TÜRKİYE BASKETBOL FEDERASYONU
DİSİPLİN KURULU
TOPLANTI TARİHİ VE NO
: 21.05.2014 - 47
KARARIN TARİHİ VE NO
: 21.05.2014 - 367
KARAR
OLAYLAR :
13.05.2014 tarihinde Adana’da oynanan AŞUT MERSİN – MELİKŞAH ÜNİVERSİTESİ
TB3L FİNAL GRUBU müsabakası ile ilgili olarak, Aşut Mersin Spor Kulübü malzemecisi ve
masörünün şort giyerek sahaya çıkması, Aşut Mersin Spor Kulübü sporcularının ısınma
tişörtlerinde lig logosu bulunmaması, formalarının arkasında sporcu isimlerinin bulunmaması
ve Aşut Mersin Spor Kulübü’nün 16 forma numaralı sporcusunun formasının ön yüzünde lig
logosu bulunmaması, ayrıca Melikşah Üniversitesi Spor Kulübü’nün 5, 7, 10, 13 ve 14
numaralı sporcularının ısınma tişörtlerinde lig logosu bulunmaması nedenleriyle konu ile ilgili
dosya Kurulumuza sevk edilmiştir.
İNCELENEN BELGELER;
TBF Sevk Yazısı, Müsabaka Değerlendirme Formu, Aşut Mersin Spor Kulübü’nün Savunma
Yazısı. (Melikşah Üniversitesi Spor Kulübü Savunma Yapmamıştır.)
GEREKÇE VE KARAR;
Disiplin soruşturmasına esas Müsabaka Değerlendirme Formu ile savunma yazısı
incelendiğinde; Aşut Mersin Spor Kulübü malzemecisi ile masörünün yönergelere aykırı
olarak şort giyerek sahaya çıktıkları, Aşut Mersin Spor Kulübü sporcularının ısınma
tişörtlerinde lig logosu bulunmadığı, Aşut Mersin Spor Kulübü sporcularının formalarının
arkasında sporcu isimlerinin bulunmadığı ve Aşut Mersin Spor Kulübü’nün 16 forma
numaralı sporcusunun formasının ön yüzünde lig logosu bulunmadığı, ayrıca Melikşah
Üniversitesi Spor Kulübü’nün 5, 7, 10, 13 ve 14 numaralı sporcularının ısınma tişörtlerinde
lig logosu bulunmadığı tespit edilmiştir.
Diğer taraftan içinde bulunduğumuz sezonda Aşut Mersin Spor Kulübü sporcularının
formalarının arkasında sporcu isimlerinin bulunmaması nedeniyle Aşut Mersin Spor
Kulübü’ne;
1 - Kurulumuzun 18.04.2014 tarih, 330 nolu kararı ile ihtar cezası,
2 – Kurulumuzun 01.05.2014 tarih, 336 sayılı kararı ile 750 TL para cezası
verilmiştir.
Kurulumuzca işbu dosyalar da değerlendirilmek suretiyle;
1 – Aşut Mersin Spor Kulübü malzemecisi ile masörünün şort giyerek sahaya çıkması
nedeniyle eylemlerine uyan EBBL Yönetim Esasları Yönergesi’nin 74. maddesi ile Disiplin
Yönergesi’nin 7, 11.1 ve 19. maddeleri gereğince, AŞUT MERSİN SPOR KULÜBÜ’NÜN
İHTAR CEZASI ile tecziyesine,
2 – Aşut Mersin Spor Kulübü sporcularının ısınma tişörtlerinde lig logosu bulunmaması
nedeniyle eylemlerine uyan EBBL Yönetim Esasları Yönergesi’nin 75.6.4. maddesi ile
Disiplin Yönergesi’nin 7, 11.1 ve 19. maddeleri gereğince, AŞUT MERSİN SPOR
KULÜBÜ’NÜN İHTAR CEZASI ile tecziyesine,
3 – Aşut Mersin Spor Kulübü sporcularının formalarının arkasında sporcu ismi
bulunmaması nedeniyle eylemlerine uyan EBBL Yönetim Esasları Yönergesi’nin 75.2.3
maddesinin b bendi ile Disiplin Yönergesi’nin 7, 11.6 ve 19. maddeleri gereğince, AŞUT
MERSİN SPOR KULÜBÜ’NÜN 1.000-TL PARA CEZASI ile tecziyesine,
4 – Aşut Mersin Spor Kulübü’nün 16 forma numaralı sporcusunun formasının ön
yüzünde lig logosu bulunmaması nedeniyle eylemlerine uyan EBBL Yönetim Esasları
Yönergesi’nin 75.2.2 maddesinin e bendi ile Disiplin Yönergesi’nin 7, 11.1 ve 19. maddeleri
gereğince, AŞUT MERSİN SPOR KULÜBÜ’NÜN İHTAR CEZASI ile tecziyesine,
5 – Melikşah Üniversitesi Spor Kulübü’nün 5, 7, 10, 13 ve 14 forma numaralı
sporcularının ısınma tişörtlerinde lig logosu bulunmaması nedeniyle eylemlerine uyan
EBBL Yönetim Esasları Yönergesi’nin 75.6.4. maddesi ile Disiplin Yönergesi’nin 7, 11.1 ve
19. maddeleri gereğince, MELİKŞAH ÜNİVERSİTESİ SPOR KULÜBÜ’NÜN İHTAR
CEZASI ile tecziyesine,
iş bu kararın ilgililere tebliğine, Disiplin Yönergesi’nin 51. maddesi çerçevesinde para
cezasının 30 gün içinde ödenmesi gerektiğinin bildirilmesine oy birliği ile karar verildi.
Başkan
İmran IŞILDAR
Raportör
Av. İsmail BAĞDATLI
Başkan Vekili
Av. Feridun ÖZTOP
Üye
Av. Ata DİNÇER
Aslı Gibidir.
Üye
Selçuk KEMERÖZ
Download

TÜRKİYE BASKETBOL FEDERASYONU DİSİPLİN KURULU KARAR