20 Şubat 2014
ARAŞTIRMA
Turkcell (AL)
4Ç13 Finansal Sonuçlar - Nötr
13.50
Potensiyel Getiri
18%
Mevcut Piyasa Değeri (TLmn)
4Ç13
25,146
Açıklanan
Kons.
Garanti
Tahmini
2,884
2,893
2,877
852
861
870
29.5%
29.8%
30.2%
505
497
532
Net Satışlar (TLmn)
FVAÖK (TLmn)
FVAÖK Marjı (%)
Net Kar (TLmn)
Fiyat Performans (TL)
16.00
14.00
12.00
10.00
TCELL
52 Hafta Aralığı (TL):
Ort. Günlük Hacim (mn TL) 3 ay:
YBB TL Getiri:
Ödenmiş Sermaye (mnTL):
Halka Açıklık Oranı (%):
2012
2013
2014T
2015T
10,507
11,408
12,181
13,005
FVAÖK (TLmn)
3,161
3,545
3,764
4,022
02.14
01.14
12.13
Hisse Senedi Bilgileri
Relatif Performans:
Net Satışlar (TLmn)
11.13
BIST100
Bloomberg/Reuters:
Özet Finansallar
10.13
09.13
08.13
07.13
06.13
6.00
05.13
8.00
04.13
Turkcell’in 4Ç13 sonuçları piyasa beklentileri ile uyumlu
olup hisse etkisini olumlu nötr olarak değerlendiriyoruz.
Turkcell için AL olan tavsiyemizi 2014 yıl sonu hedef hisse
fiyatımız olan 13.50TL ile sürdürüyoruz. Öte yandan Ukrayna
para biriminin ABD$ karşısında değer kaybetmesi olasılığı,
Turkcell’in karlılığı için risk oluşturması sebebiyle Ukrayna’da
yaşanan gelişmeleri takip ediyoruz.
2014-sonu Hedef Hisse Fiyatı (TL)
03.13
4.çeyrek sonuçları sonrasında, Turkcell 2014 yılı
hedeflerini açıklamıştır. Buna göre, 12,000-12.200mn TL
aralığındaki konsolide gelir (%5 – %7% gelir büyümesi), 3,700
– 3,800mn TL aralığında konsolide FVAÖK (%30.8-31.1
FVAÖK marjı) ve Grup yatırım harcamalarının satışlara
oranının ise %17 civarında gerçekleşmesini beklemektedir.
Şirketin 2014 yılı hedefleri beklentilerimizle uyumludur.
11.43
02.13
Bir önceki seneye göre FVAÖK rakamı değişmez iken,
4Ç13’de karlılığın yıllık olarak artışında, net finansal gelir artışı
ve konsolide olmayan iştiraklerin karındaki artış etkili olmuştur.
3Ç13 ile karşılaştırıldığında ise, konsolide gelir ve FVAÖK’ün
sırasıyla %3 ve %16 azalması karlılığın %28 düşmesinde etkili
olan faktörlerdir. Öte yandan, bir defaya mahsus giderler dahil
edilmemiş olsaydı, Turkcell’in 4Ç13’te net karı 626TL olacaktı.
Mevcut Hisse Fiyatı (TL)
01.13
Net kar beklentilere yakın. Turkcell 4Ç13’de 505mn TL net
kar açıklamıştır. Bu rakam yıllık %10 artarken 3Ç13’e göre %
28 daralmıştır. 4Ç13 karı piyasa beklentisi olan 497mn TL ile
uyumlu iken, bizim beklentimiz olan 532mn TL’nin hafif
altındadır.
Net Kar (TLmn)
2,083
2,326
2,509
2,687
FVAÖK Marjı
30.1%
30.1%
30.9%
30.9%
F/K (x)
12.1
10.8
10.0
9.4
FD/FVAÖK (x)
6.4
5.9
5.4
5.0
Analist: Halil İbrahim Kahve
FD/Satışlar (x)
1.93
1.78
1.67
1.56
+90 (212) 384 1137
Hisse başı kar (TL)
0.95
1.06
1.14
1.22
[email protected]
TCELL.TI / TCELL.IS
1 ay
3 ay
12 ay
5%
11%
22%
10.2 / 12.75
24.2
1%
2,200
25
1
LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ
ARAŞTIRMA
Konsolide gelir. Turkcell 4Ç13’de 2,884mn TL konsolide gelir
açıklamıştır. Bu rakam yıllık 3% artarken ve çeyreksel olarak %3
azalmıştır. 4Ç13’de şirketin gelirleri 101mn TL’lik ara bağlantı ücret
düşüşü ve BTK’nın tarife kararına ilişkin bir defaya mahsus 27mn
TL’lik giderden olumsuz etkilenmiştir.
2013’ün tamamında Turkcell’in gelirleri 11,408mn TL olurken bu
rakam yılık %9 artış göstermiştir. Yılık bazda gelirlerin artışında,
Turkcell Türkiye’nin gelirlerindeki %5’lik ve iştiraklerin katkısındaki
%28’lik büyüme etkili olmuştur.
