MI 307 Si
GAZ ALTI KAYNAÐI ÝÇÝN MASÝF TELLER / PASLANMAZ ÇELÝKLERÝN KAYNAÐI
Standartlar:
TS EN 12072
G 18 8 Mn
AWS/ASME SFA-5.9
~ER 307
DIN 8556
SG X 15 Cr Ni Mn 18 8
TS 11197
X 15 Cr Ni Mn 18 8
M.No.
1.4370
Uygulama Alanlarý ve Özellikleri :
300°C'ye kadar iþletme sýcaklýklarýna maruz, yüksek alaþýmlý çeliklerin, alaþýmsýz ve düþük alaþýmlý çeliklere
kaynaðýnda kullanýlan östenitik paslanmaz çelik MIG/MAG kaynak telidir. Çatlak riski olan malzemelerde ve
sert dolgu iþlerinde gerilim giderici tampon paso uygulamalarýnda kullanýlabilir. Zýrh plakalarý gibi kaynak
kabiliyeti düþük çeliklerin birleþtirme kaynaklarýna çok uygundur. Korozyon direnci yüksektir ve 850°C'ye
kadar tufalleþmeye dayanýklýdýr. Ana metalin ön tav sýcaklýklarý incelenmeli ve kaynak sýrasýnda ana metal ile
fazla karýþým engellenmelidir.
Malzemeler :
DIN
Malzeme No.
EN
1.4301
X 4 Cr Ni 18-10
1.3401
(X 120 Mn 12)
1.4436
X 4 Cr Ni Mo 17-13-3
1.4571
X 6 Cr Ni Mo Ti 17-12-2
1.4583 / P295GH
(X 10 Cr Ni Mo Nb 18 12) / P295GH
1.4583 / P235GH
(X 10 Cr Ni Mo Nb 18 12) / P235GH
1.4583 / P265GH
(X 10 Cr Ni Mo Nb 18 12) / P265GH
1.4583 / S(P)275GH - S(P)355
(X 10 Cr Ni Mo Nb 18 12) / S(P)275GH - S(P)355
1.4583 / StE 380
-
(X 10 Cr Ni Mo Nb 18 12) / StE 380
Ana metalin ve kaynak malzemesinin çalýþma sýcaklýklarýný inceleyiniz.
Kaynak Telinin Tipik Kimyasal Analizi (% Að.):
C
Si
Mn
Cr
Ni
<0,20
0,65-1,00
4,5-7,5
17,00-20,0
7,0-10,0
Kaynak Metalinin Tipik Mekanik Özellikleri :
Test Þekli
Akma Dayanýmý
2
(N/mm )
Kaynak Sonrasý
>350
Çekme Dayanýmý
2
(N/mm )
560-660
Uzama
A5 (%)
Çentik Darbe Dayanýmý ISO-V (J)
>40
o
+20 C
>100
Kimyasal kompozisyon ve mekanik özellikler EN 439 - M13 koruyucu gazýnýn kullanýlmasý durumunda geçerlidir.
Ambalaj Bilgileri :
Ürün Kodu
Çap
(mm)
Kutu Aðýrlýðý
(kg)
Ambalaj Tipi
2300003M15
1.00
15,00
D300-Plastik Makara
2300005M15
1.20
15,00
D300-Plastik Makara
2300008M15
1.60
15,00
D300-Plastik Makara
2300010M15
2.00
15,00
D300-Plastik Makara
Koruyucu Gazlar
EN 439’a göre : I1, M12, M13
Gaz tüketimi
: Yaklaþýk 15 lt/dak.
Kaynak Pozisyonlarý
Akým/Kutup
Download

MI 307 Si - Oerlikon Kaynak