magNET üzerinde bulunan donanım ve özel yazılım yardımı ile kaynak işlemi sırasında elde edilen
verileri kablolu yada kablosuz ortam üzerinden ana bilgisayarda bulunan yazılıma aktaran, aktarılan verileri
işleyerek web arayüzü yardımıyla kullanıcının hizmetine sunan ve gerçek zamanlı yönetim olanağı sağlayan
yüksek hızda veri toplama ve işleme teknolojisidir.
magNET, kutusuz olarak kaynak makinesi içerisine yada kutulu olarak harici montaj yapılabilir.
Magmaweld™ kaynak makineleri haricinde piyasada bulunan diğer kaynak makineleri ile uyumludur. Ayrıca
MMA-TIG-MIG/MAG ve TOZALTI kaynak yöntemleri için üretilmekte olan tüm makine teknolojileri ile uyumlu
çalışır.
Üretim Verimliliğini Arttırmaya Yönelik Katkılar
Makinenin devrede kalma süresinin izlenmesi sayesinde;
• Üretim sürecinin iyileştirilerek verim artışı sağlanması,
• Kaynakların (iş gücü, makine parkı, süre, enerji vb.) optimizasyonu,
• Yatırım planlamalarının desteklenmesi sağlanır.
Kalite Kontrol Sürecinin İyileştirmeye Yönelik Katkılar
Verilerin kayıt altına alınması sayesinde;
• Eş zamanlı veya geriye dönük olarak hataların izlenmesi ve muhtemel hatalı ürünlerin/üretimlerin süratle tespit
edilmesi,
• Kalite onayları için destekleyici nitelikte olan veriler ile geriye dönük (Arşiv) elde edilmesi sağlanır.
Kaynak Atölyeleri için Üretim Sahası Kalite & Maliyet Yönetim Sistemi
Üretim sahalarındaki kaynak operasyonlarında kaynak parametrelerini görüntüleme, kontrol etme ve arşivleme
olanağı sunan, gerçek zamanlı yönetim sağlayabilen yüksek hızda veri toplama ve işleme teknolojisidir. Sunucu
ve kaynak makineleri arasındaki veri iletişimi kablosuz ağ (Wi-Fi ) ya da Ethernet kablosu aracılığıyla sağlanır.
MagNET kutusuz olarak kaynak makinesi içerisine ya da kutulu olarak harici montaj yapılabilir. Magmaweld
kaynak makineleri haricinde piyasada bulunan diğer kaynak makineleri ile uyumludur. Ayrıca MMA-TIG-MIG/MAG
ve TOZALTI kaynak yöntemleri için üretilmekte olan tüm makine teknolojileri ile uyumlu çalışır.
Ölçülen Parametreler
Standart
• Kaynak Voltajı
• Kaynak Akımı
• Tel Sürme Hızı
Opsiyonel
• Kaynak Hızı
• Kaynak Gazı Akışı
• Soğutma Suyu Akışı
• Soğutma Suyu Sıcaklığı
• Şebeke Voltajı, Akım, Güç Faktörü, Enerji
• Pasolar Arası Sıcaklık
• Kaynak Sarf Malzemesi Bilgisi
• Kaynak Operatörü Kimliği
MagNET Sisteminin Tanımlanması
• Her bir kaynakçının, gerçek kaynak yapma süresi performansı belirlediğiniz herhangi bir zaman aralığında
grafik olarak raporlanır.
• Herhangi bir kaynak parametresinin üst ve alt limiti önceden ayarlanabilir. Bu durumda ölçülen değerler ayarlanan
sınırların dışına çıktığında magNET uyarı verir, grafikte belirtir ya da kaynağı durdurur. Bu sayede kaynak esnasında
%100 kaynak kalite kontrolü sağlanır. Bu özellik yeniden işlemeleri ve ıskartayı çok büyük ölçüde azaltır.
• Dijital kontrollü Magmaweld kaynak makinelerini bilgisayarınızdan ve/veya mobil cihazlarınızdan ayarlayabilmenizi,
kaynakçının makinenin kontrollerine erişimini kısıtlamanızı sağlar.
• Operatörün performansı ve kaynak sarf malzemeleri takibi, operatör ve kaynak sarf malzeme bilgileri el
terminali ya da bilgisayar üzerinden sisteme girilerek yapılabilir.
• Tel ve gaz sarfiyatı gerçek zamanlı olarak izlenebilir. Bu sayede tel ve gaz tüpü değişim zamanları planlanarak
zaman kayıpları minimize edilebilir.
• Excel tablosuna ya da ERP sistemine veri transferi mümkündür.
Kazançlar
• Optimize Edilmiş Kaynaklar (İnsan, Makine, Zaman, Enerji, Sarf Malzeme) ve %100 Kalite Kontrol
• Artan Verimlilik
• Artan Sermaye Karlılığı
• Gerçek Zamanlı Kalite Kontrol
Download

magNET üzerinde bulunan donanım ve özel