Konsolide FVAÖK. Turkcell 4Ç13’de piyasa beklentisi olan 861mn
TL ve beklentimiz olan TL870mn TL ile uyumlu olarak ve 852mn TL
FVAÖK açıklamıştır.4Ç13 FVAÖK rakamı yıllık olarak değişmezken,
3Ç13’e göre %16 daralmıştır. Satış ve pazarlama ve genel yönetim
giderlerindeki artış sebebiyle, Şirket’in FVAÖK marjı 4Ç13’de yıllık
0.7 puan ve, çeyreksel olarak 4.6 puan azalarak %29.5 olmuştur.
2013 yılında şirket yıllık %9 artışla 3,545mn TL FVAÖK elde
ederken FVAÖK marjı, arabağlantı ücretlerindeki düşüşle birlikte
azalan arabağlantı giderlerinin etkisiyle 0.2puan artarak 31.1%
olmuştur.
Finansal Gelir/Giderler. Turkcell 3Ç13’de elde ettiği 138mn TL ve
4Ç12’deki 79mn TL’lik net finansal gelirler ile karşılaştırıldığında
4Ç13’de 150mn TL net finansal gelir kaydetmiştir. Yükselen kur
farkı giderlerine karşılık vadeli mevduatlardan elde edilen faiz
gelirindeki artış 4Ç13’de daha yüksek net finansal gelir elde
edilmesini sağlamıştır. 4Ç13’te BeST 59mn TL milyon TL, Turkcell
Superonline 18mn TL milyon TL kur farkı gideri kaydetmiştir. 4Ç13
sonunda Turkcell’in net nakit pozisyonu 4.9mlr TL seviyesindedir.
2
LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ
ARAŞTIRMA
Turkcell Özet Finansal Sonuçlar
Değişim
(mn TL)
4Ç12
1Ç13
2Ç13
3Ç13
4Ç13
12A12
12A13
4Ç13/4Ç12 4Ç13/3Ç13 12A13/12A12
Net Satışlar
2,807
2,688
2,855
2,981
2,884
10,507
11,408
3%
-3%
9%
Brüt Kar
1,048
1,003
1,085
1,226
1,035
4,025
4,349
-1%
-16%
8%
Faaliyet Karı
453
449
504
630
372
1,835
1,955
-18%
-41%
7%
FVAÖK
848
808
869
1,016
852
3,242
3,545
0%
-16%
9%
Net Diğer Gelir/Gider
-24
0
-21
-2
-36
-105
-59
a.d.
a.d.
a.d.
Finansal Gelirler (net)
79
129
139
138
150
468
555
89%
9%
19%
Vergi
-137
-137
-146
-189
-120
-524
-592
a.d.
a.d.
a.d.
Net Kar
460
567
558
699
505
2,079
2,326
10%
-28%
12%
Net Nakit
3,999
3,634
3,929
4,549
4,854
3,999
4,854
595
-1.4 puan
-5.3 puan
-0.2 puan
Çalışma Sermayesi
1,161
1,866
1,930
1,651
1,161
1,651
Özsermaye
12,735
13,257 13,752
14,405
14,711
12,735
14,711
Brüt Kar Marjı
37.3%
37.3%
41.1%
35.9%
38.3%
38.1%
Faaliyet Kar Marjı
16.1%
16.7%
17.7%
21.1%
12.9%
17.5%
17.1%
-3.2 puan
-8.2 puan
-0.3 puan
FVAÖK Marjı
30.2%
30.0%
30.4%
34.1%
29.5%
30.9%
31.1%
-0.7 puan
-4.6 puan
0.2 puan
Net Kar Marjı
16.4%
21.1%
19.5%
23.4%
17.5%
19.8%
20.4%
1.1 puan
-5.9 puan
0.6 puan
Rasyolar
38.0%
3
LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ
ARAŞTIRMA
UYARI NOTU
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı
hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer
alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun
olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun
sonuçlar doğurmayabilir.
Bu rapordaki veri ve grafikler güvenirliliğine inandığımız sağlam kaynaklardan derlenmiş olup, yapılan yorumlar sadece
GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.’nin görüşünü yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak
olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Garanti Yatırım Menkul
Kıymetler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça bu raporların içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve
ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. Rapor gönderilen kişiye özel ve münhasırdır.
İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal
düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır.
Garanti Yatırım
Etiler Mahallesi Tepecik Yolu Demirkent Sokak
No.1 34337 Beşiktaş, İstanbul
Telefon: 212 384 11 21
Faks: 212 352 42 40
E-mail: [email protected]
Hisse Senedi Tavsiye Tanımları
AL
Hisse senedinin 2014-sonuna kadar getirisinin, BIST100 endeksinin getirisinin üzerinde olması beklenmektedir.
TUT
Hisse senedinin 2014-sonuna kadar getirisinin, BIST100 endeksinin getirisine yakın olması beklenmektedir.
SAT
Hisse senedinin 2014-sonuna kadar getirisinin, BIST100 endeksinin getirisinin altında olması beklenmektedir.
Download

Turkcell (AL) - Garanti Yatırım