10 Şubat 2014
ARAŞTIRMA
Arçelik (AL)
4Ç13 Finansal Sonuçlar - Olumlu
Arçelik, 4Ç13 finansal sonuçlarında, beklentilerin üzerinde
156mn TL net kar açıklamıştır.
Mevcut Hisse Fiyatı (TL)
11.40
2014-sonu Hedef Hisse Fiyatı (TL)
14.40
Şirket’in 4Ç13’de 3,100mn TL net satış rakamı
beklentimizin biraz altında kalırken; FVAÖK marjı ürün
karmasındaki iyileşme, hammadde maliyetlerindeki
gerileme ve yazar kasa POS satışlarının etkisiyle %10.5
seviyesinde gerçekleşti.
Potensiyel Getiri
Mevcut Piyasa Değeri (TLmn)
4Ç13
Açıklanan
Kons.
Garanti
Tahmini
3,100
3,125
3,323
325
310
338
10.5%
9.9%
10.2%
156
139
132
Net Satışlar (TLmn)
FVAÖK (TLmn)
FVAÖK Marjı (%)
Net Kar (TLmn)
Fiyat Performans (TL)
16.00
12.00
8.00
2012
2013
2014T
2015T
Net Satışlar (TLmn)
10,557
11,098
12,468
13,907
FVAÖK (TLmn)
1,024
1,163
1,320
1,488
01.14
12.13
11.13
10.13
09.13
ARCLK
BIST100
Hisse Senedi Bilgileri
Bloomberg/Reuters:
Relatif Performans:
52 Hafta Aralığı (TL):
ARCLK.TI / ARCLK.IS
1 ay
3 ay
12 ay
-5%
8%
24%
9.34 / 14.45
Ort. Günlük Hacim (mn TL) 3 ay:
10.1
YBB TL Getiri:
-6%
Ödenmiş Sermaye (mnTL):
676
Halka Açıklık Oranı (%):
Özet Finansallar
07.13
06.13
05.13
04.13
03.13
0.00
Şirket’in brüt kar marjı yıllık bazda 2.1 puan artarak %30.7
seviyesinde gerçekleşmiştir. Yıllık bazdaki iyileşmede, hammadde
fiyatlarındaki gerileme, ürün karmasındaki değişimler ve yüksek
marjlı yazar kasa POS cihazlarının satışları etkili olmuştur. Yazar
kasa POS’larin etkisiyle, son çeyrekte elektronik kategorisinin brüt
marjı 12 puan iyileşerek %28 seviyesinde gerçekleşmiştir.
Arçelik’in 4Ç13’de, %45 FVAOK artışı gerçekleşirken, FVAÖK
marjı ise yıllık bazda 2.0 puan artarak %10.5 seviyesine
yükselmiştir.
02.13
4.00
01.13
4Ç13’de, satış gelirleri, yıllık bazda %17 artarak 3,100mn TL
seviyesinde gerçekleşmiştir. Beklentilerin altında büyümede klima
satışlarındaki gerileme etkili olmuştur. Beyaz eşya kategorisi ise
son çeyrekte beklentiler dahilinde yıllık bazda %19 seviyesinde
büyüme kaydetmiştir. Elektronik segmenti ise son çeyrekte
toparlanma göstererek yıllık bazda %25 artış göstermiştir. Şirket,
2014’de TL’deki değer kaybının satışlara olumlu etkisinin daha
belirgin olacağını öngörmektedir.
7,703
08.13
Arçelik için 2014-sonu 14.40TL hedef fiyat ile AL
tavsiyemizi sürdürüyoruz.
