-23%
FVAÖK
34
47
27
62
18
125
107
-48%
-72%
-15%
Net Diğer Gelir/Gider
3
17
6
4
5
9
15
46%
29%
58%
Finansal Gelirler (net)
-13
-19
-11
-10
-12
-31
-33
a.d.
a.d.
a.d.
Vergi
-1
-5
-1
-7
2
-7
-6
a.d.
a.d.
a.d.
-89%
-96%
-29%
Net Kar
12
29
9
37
1
67
48
Net Nakit
-411
-464
-342
-513
-495
-411
-495
Çalışma Sermayesi
591
595
503
569
522
591
522
Özsermaye
244
273
181
218
220
244
220
Rasyolar
Brüt Kar Marjı
22.3%
22.9%
20.5%
28.3%
22.3%
22.3%
24.2%
0 puan
-6 puan
1.9 puan
Faaliyet Kar Marjı
7.5%
9.4%
5.5%
14.1%
2.7%
9.4%
8.3%
-4.9 puan
-11.5 puan
-1.1 puan
FVAÖK Marjı
11.3%
11.9%
9.6%
17.4%
7.5%
12.5%
12.2%
-3.8 puan
-9.9 puan
-0.2 puan
Net Kar Marjı
4.2%
7.4%
3.2%
10.4%
0.6%
6.7%
5.5%
-3.6 puan
-9.8 puan
-1.2 puan
LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ
2
UYARI NOTU
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı
hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada
yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun
olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun
sonuçlar doğurmayabilir.
Bu rapordaki veri ve grafikler güvenirliliğine inandığımız sağlam kaynaklardan derlenmiş olup, yapılan yorumlar sadece
GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.’nin görüşünü yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak
olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Garanti Yatırım Menkul
Kıymetler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça bu raporların içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve
ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. Rapor gönderilen kişiye özel ve münhasırdır.
İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal
düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır.
Garanti Yatırım
Etiler Mahallesi Tepecik Yolu Demirkent Sokak
No.1 34337 Beşiktaş, İstanbul
Telefon: 212 384 11 21
Faks: 212 352 42 40
E-mail: [email protected]
Hisse Senedi Tavsiye Tanımları
AL
Hisse senedinin önümüzdeki 12 ay sonundaki getirisinin, BİST 100 endeksinin getirisinin üzerinde olması beklenmektedir.
TUT
Hisse senedinin önümüzdeki 12 ay sonundaki getirisinin, BİST 100 endeksinin getirisine yakın olması beklenmektedir.
SAT
Hisse senedinin önümüzdeki 12 ay sonundaki getirisinin, BİST 100 endeksinin getirisinin altında olması beklenmektedir.
Download

Otokar (Not Yok) - Garanti Yatırım