TÜRKİYE BASKETBOL FEDERASYONU
DİSİPLİN KURULU
TOPLANTI TARİHİ VE NO
: 22.12.2014 - 18
KARARIN TARİHİ VE NO
: 22.12.2014 - 130
KARAR
OLAYLAR :
07.12.2014 tarihinde Kayseri’de oynanan MELİKGAZİ BELEDİYE – BATMAN PETROL
TB3L müsabakasının video kaydını ev sahibi kulübün TBF tarafından belirtilen ftp adresine
yüklememesi nedeniyle konu ile ilgili dosya Kurulumuza sevk edilmiştir.
İNCELENEN BELGELER;
TBF Sevk Yazısı, TBF Görevlisi Raporu. (Melikgazi Belediye Spor Kulübü Savunma
Yapmamıştır.)
GEREKÇE VE KARAR;
Disiplin soruşturmasına esas TBF Görevlisi Raporu incelendiğinde; Melikgazi Belediye Spor
Kulübü’nün müsabakanın video kaydını TBF tarafından belirtilen ftp adresine yüklemediği
tespit edilmiştir.
Melikgazi Belediye Spor Kulübü’nün müsabakanın video kaydını TBF tarafından
belirtilen ftp adresine yüklememesi nedeniyle eylemlerine uyan TB3L Yönetim Esasları
Yönergesi’nin 63. maddesi ile Disiplin Yönergesi’nin 7, 11.1 ve 19. maddeleri gereğince,
MELİKGAZİ BELEDİYE SPOR KULÜBÜ’NÜN İHTAR CEZASI ile tecziyesine, iş bu
kararın ilgiliye tebliğine oy birliği ile karar verildi.
Başkan
İmran IŞILDAR
Raportör
Av. İsmail BAĞDATLI
Başkan Vekili
Av. Feridun ÖZTOP
Üye
Av. Ata DİNÇER
Aslı Gibidir.
Üye
Selçuk KEMERÖZ
Download

TÜRKİYE BASKETBOL FEDERASYONU DİSİPLİN KURULU KARAR