26%
Net Kar (TLmn)
520
598
694
831
FVAÖK Marjı
9.7%
10.5%
10.6%
10.7%
F/K (x)
14.8
12.9
11.1
9.3
FD/FVAÖK (x)
10.4
9.2
8.1
7.2
Analist: Irem Okutgen
FD/Satışlar (x)
1.01
0.96
0.86
0.77
+90 (212) 384 1135
Hisse başı kar (TL)
0.77
0.88
1.03
1.23
[email protected]
48
1
LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ
ARAŞTIRMA
Arçelik’in 4Ç13 sonunda 3,382mn TL olan net borcu 4Ç13
sonunda 2,988mn TL’ye gerilemiştir. 4Ç13 sonunda, işletme
sermaye ihtiyacının satışlara oranı %38.9 seviyesinde, kurdaki
hareketlilik ve yüksek stok seviyesin nedeniyle 2013 sonu
hedefinin üzerinde gerçekleşmiştir. Şirket’in 4Ç13 sonunda 2.6x
seviyesindeki net borç/FVAÖK oranı, yıl sonu hedefi olan 2.5x
seviyesine yakın gerçekleşmiştir.
Arcelik Özet Finansal Sonuçlar
Değişim
(mn TL)
4Ç12
1Ç13
2Ç13
3Ç13
4Ç13
12A12
12A13
Net Satışlar
4Ç13/4Ç12 4Ç13/3Ç13 12A13/12A12
2,644
2,430
2,665
2,902
3,100
10,557
11,098
17%
7%
5%
Brüt Kar
756
739
800
898
951
3,049
3,388
26%
6%
11%
Faaliyet Karı
154
190
187
237
248
764
861
60%
5%
13%
FVAÖK
225
263
260
314
325
1,024
1,163
45%
4%
14%
Net Diğer Gelir/Gider
-5
-27
82
102
118
-41
275
a.d.
16%
a.d.
Finansal Gelirler (net)
-53
-10
-116
-139
-160
-135
-425
a.d.
a.d.
a.d.
Vergi
-1
-25
-25
-37
-35
-76
-122
a.d.
a.d.
a.d.
94
129
67%
-3%
15%
-0.2 puan
1.6 puan
Net Kar
151
161
156
520
598
Net Nakit
-2,263 -2,049
-2,664
-3,382
-2,988
-2,263
-2,988
Çalışma Sermayesi
3,645
3,675
3,978
4,647
4,526
3,645
4,526
Özsermaye
3,927
3,671
3,856
4,042
4,139
3,927
4,139
Brüt Kar Marjı
28.6% 30.4%
30.0%
30.9%
30.7%
28.9%
30.5%
2.1 puan
Faaliyet Kar Marjı
5.8%
7.8%
7.0%
8.2%
8.0%
7.2%
7.8%
2.2 puan
-0.2 puan
0.5 puan
FVAÖK Marjı
8.5%
10.8%
9.8%
10.8%
10.5%
9.7%
10.5%
2 puan
-0.3 puan
0.8 puan
Net Kar Marjı
3.5%
5.3%
5.7%
5.5%
5.0%
4.9%
5.4%
1.5 puan
-0.5 puan
0.5 puan
Rasyolar
2
LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ
ARAŞTIRMA
UYARI NOTU
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı
hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer
alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun
olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun
sonuçlar doğurmayabilir.
Bu rapordaki veri ve grafikler güvenirliliğine inandığımız sağlam kaynaklardan derlenmiş olup, yapılan yorumlar sadece
GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.’nin görüşünü yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak
olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Garanti Yatırım Menkul
Kıymetler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça bu raporların içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve
ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. Rapor gönderilen kişiye özel ve münhasırdır.
İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal
düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır.
Garanti Yatırım
Etiler Mahallesi Tepecik Yolu Demirkent Sokak
No.1 34337 Beşiktaş, İstanbul
Telefon: 212 384 11 21
Faks: 212 352 42 40
E-mail: [email protected]
Hisse Senedi Tavsiye Tanımları
AL
Hisse senedinin 2014-sonuna kadar getirisinin, BIST100 endeksinin getirisinin üzerinde olması beklenmektedir.
TUT
Hisse senedinin 2014-sonuna kadar getirisinin, BIST100 endeksinin getirisine yakın olması beklenmektedir.
SAT
Hisse senedinin 2014-sonuna kadar getirisinin, BIST100 endeksinin getirisinin altında olması beklenmektedir.
Download

Arçelik (AL) - Garanti Yatırım