27 Ekim 2014
Türk Traktör (TUT)
3Ç14 Finansal Sonuçlar - Olumsuz
¾ Türk Traktör 3Ç14 sonuçlarında beklentimiz olan 73mn TL ve
piyasa beklentisi olan 71mn TL'nin oldukça altında 54mn TL
net kar açıkladı.
Mevcut Hisse Fiyatı (TL)
71.75
12A- Hedef Hisse Fiyatı (TL)
77.00
¾ Operasyonel karlılık beklentilerimizin oldukça altında geldi.
Operasyonel karlılıktaki düşüşü zayıf fiyatlama, satış miksi ve
yeni açılan fabrika ile ilgili giderler olabileceğini
düşünüyoruz.
Mevcut Piyasa Değeri (TLmn)
Türk Traktör 3Ç14’te %11 FVAÖK marjı kaydetti. Satış adetleri bu
çeyrekte önemli ölçüde büyüme göstermiş olmasına rağmen düşük
fiyatlama, satış miksi ve yeni açılan fabrika ile ilgili giderlerin etkisiyle
Türk Traktör bu çeyrekte beklentilerin altında 77mn TL FVAÖK ve
11.1% FVAÖK marjı kaydetmiştir.
Çeyrekte kurun seyrinin net kara etkisi olumlu idi. TL, bu çeyrekte $'a
karşı 7.3% değer kaybederken, Euro karşısında 0.8% değer
kazanmıştır. Bu dönemde Türk Traktör faaliyetlerinden 3mn TL kur
farkı geliri yazmıştır. Şirket'in finansal operasyonlarından gerçekleşen
kur farkı gideri ise 1mn TL olmuştur.Şirket, 3Ç14 TL11 net faiz gideri
kaydetmiştir.
Özet Finansallar
2012
2013
2014T
2015T
Net Satışlar (TLmn)
1,974
2,175
2,542
2,730
313
349
392
439
FVAÖK (TLmn)
Net Kar (TLmn)
FVAÖK Marjı
268
280
309
315
15.9%
16.1%
15.4%
16.1%
G. Yatırım
690
683
701
77
96
92
11.1%
14.1%
13.1%
54
71
73
Net Kar (TLmn)
Fiyat Performans (TL)
80.00
70.00
60.00
50.00
40.00
TTRAK
09.14
07.14
05.14
03.14
01.14
11.13
09.13
07.13
30.00
05.13
Satış hacimlerindeki artış 3Ç'de de devam etti. 3Ç14 satış hacimleri
iç pazarda %20 büyüme gösterirken (7,144 adet),dış pazar traktör
satışlarında daha güçlü bir şekilde %31 artış gözlenmiştir. Bu
dönemde iç pazar satış adetlerindeki iyileşme, iç satış gelirlerine yıllık
%27 artış olarak yansımıştır (ihracat %52). İhracat edilen traktör
adetleri beklentilerimizin üzerinde gitmektedir (9M14:%16 büyüme).
2014 yılında ihracat satış adetlerini %10 artmasını bekliyoruz. İç
pazarda ise satış tahminlerimiz 53,000 traktör seviyesinde bulunuyor.
Kons.
FVAÖK (TLmn)
FVAÖK Marjı (%)
3,829
Açıklanan
Net Satışlar (TLmn)
03.13
¾ Sonuçlar beklentilerimiz altında gelmiş olup piyasa etkisinin
olumsuz olmasını bekliyoruz.
7%
3Ç14
01.13
¾ 3Ç14’te Şirket TL12mn net finansal gider kaydederken TL6mn
diğer gelir kaydetti. Bunun haricinde Şirket TL5.5mn
ertelenmiş vergi geliri kaydetmiştir.
