INOX Bw+Cb
ÖRTÜLÜ ELEKTRODLAR / PASLANMAZ ÇELÝKLERÝN KAYNAÐI
Standartlar:
TS 2716 EN 1600
AWS/ASME SFA-5.4
DIN 8556
TS 2716
E 19 12 3 Nb R 32
E 318 - 16
E 19 12 3 Nb R 26
E 19 12 3 Nb R 26
Uygulama Alanlarý ve Özellikleri :
Östenitik paslanmaz çelik kaynak metali veren rutil tip bir elektroddur. Stabilize edilmiþ Cr-Ni-Mo'li paslanmaz
çeliklerin ve bu tip çelik dökümlerin kaynaðýna uygundur.Cb(Nb) ile stabilize edildiði için 400°C'ye kadar iþletme
sýcaklýklarýnda kullanýlabilir. Kimya,tekstil,boya, kaðýt endüstrisinde asit, alkali ve tuz solüsyonlarýnýn tank,donaným
kaynaklarýna uygundur. Hem AC hem de DC'de kaynak yapýlabilir. Ark baþlatýlmasý ve yeniden tutuþturulmasý
kolaydýr. Ýnce metal damla geçiþine sahiptir ve ana metal yüzeylerinde iyi bir birleþme saðlar. Curufu kolay
temizlenir.
Malzemeler :
Malzeme No.
EN
DIN
1.4401
X 4 Cr Ni Mo 17 - 12 - 2
X 5 Cr NiMo 17 - 12 - 2
SAE/AISI/ASTM
316
1.4408
GX 5 CrNi Mo 19 - 11
G-X 6 Cr Ni Mo 18 - 10
CF-8M
1.4436
X 4 Cr Ni Mo 17 - 13 - 3
X 5 Cr Ni Mo 17 - 13 - 3
316
1.4571
X 6 Cr Ni Mo 17 - 12 - 2
X 6 Cr Ni Mo Ti 17 - 12 - 2
316Ti
1.4573
X 10 Cr Ni Mo Ti 18 - 12
-
316Ti
1.4580
X 6 Cr Ni Mo Nb 17 - 12 - 2
X 6 Cr Ni Mo Nb 17 - 12 - 2
(316Cb)
1.4581
GX 5 Cr Ni Mo Nb 19 -11
G-X 5 Cr Ni Mo Nb 18 - 10
-
1.4583
-
X10 CrNiMoNb 18 - 12
318
Ana metalin ve kaynak malzemesinin çalýþma sýcaklýklarýný inceleyiniz.
Kalite Testleri : TSE
Kaynak Metalinin Tipik Kimyasal Analizi (% Að.):
C
Si
Mn
Cr
Ni
Mo
Nb
0,04
0,70
0,80
19,0
12,0
2,5
0,35
Kaynak Metalinin Tipik Mekanik Özellikleri :
Test Þekli
Çekme Dayanýmý
(N/mm2)
Uzama
A5 (%)
Kaynak Sonrasý
570
32
Çentik Darbe Dayanýmý ISO-V (J)
+20oC
70
Ambalaj Bilgileri ve Kaynak Akým Deðerleri :
Ürün Kodu
Çap
(mm)
Uzunluk
(mm)
Kaynak
Akýmý (A)
Kutudaki
Adet
Kutu Aðýrlýðý
(kg)
Kolideki
Kutu Adedi
1304702K21
2.00
250
30-50
125
1,24
9
11,14
1304706K21
2,50
250
50-85
80
1,25
9
11,23
1304708K21
2,50
300
50-85
80
1,50
9
13,46
1304714K21
3,25
300
70-125
60
1,82
9
16,42
1304716K22
3,25
350
70-125
60
2,12
9
19,12
1304720K22
4,00
350
110-165
40
2,16
9
19,44
1304728K22
5,00
350
160-230
25
2,07
9
18,61
Kurutma
300oC
2 saat
Kaynak Pozisyonlarý
Akým/Kutup
Koli Aðýrlýðý
(kg)
Download

INOX Bw+Cb - Oerlikon Kaynak