TG 205
TIG VE OKSÝ-ASETÝLEN KAYNAK TELLERÝ / HAFÝF ALAÞIMLI ÇELÝKLERÝN TIG KAYNAÐI
Standartlar:
TS EN 12070
AWS/ASME SFA-5.28
DIN 8575
M. No.
W Mo Si
ER 80 S - G
SG Mo
1.5424
Uygulama Alanlarý ve Özellikleri :
530°C'ye kadar çalýþma sýcaklýklarýna maruz, sürünme dayanýmlý kazan ve boru çeliklerinin TIG kaynaðýnda
kullanýlan hafif alaþýmlý kaynak telidir. TG 205 teli saf Argon (Ar) koruyucu gazý kullanarak kaynak yapýlýr.
Kaynak iþlemi ana metalin ön tav ve son tav þartlarýna uygun olarak yapýlmalýdýr.
Malzemeler :
EN
DIN
P235, P265
St 35.8, St 45.8
-
StE 255
P235GH, P265GH
H I, H II
-
X 52, X 56, X 60
L360 - L415
StE 360.7(TM) - StE 415.7(TM)
S(P)275 - S(P)460
StE 285 - StE 460
P295GH, 16Mo3
17 Mn 4, 15 Mo 3
Ana metalin ve kaynak malzemesinin çalýþma sýcaklýklarýný inceleyiniz.
Kaynak Telinin Tipik Kimyasal Analizi (% Að.):
C
Si
Mn
Mo
0,10
0,60
1,00
0,50
Kaynak Metalinin Tipik Mekanik Özellikleri :
Test Þekli
Akma Dayanýmý
2
(N/mm )
Çekme Dayanýmý
2
(N/mm )
Uzama
A5 (%)
Kaynak Sonrasý
480
590
22
Çentik Darbe Dayanýmý ISO-V (J)
+20oC
80
Kimyasal kompozisyon ve mekanik özellikler EN 439 - I1 (%100 Argon) koruyucu gazýnýn kullanýlmasý durumunda geçerlidir.
MIG/MAG Kaynaðý için Tel Elektrod
: MG 205
Ambalaj Bilgileri :
Ürün Kodu
Çap
(mm)
Uzunluk
(mm)
Kutu Aðýrlýðý
(kg)
2214010M15
2.00
1000
5,00
2214011M15
2.40
1000
5,00
2214014M15
3.20
1000
5,00
Koruyucu Gazlar
EN 439’a göre : I1 (%100 Argon)
Gaz tüketimi
: Yaklaþýk 10 lt/dak.
Kaynak Pozisyonlarý
Akým/Kutup
Download

TG 205 - Oerlikon Kaynak