ESR 13 M
ÖRTÜLÜ ELEKTRODLAR / ALAÞIMSIZ ÇELÝKLERÝN KAYNAÐI / RUTÝL ELEKTRODLAR
Standartlar:
EN 499
AWS/ASME SFA-5.1
DIN 1913
E 35 A R 12
E 6013
E 43 21 R 3
Uygulama Alanlarý ve Özellikleri :
Yukarýdan aþaðýya hariç genel kullaným elektrodudur. Özellikle ince kalýnlýkta saç malzemeler için tercih
edilir. Köþe kaynaklarýnda iþ parçasýna çok hafif sürttürerek ark vericidir. Mükemmel dikiþ yapýsýna, kolay
ark alma ve tekrar tutuþturma, kolay curuf kalkýþý sessiz ve dengeli ark yapýsý özelliklerine sahiptir.
Malzemeler :
EN
DIN
S185 - S235
P 235
P 235 GH, P 265 GH
L 210
GP 240 R
St 33 - St 37-3
St 37.4
HI, HII
StE 210.7
GS-38
GS-45
Ana metalin ve kaynak malzemesinin çalýþma sýcaklýklarýný inceleyiniz.
Kalite Testleri : CE, TSE
Onaylar : ABS, BV, TL
Kaynak Metalinin Tipik Kimyasal Analizi (% Að.):
C
Si
Mn
0,08
0,35
0,60
Kaynak Metalinin Tipik Mekanik Özellikleri :
Akma Dayanýmý
2
(N/mm )
Test Þekli
Kaynak Sonrasý
>355
Çekme Dayanýmý
(N/mm2)
Uzama
A5 (%)
440-570
Çentik Darbe Dayanýmý ISO-V (J)
+20oC
60
>22
Ambalaj Bilgileri ve Kaynak Akým Deðerleri :
Ürün Kodu
Çap
(mm)
Uzunluk
(mm)
Kaynak
Akýmý (A)
Kutudaki
Adet
Kutu Aðýrlýðý
(kg)
Kolideki
Kutu Adedi
Koli Aðýrlýðý
(kg)
1113610M15
1113616M15
1113624M15
1113632M15
1113638M15
2.50
3.25
4.00
5.00
6.00
350
350
450
450
450
60-90
100-140
140-180
200-240
260-320
240
160
96
68
46
5,00
5,00
6,50
6,50
6,50
3
3
3
3
3
15,00
15,00
19,50
19,50
19,50
Kurutma
Genellikle gerekmez.
100oC
Gerektiðinde 1 saat
Kaynak Pozisyonlarý
Akým/Kutup
Download

ESR 13 M - Oerlikon Kaynak