FRO AS 461
TOZ ALTI KAYNAK TELLERÝ VE TOZLARI/ALAÞIMSIZ VE HAFÝF ALAÞIMLI ÇELÝKLERÝN KAYNAÐI/TOZALTI KAYNAK TOZLARI
Standartlar:
TS EN 760
TS EN 756
TS EN 756
TS EN 756
AWS/ASME SFA-5.17
AWS/ASME SFA-5.17
AWS/ASME SFA-5.17
DIN 32 522
S A Ab 1 67 AC H5
S 35 2 AB S1
S 42 3 AB S2
S 46 2 AB S2Mo
F 6 AP 2 EL-12
F 7 AP 4 EM-12
F 7 AP 4 EM-12K
B AB 1 87 AC 10
Uygulama Alanlarý ve Özellikleri :
Karbonlu ve düþük alaþýmlý çeliklerin tek veya çok tel ile tek veya çok pasolu kaynaklarýnda kullanýlan yarý
bazik aglomere kaynak tozudur. Kullanýlan kaynak teli ile birlikte elde edilen kaynak metali düþük servis
sýcaklýklarýnda dahi yüksek mekanik özellikler gösterir. Köþe ve kaynak aðýzý açýlan yatay kaynaklarda curuf
temizliði kolaydýr. Basýnçlý kap, kazan, tank, LPG tüpleri, çelik konstrüksiyon imalatýnda ve gemi inþaasýnda
kullanýma uygundur. Ayrýca, alaþýmsýz ve Mo, Ni, Ti, B-alaþýmlý tellerle borularýn uzunlamasýna ve spiral
kaynaklarýnda kullanýlabilir. Bazisite Ýndeksi : 1.3
Ana Bileþenler (%):
CaO+CaF2+MgO
MnO+FeO
Al2O3+TiO2+ZrO2
SiO2
39
9
30
20
Kaynak Metalinin Tipik Kimyasal Analizi (% Að.):
Kaynak Teli
C
Si
Mn
Mo
S
P
OE-S1
0,03-0,06
0,1-0,5
0,6-1,0
-
<0,02
<0,025
OE-S2
0,03-0,05
0,2-0,6
1,0-1,6
-
<0,02
<0,025
OE-S2 Mo
0,04-0,08
0,2-0,6
1,1-1,4
0,4-0,65
<0,02
<0,025
Kaynak Metalinin Tipik Mekanik Özellikleri :
Test Þekli
Akma Dayanýmý
(N/mm2)
Çekme Dayanýmý
(N/mm2)
Uzama
A5 (%)
OE-S1
Kaynak Sonrasý
>350
440-550
OE-S2
Kaynak Sonrasý
>420
510-650
OE-S2 Mo
Kaynak Sonrasý
>490
570-690
Kaynak
Tozu
Çentik Darbe Dayanýmý ISO-V (J)
>22
-20oC
>80
-30oC
>27
-40oC
-
>22
>100
>50
>27
>22
>90
>27
-
Ambalaj Bilgileri :
Ürün Kodu
Paket Aðýrlýðý
(kg)
Ambalaj Tipi
4100461
25,00
PE-Torba
Kurutma
350oC
2 saat
Kaynak Pozisyonlarý
Akým/Kutup
Download

FRO AS 461 - Oerlikon Kaynak