TÜRKİYE BASKETBOL FEDERASYONU
DİSİPLİN KURULU
TOPLANTI TARİHİ VE NO
: 05.02.2015 - 31
KARARIN TARİHİ VE NO
: 05.02.2015 - 222
KARAR
OLAYLAR :
31.01.2015 tarihinde İstanbul’da oynanan İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ B.G.D. –
FENERBAHÇE TKBL müsabakası sırasında Basketbolu Geliştirenler Derneği yönetim
kurulu üyesi Cemal Batur’un, baş hakeme yönelik uygunsuz, küfürlü sözler söylemesi ve
neticesinde salon dışına çıkarılması, ayrıca İstanbul Üniversitesi B.G.D. takımı saha
sorumlusu Vedat Kalkan’ın, TBF temsilcilerine yardımcı olmayarak görevini yerine
getirmemesi nedenleriyle ilgili dosya Kurulumuza sevk edilmiştir.
İNCELENEN BELGELER;
TBF Sevk Yazısı, Müsabaka Değerlendirme Formu, Önemli Olay Raporu, Hakem Raporu,
Cemal Batur’un Savunma Yazısı, Vedat Kalkan’ın Savunma Yazısı.
GEREKÇE VE KARAR;
Disiplin soruşturmasına esas Müsabaka Değerlendirme Formu, Önemli Olay Raporu ve
Hakem Raporu ile savunma yazıları incelendiğinde; müsabakanın dördüncü periyodunun
bitimine 1.39 dakika kala Basketbolu Geliştirenler Derneği yönetim kurulu üyesi Cemal
Batur’un, müsabakayı takip ettiği tribünden baş hakeme yönelik küfürlü sözler söylediği, bu
sebeple kendisine salon dışına çıkması bildirildiği ancak özel güvenlik görevlilerinin, söz
konusu kişinin salon dışına çıkarılması hususunda yardımcı olmadıkları ve İstanbul
Üniversitesi B.G.D. takımı saha sorumlusu Vedat Kalkan’ın da bu hususta yardımcı
olmayarak görevini yerine getirmediği tespit edilmiştir.
Dosya yukarıdaki şekliyle değerlendirilmekle;
1 – Basketbolu Geliştirenler Derneği yönetim kurulu üyesi Cemal Batur’un eylemine
uyan Disiplin Yönergesi’nin 36. maddesi gereğince, kendisinin 20 (YİRMİ) GÜN HAK
MAHRUMİYETİ VE 4.000-TL PARA CEZASI ile tecziyesine,
2 – İstanbul Üniversitesi B.G.D. takımı saha sorumlusu Vedat Kalkan’ın eylemine uyan
Disiplin Yönergesi’nin 11.1 maddesi gereğince kendisinin İHTAR CEZASI ile tecziyesine,
iş bu kararın ilgililere tebliğine, Disiplin Yönergesi’nin 51. maddesi çerçevesinde para
cezasının 30 gün içinde ödenmesi gerektiğinin bildirilmesine oy birliği ile karar verildi.
Başkan
İmran IŞILDAR
Raportör
Av. İsmail BAĞDATLI
Başkan Vekili
Av. Feridun ÖZTOP
Üye
Av. Ata DİNÇER
Aslı Gibidir.
Üye
Selçuk KEMERÖZ
Download

TÜRKİYE BASKETBOL FEDERASYONU DİSİPLİN KURULU KARAR