OE-N 113
ÖRTÜLÜ ELEKTRODLAR / HAFÝF ALAÞIMLI ÇELÝKLERÝN KAYNAÐI / SÜRÜNME DAYANIMLI-DÖKME VE KALIP ÇELÝKLERÝ
Standartlar:
AWS/ASME SFA-5.5
E 12018 - G
Uygulama Alanlarý ve Özellikleri :
%1 Cr, %2.5 Ni, %0.7 Mo içeren sementasyon çeliklerinin, benzer bileþimdeki hafif alaþýmlý çeliklerin ve
dökme çeliklerin birleþtirme kaynaðýnda kullanýlan bazik tip bir elektroddur. Makina ve ekipman imalatýnda
ve tamir kaynaklarýnda kullanýma uygundur. Ön tav, pasolar arasý sýcaklýlar ve son tav iþlemi kaynak
yapýlacak ana metale göre belirlenmelidir.
Malzemeler :
DIN
DIN
C10
25MoCr4
C15
13NiCr6
Ck10
14NiCr14
Ck15
15NiCr6
15Cr3
18CrNi8
16MnCr5
17CrNiMo6
20MnCr5
21NiCrMo2
20MoCr4
-
Ana metalin ve kaynak malzemesinin çalýþma sýcaklýklarýný inceleyiniz.
Kaynak Metalinin Tipik Kimyasal Analizi (% Að.):
C
Si
Mn
Cr
Ni
Mo
0,08
0,30
0,60
1,00
2,50
0,70
Kaynak Metalinin Tipik Mekanik Özellikleri :
Test Þekli
Akma Dayanýmý
(N/mm2)
Çekme Dayanýmý
2
(N/mm )
Uzama
A5 (%)
Kaynak Sonrasý
780
850
16
Çentik Darbe Dayanýmý ISO-V (J)
o
+20 C
100
Ambalaj Bilgileri ve Kaynak Akým Deðerleri :
Ürün Kodu
Çap
(mm)
Uzunluk
(mm)
Kaynak
Akýmý (A)
Kutudaki
Adet
Kutu Aðýrlýðý
(kg)
Kolideki
Kutu Adedi
Koli Aðýrlýðý
(kg)
1056310K03
2,50
1056316K03
3,25
350
60-90
170
3,40
6
20,40
350
90-130
100
3,28
4
1056324K05
13,12
4,00
450
140-180
100
6,52
2
1056332K05
13,04
5,00
450
190-230
60
6,16
2
12,32
Kurutma
350oC
2 saat
Kaynak Pozisyonlarý
Akým/Kutup
Download

OE-N 113 - Oerlikon Kaynak