69
laboratuar sarf malzemeleri
parafilm
Laboratuarlarda genelde en yaygýn olarak kullanýlan,
esnek yapýlý, aðýz kapatma amaçlý üründür.
55°C’nin altýndaki kullanýmlarda FDA ve GMP
koþullarýna uyar. -45°C ile +50°C arasýndaki
sýcaklýklarda kullanýlabilir.
Bazý uçucu maddelerin buharý, parafilmin yapýþtýrýldýðý
kabýn kenarlarýndan kalkmasýna neden olabilir.
Parafilm,
parafilm tuz çözeltileri, inorganik
ambalajasit ve
kolibaz
katalog no karþý
geniþlik
uzunluk
adedi
adedi
çözeltilerine
48 saate
kadar dayanýklýdýr.
058.01.001
058.01.002
parafilm dispenser
50 mm
100 mm
75 meter
38 meter
Yüksek manyetik güç ve
manyetik çekirdeðe baðlý
olarak uzun ömüre
sahiptirler. Yüksek kalite,
saf PTFE ile kalýn bir et
kalýnlýðý ile tamamen
kaplanmýþtýr.
Manyetik balýklar 270°C
operasyon sýcaklýðýna
kadar dayanabilir.
ambalaj
adedi
1 adet
magnetik balýk tutucular
Manyetik balýk tutucu,
manyetik balýklarýn kullaným
sonrasýnda kaplardan
alýnmasýnda en temel
araçtýr. 300 mm uzunlukta
olup, ucunda çok güçlü bir
mýknatýs bulunmaktadýr.
katalog
no
uzunluk
057.02.001 300 mm
ambalaj
adedi
1 adet
magnetik bar
katalog no
057.01.010
057.01.015
057.01.020
057.01.025
057.01.030
057.01.035
057.01.040
057.01.045
057.01.050
057.01.060
057.01.070
057.01.080
uzunluk
10 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
45 mm
50 mm
60 mm
70 mm
80 mm
bagetler - “P.P” - “cam”
P.P. bagetler ise etkili bir
karýþým için, bir ucu spatül
þeklinde düzleþtirilmiþ
olarak üretilir.
P.P
ambalaj
bagetler
uzunluk
adedi
057.04.250 250 mm 10 adet
cam
bagetler
057.03.200
057.03.250
057.03.300
12 adet
12 adet
magnetik balýklar
Parafilm dispenseri
parafilmin kolayca kullanýmý,
kesilmesi ve temiz bir
þekilde depolanmasý için
pratik bir araçtýr. 50 mm ve
100 mm geniþlikteki rulolar
için uygundur.
katalog
no
058.02.001
1 adet
1 adet
uzunluk
200 mm
250 mm
300 mm
Cam bagetler, alev ile
perdahlanmýþ uç ile
üretilirler.
çap
5 mm
6 mm
6 mm
ambalaj
adedi
10 adet
10 adet
10 adet
çap
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
8 mm
9 mm
9 mm
9 mm
ambalaj
adedi
10 adet
10 adet
10 adet
10 adet
10 adet
10 adet
10 adet
10 adet
10 adet
10 adet
10 adet
10 adet
Download

Ürün detayları için tıklayınız