Potansiyel Getiri
BIST100
Hisse Senedi Bilgileri
TTRAK.TI / TTRAK.IS
Bloomberg/Reuters:
Relatif Performans:
1 ay
3 ay
12 ay
-5%
-2%
21%
52 Hafta Aralığı (TL):
46.23 / 77.25
Ort. Günlük Hacim (mn TL) 3 ay:
YBB TL Getiri:
1.7
29%
Ödenmiş Sermaye (mnTL):
53
Halka Açıklık Oranı (%):
24
F/K (x)
14.3
13.7
12.4
12.2
FD/FVAÖK (x)
13.9
12.5
11.1
9.9
Analist: Barış İnce
FD/Satışlar (x)
2.21
2.00
1.71
1.60
+90 (212) 384 11
Hisse başı kar (TL)
5.02
5.24
5.79
5.90
[email protected]
LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ
1
Özet Finansal Sonuçlar
Değişim
Turk Traktor Özet Finansal Sonuçlar
(mn TL)
3Ç13
4Ç13
1Ç14
2Ç14
3Ç14
9A13
9A14
3Ç14/3Ç13
3Ç14/2Ç14
9A14/9A13
Net Satışlar
506
567
595
736
690
1,609
2,021
36%
-6%
26%
Brüt Kar
118
118
125
130
114
354
369
-3%
-12%
4%
Faaliyet Karı
82
77
83
86
67
248
235
-18%
-22%
-5%
FVAÖK
88
84
90
93
77
266
260
-13%
-17%
-2%
Net Diğer Gelir/Gider
9
9
-4
-3
6
16
-1
-26%
a.d.
a.d.
Finansal Gelirler (net)
-12
-5
1
4
-12
-24
-7
a.d.
a.d.
a.d.
Vergi
-10
-6
-11
-14
-7
-34
-32
a.d.
a.d.
a.d.
Net Kar
68
75
69
72
54
205
196
-21%
-25%
-5%
Net Nakit
-62
-139
-342
-536
-529
-62
-529
Çalışma Sermayesi
442
470
498
595
610
442
610
Özsermaye
669
743
513
585
640
669
640
-3.8 puan
Rasyolar
Brüt Kar Marjı
23.4%
20.8%
20.9%
17.6%
16.6%
22.0%
18.2%
-6.8 puan
-1.1 puan
Faaliyet Kar Marjı
16.1%
13.6%
13.9%
11.6%
9.7%
15.4%
11.7%
-6.4 puan
-1.9 puan
-3.7 puan
FVAÖK Marjı
17.3%
14.8%
15.2%
12.6%
11.1%
16.5%
12.9%
-6.2 puan
-1.5 puan
-3.6 puan
Net Kar Marjı
13.5%
13.2%
11.7%
9.8%
7.9%
12.8%
9.7%
-5.7 puan
-2 puan
-3.1 puan
LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ
2
UYARI NOTU
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı
hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada
yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun
olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun
sonuçlar doğurmayabilir.
Bu rapordaki veri ve grafikler güvenirliliğine inandığımız sağlam kaynaklardan derlenmiş olup, yapılan yorumlar sadece
GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.’nin görüşünü yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak
olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Garanti Yatırım Menkul
Kıymetler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça bu raporların içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve
ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. Rapor gönderilen kişiye özel ve münhasırdır.
İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal
düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır.
Garanti Yatırım
Etiler Mahallesi Tepecik Yolu Demirkent Sokak
No.1 34337 Beşiktaş, İstanbul
Telefon: 212 384 11 21
Faks: 212 352 42 40
E-mail: [email protected]
Hisse Senedi Tavsiye Tanımları
AL
Hisse senedinin önümüzdeki 12 ay sonundaki getirisinin, BİST 100 endeksinin getirisinin üzerinde olması beklenmektedir.
TUT
Hisse senedinin önümüzdeki 12 ay sonundaki getirisinin, BİST 100 endeksinin getirisine yakın olması beklenmektedir.
SAT
Hisse senedinin önümüzdeki 12 ay sonundaki getirisinin, BİST 100 endeksinin getirisinin altında olması beklenmektedir.
Download

Türk Traktör (TUT)