INOX AWL
ÖRTÜLÜ ELEKTRODLAR / PASLANMAZ ÇELÝKLERÝN KAYNAÐI
Standartlar:
TS 2716 EN 1600
AWS/ASME SFA-5.4
DIN 8556
TS 2716
E 19 9 LR 32
E 308L - 16
E 19 9 LR 26
E 19 9 LR 26
Uygulama Alanlarý ve Özellikleri :
Östenitik paslanmaz çelik kaynak metali veren rutil tip bir elektroddur. Düþük karbonlu Cr-Ni'li östenitik paslanmaz
çeliklerin, krom içeren ýsýya dayanýklý çeliklerin ve dökme çeliklerin kaynaðýna uygundur. Kimya ve gýda sanayinde
her türlü tank ve donanýmý, asit kap astarlarý, buhar valf ve borularýnýn kaynaðýna uygundur. Karbon (C) miktarý
düþük olduðundan +350°C'ye kadar sürekli çalýþma sýcaklýklarýna ve +800°C'ye kadar tufalleþmeye dayanýklýdýr.
Hem AC hem de DC'de kaynak yapýlabilir. Ark baþlatýlmasý ve yeniden tutuþturmasý kolaydýr. Ýnce metal damla
geçiþine sahiptir ve ana metal yüzeylerinde iyi bir birleþme saðlar. Curufu kolay kalkar.
Malzemeler :
Malzeme No.
EN
DIN
1.4301
X 4 Cr Ni 18 - 10
X 5 Cr Ni 18 - 10
SAE/AISI/ASTM
304, 304H
-
-
G-X 2 Cr Ni N 18 9
-
1.4303
X 4 Cr Ni 18 - 12
X 5 Cr Ni 18 - 12
305, 308
1.4306
X 2 Cr Ni 19 - 11
X 2 Cr Ni 19 - 11
304L
1.4308
GX 5 Cr Ni 19 - 11
G-X 6 Cr Ni 18 - 9
CF-8
1.4310
X 9 Cr Ni 18 - 8
X 12 Cr Ni 17 7
301
1.4311
X 2 Cr Ni N 18 - 10
X 2 Cr Ni N 18 - 10
304LN
1.4319
-
X 5 Cr Ni 17 8
302
1.4541
X 6 Cr Ni Ti 18 - 10
X 6 Cr Ni Ti 18 - 10
321
1.4550
X 6 Cr Ni Nb 18 - 10
X 6 Cr Ni Nb 18 - 10
347, 348
1.4552
GX 5 Cr Ni Nb 19 - 10
G-X5 Cr Ni Nb 18 - 9
-
Ana metalin ve kaynak malzemesinin çalýþma sýcaklýklarýný inceleyiniz.
Kalite Testleri : TSE
Kaynak Metalinin Tipik Kimyasal Analizi (% Að.):
C
Si
Mn
Cr
Ni
0,04
0,70
0,80
19
10
Kaynak Metalinin Tipik Mekanik Özellikleri :
Test Þekli
Çekme Dayanýmý
(N/mm2)
Uzama
A5 (%)
Kaynak Sonrasý
600
38
Çentik Darbe Dayanýmý ISO-V (J)
+20oC
70
Ambalaj Bilgileri ve Kaynak Akým Deðerleri :
Ürün Kodu
Çap
(mm)
Uzunluk
(mm)
Kaynak
Akýmý (A)
Kutudaki
Adet
Kutu Aðýrlýðý
(kg)
Kolideki
Kutu Adedi
1301702K21
2.00
250
30-50
125
1,24
9
11,14
1301706K21
2.50
250
45-70
80
1,25
9
11,23
1301708K21
2.50
300
45-70
80
1,51
9
13,61
1301710K21
2.50
350
45-70
80
1,76
9
15,84
1301714K21
3.25
300
70-120
60
1,82
9
16,42
1301720K22
4.00
350
110-150
40
2,16
9
19,44
1301728K22
5.00
350
160-230
25
2,14
9
19,22
Kurutma
300oC
2 saat
Kaynak Pozisyonlarý
Akým/Kutup
Koli Aðýrlýðý
(kg)
Download

INOX AWL - Oerlikon Kaynak