INOX BWL
ÖRTÜLÜ ELEKTRODLAR / PASLANMAZ ÇELÝKLERÝN KAYNAÐI
Standartlar:
TS 2716 EN 1600
AWS/ASME SFA-5.4
DIN 8556
TS 2716
E 19 12 3 LR 32
E 316L - 16
E 19 12 3 LR 26
E 19 12 3 LR 26
Uygulama Alanlarý ve Özellikleri :
Östenitik paslanmaz kaynak metali veren rutil tip bir elektroddur. Düþük karbonlu Cr-Ni-Mo'li paslanmaz
çeliklerin ve bu tip çelik dökümlerin kaynaðýna uygundur. Karbon (C) miktarý düþük olduðu için +400°C'ye
kadar iþletme sýcaklýklarýnda kullanýlabilir. Kimya, tekstil, boya, kaðýt endüstrisinde asit, alkali ve tuz
solüsyonlarýnýn tank, donaným kaynaklarýna uygundur. Hem AC hem de DC'de kaynak yapýlabilir. Ark
baþlatýlmasý ve yeniden tutuþturulmasý kolaydýr. Ýnce metal damla geçiþine sahiptir ve ana metal
yüzeylerinde iyi bir birleþme saðlar. Curufu kolay temizlenir.
Malzemeler :
Malzeme No.
EN
DIN
1.4401
X 4 Cr Ni Mo 17 - 12 - 2
X 5 Cr Ni Mo 17 - 12 - 2
SAE/AISI/ASTM
316
1.4404
-
G-X 2 Cr Ni Mo N 18 10
316L
1.4404
X 4 Cr Ni Mo 17 - 12 - 2
X 2 Cr Ni Mo 17 - 13 - 2
316L
1.4406
X 2 Cr Ni Mo N 17 - 11 - 2
X 2 Cr Ni Mo N 17 -12 - 2
316LN
1.4408
GX 5 Cr Ni Mo 19 - 11
G-X 6 Cr Ni Mo 18 - 10
CF-8M
1.4429
X 2 Cr Ni Mo N 17 - 13 - 3
X 2 Cr Ni Mo 17 - 13 - 3
316LN
1.4435
X 2 Cr Ni Mo 18 - 14 - 3
X 2 Cr Ni Mo 18 - 14 - 3
316L
1.4436
X 4 Cr Ni Mo 17 - 13 - 3
X 5 Cr Ni Mo 17 - 13 - 3
316
1.4571
X 6 Cr Ni Mo Ti 17 - 12 - 2
X 6 Cr Ni Mo Ti 17 - 12 - 2
316Ti
1.4580
X 6 Cr Ni Mo Nb 17 - 12 - 2
X 6 Cr Ni Mo Nn 17 - 12 - 2
(316Cb)
1.4581
GX 5 Cr Ni Mo Nb 19 - 11
G-X 5 Cr Ni Mo Nb 18 - 10
-
1.4583
-
X 10 Cr Ni Mo Nb 18 - 12
318
Ana metalin ve kaynak malzemesinin çalýþma sýcaklýklarýný inceleyiniz.
Kalite Testleri : TSE
Kaynak Metalinin Tipik Kimyasal Analizi (% Að.):
C
0,04
Si
Mn
Cr
Ni
Mo
0,70
0,80
19,0
12,0
2,60
Kaynak Metalinin Tipik Mekanik Özellikleri :
Test Þekli
Çekme Dayanýmý
(N/mm2)
Uzama
A5 (%)
Kaynak Sonrasý
560
37
Çentik Darbe Dayanýmý ISO-V (J)
+20oC
70
Ambalaj Bilgileri ve Kaynak Akým Deðerleri :
Ürün Kodu
Çap
(mm)
Uzunluk
(mm)
Kaynak
Akýmý (A)
Kutudaki
Adet
Kutu Aðýrlýðý
(kg)
Kolideki
Kutu Adedi
1304302K21
2,00
250
30-50
125
1,24
9
11,14
1304304K21
2,00
300
30-50
150
1,79
9
16,07
1304308K21
2,50
300
50-85
80
1,50
9
13,46
1304314K21
3,25
300
70-125
60
1,82
9
16,42
1304320K22
4,00
350
110-165
40
2,16
9
19,44
1304328K22
5,00
350
160-230
25
2,07
9
18,61
Kurutma
300oC
2 saat
Kaynak Pozisyonlarý
Akým/Kutup
Koli Aðýrlýðý
(kg)
Download

INOX BWL - Oerlikon Kaynak