MI 316 L Si
GAZ ALTI KAYNAÐI ÝÇÝN MASÝF TELLER / PASLANMAZ ÇELÝKLERÝN KAYNAÐI
Standartlar:
TS EN 12072
G 25 20
AWS/ASME SFA-5.9
ER 310
DIN 8556
SG X12 Cr Ni 25 20
TS 11197
X 12 Cr Ni 25 20
M.No.
(1.4842)
Uygulama Alanlarý ve Özellikleri :
Yüksek korozyon direncine sahip, stabilize edilmiþ veya stabilize edilmemiþ Cr-Ni-Mo'li çeliklerin MIG/MAG
kaynaðýnda kullanýlan östenitik paslanmaz çelik kaynak telidir. 400°C'ye kadar taneler arasý korozyona
dirençlidir.
Malzemeler :
Malzeme No.
EN
DIN
1.4401
X 4 Cr Ni Mo 17 - 12 - 2
X 5 Cr Ni Mo 17 - 12 - 2
SAE/AISI/ASTM
316
1.4404
-
G-X 2 Cr Ni Mo N 18 - 10
316L
1.4404
X 4 Cr Ni Mo 17 - 12 - 2
X 2 Cr Ni Mo 17 - 13 - 2
316L
1.4406
X 2 Cr Ni Mo N 17 - 11 - 2
X 2 Cr Ni Mo N 17 - 12 - 2
316LN
1.4408
GX 5 Cr Ni Mo 19 - 11
G-X 6 Cr Ni Mo 18 - 10
CF-8M
1.4429
X 2 Cr Ni Mo 17 - 13 - 3
X 2 Cr Ni Mo 17 - 13 - 3
316LN
1.4435
X 2 Cr Ni Mo 18 - 14 - 3
X 2 Cr Ni Mo 18 - 14 - 3
316L
1.4436
X 4 Cr Ni Mo 17 - 13 - 3
X 5 Cr Ni Mo 17 - 13 - 3
316
1.4571
X 6 Cr Ni Mo Ti 17 - 12 - 2
X 6 Cr Ni Mo Ti 17 - 12 - 2
316Ti
1.4580
X 6 Cr Ni Mo Nb 17 - 12 - 2
X 6 Cr Ni Mo Nb 17 - 12 - 2
(316Cb)
1.4581
GX 5 Cr Ni Mo Nb 19 - 11
G-X 5 Cr Ni Mo Nb 18 - 10
-
1.4583
-
X 10 Cr Ni Mo Nb 18 - 12
318
Ana metalin ve kaynak malzemesinin çalýþma sýcaklýklarýný inceleyiniz.
Kaynak Telinin Tipik Kimyasal Analizi (% Að.):
C
Si
Mn
Cr
Ni
Mo
<0,03
0,65-1,00
1,0-2,5
18,0-20,0
11,0-14,0
2,00-3,00
Kaynak Metalinin Tipik Mekanik Özellikleri :
Test Þekli
Akma Dayanýmý
(N/mm2)
Çekme Dayanýmý
(N/mm2)
Uzama
A5 (%)
Kaynak Sonrasý
390
550
36
Çentik Darbe Dayanýmý ISO-V (J)
+20oC
>65
Kimyasal kompozisyon ve mekanik özellikler EN 439 - M13 koruyucu gazýnýn kullanýlmasý durumunda geçerlidir.
TIG Kaynaðý için Kaynak Çubuðu
: TI 316 L
Ambalaj Bilgileri :
Ürün Kodu
Çap
(mm)
Kutu Aðýrlýðý
(kg)
Ambalaj Tipi
2313764M15
3.20
5,00
D200
Koruyucu Gazlar
EN 439’a göre : I1, M12, M13
Gaz tüketimi
: Yaklaþýk 15 lt/dak.
Kaynak Pozisyonlarý
Akým/Kutup
Download

MI 316 L Si - Oerlikon Kaynak