http://www.cesim.com/
http://www.paargas.com/
Kararlar
 ürün ve müşteri segmentlerine
göre promosyon ve fiyatlandırma,
 üretim yeri maliyet avantajları,
 yatırım değerleme,
 sermayeye göre işgücünü
değerlendirme,
 finansman kararları,
 talep öngörüleri,
 bütçeleme
 kalite kontrol
Deneyim
alanlar




kazandıracağı
pazarlama,
üretim,
lojistik,
finansal kararlar alma da
dahil olmak üzere çeşitli
yönetimsel disiplinlerden
gelen kavramları entegre
eder.
Cesim SimFirm, üretim pazarlama ve lojistik fonksiyonlarını
entegre eden ürün tabanlı bir yönetim simülasyonudur.
Katılımcılar, uluslararası bir ilaç şirketinin satış ve operasyonunu
yönetmekle görevlendirilirler. Başarılı olmak için doğru öngörü
ve planlama, analitik yaklaşımlarla karar alma ve iyi bir ekip
çalışması yapmak gerekecektir.
Takımlar farklı pazarlarda, pazara özgü müşteri davranışları,
maliyet yapıları ve kur dalgalanmaları içerisinde kendi şirketleri
için stratejiler geliştirmek ve yürütmek için faaliyette
bulunacaklardır.
Beklenen faydalar
.
http://paargas.com/nasil-detay/genel-isletme-yonetim-sim
Simülasyon oyunu sonucunda katılımcılar,
genel yönetim perspektifinden, bir şirketin
işleyişi ve Pazar-değer odaklı bir yaklaşımla
karar alma hususlarında gelişim gösterirler.
Pazarı ve finansal sonuçları yorumlama, bu
konularda öngörüde bulunma ve bunları
hedef odaklı karar almada kullanma
yetkinliklerinde ilerleme kaydederler.
Download

Detaylar