TÜRKİYE BASKETBOL FEDERASYONU
DİSİPLİN KURULU
TOPLANTI TARİHİ VE NO
: 23.01.2015 - 29
KARARIN TARİHİ VE NO
: 23.01.2015 - 198
KARAR
OLAYLAR :
17.01.2015 tarihinde Bursa’da oynanan GÜCÜM SPOR – ZİRVE ÜNİVERSİTESİ TB3L
müsabakasının video kaydını ev sahibi kulübün TBF tarafından belirtilen ftp adresine
yüklememesi nedeniyle konu ile ilgili dosya Kurulumuza sevk edilmiştir.
İNCELENEN BELGELER;
TBF Sevk Yazısı, TBF Görevlisi Raporu, Gücüm Spor Kulübü’nün Savunma Yazısı.
GEREKÇE VE KARAR;
Disiplin soruşturmasına esas TBF Görevlisi Raporu ile savunma yazısı incelendiğinde;
Gücüm Spor Kulübü’nün müsabakanın video kaydını TBF tarafından belirtilen ftp adresine
yüklemediği tespit edilmiştir.
Gücüm Spor Kulübü’nün müsabakanın video kaydını TBF tarafından belirtilen ftp
adresine yüklememesi nedeniyle eylemlerine uyan TB3L Yönetim Esasları Yönergesi’nin
63. maddesi ile Disiplin Yönergesi’nin 7, 11.1 ve 19. maddeleri gereğince, GÜCÜM SPOR
KULÜBÜ’NÜN İHTAR CEZASI ile tecziyesine, iş bu kararın ilgiliye tebliğine oy birliği ile
karar verildi.
Başkan
İmran IŞILDAR
Raportör
Av. İsmail BAĞDATLI
Başkan Vekili
Av. Feridun ÖZTOP
Üye
Av. Ata DİNÇER
Aslı Gibidir.
Üye
Selçuk KEMERÖZ
Download

TÜRKİYE BASKETBOL FEDERASYONU DİSİPLİN KURULU KARAR