EM 255
ÖRTÜLÜ ELEKTRODLAR / HAFÝF ALAÞIMLI ÇELÝKLERÝN KAYNAÐI / SÜRÜNME DAYANIMLI-DÖKME VE KALIP ÇELÝKLERÝ
Standartlar:
TS EN 1599
DIN 8575
E CrMoV 1 42 H10
E CrMoV 1B 20+
Uygulama Alanlarý ve Özellikleri :
600°C'ye kadar iþletme sýcaklýklarýnda çalýþan Cr-Mo-V alaþýmlý çelik dökümlerin birleþtirme kaynaklarýnda
kullanýlan bazik tip bir elektroddur. Ön tav, pasolar arasý sýcaklýklar ve son tav iþlemi kaynak yapýlacak ana
metale göre belirlenmelidir.
Malzemeler :
EN
DIN
G17CrMoV5-11
GS-17 Cr Mo V 5 11
-
GS-22 Mo 4
-
GS-12CrMo 9 10
-
GS-17 Cr Mo 5 5
-
GS-22 Cr Mo 5
-
GS-22 Cr Mo 5 4
-
GS-25 Cr Mo 4
Ana metalin ve kaynak malzemesinin çalýþma sýcaklýklarýný inceleyiniz.
Kaynak Metalinin Tipik Kimyasal Analizi (% Að.):
C
Si
Mn
Cr
Mo
V
0,10
0,40
1,00
1,30
1,00
0,20
Kaynak Metalinin Tipik Mekanik Özellikleri :
Test Þekli
Akma Dayanýmý
2
(N/mm )
Çekme Dayanýmý
(N/mm2)
Uzama
A5 (%)
T
530
630
18
Çentik Darbe Dayanýmý ISO-V (J)
+20oC
50
T: Temperleme yakl. 700oC’ de, sonra havada soðutma
Ambalaj Bilgileri ve Kaynak Akým Deðerleri :
Ürün Kodu
Çap
(mm)
Uzunluk
(mm)
Kaynak
Akýmý (A)
Kutudaki
Adet
Kutu Aðýrlýðý
(kg)
Kolideki
Kutu Adedi
Koli Aðýrlýðý
(kg)
1157010M15
2.50
350
60-90
211
5,00
3
15,00
1157016M15
3.25
350
90-130
142
5,00
3
15,00
1157024M15
4.00
450
140-180
92
6,50
3
19,50
1157032M15
5.00
450
190-230
59
6,50
3
19,50
Kurutma
350oC
2 saat
Kaynak Pozisyonlarý
Akým/Kutup
Download

bağlı olduğu toplum sağlığı merkezinin adresi