TÜRKİYE BASKETBOL FEDERASYONU
DİSİPLİN KURULU
TOPLANTI TARİHİ VE NO
: 26.12.2014 - 20
KARARIN TARİHİ VE NO
: 26.12.2014 - 143
KARAR
OLAYLAR :
20.12.2014 tarihinde İstanbul’da oynanan İSTANBUL D.S.İ. – ORKİDE GEDİZ
ÜNİVERSİTESİ TB2L müsabakası bitiminde Orkide Gediz Üniversitesi genel menajeri Kaan
İşbilen’in, hakemlerin üzerine yürümesi ve kendilerine bağırarak tepki göstermesi, İstanbul
D.S.İ. Spor Kulübü genel sekreteri Kemal Yüksel’in ise tribünden inerek hakemlerin yolunu
kesmesi ve kendilerine yönelik uygunsuz sözler söylemesi nedenleriyle ilgili dosya
Kurulumuza sevk edilmiştir.
İNCELENEN BELGELER;
TBF Sevk Yazısı, Müsabaka Değerlendirme Formu, Önemli Olay Raporu, Hakem Raporu,
Kaan İşbilen’in Savunma Yazısı, Kemal Yüksel’in Savunma Yazısı, Baş Hakem ve Yardımcı
Hakem Beyanları.
GEREKÇE VE KARAR;
Disiplin soruşturmasına esas Müsabaka Değerlendirme Formu, Hakem Raporu ve Önemli
Olay Raporu ile savunma yazıları incelendiğinde; müsabaka bitiminde Orkide Gediz
Üniversitesi genel menajeri Kaan İşbilen’in, hakemlerin üzerine yürüdüğü ve hakemlere
bağırarak tepki gösterdiği Teknik Komiser ve Hakem Raporu’nda belirtilmiş, ayrıca İstanbul
D.S.İ. Spor Kulübü genel sekreteri Kemal Yüksel’in, tribünden aşağıda inerek hakemlerin
yolunu kestiği ve kendilerine yönelik uygunsuz, küçük düşürücü sözler söylediği ise Teknik
Komiser Raporu’nda belirtilmiştir. Bunun üzerine konuyla ilgili olarak müsabaka
hakemlerinden de bilgi istenerek konu teyit edilmiştir.
Dosya yukarıdaki şekliyle değerlendirilmekle;
1 – Orkide Gediz Üniversitesi genel menajeri Kaan İşbilen’in eylemine uyan Disiplin
Yönergesi’nin 36. maddesi gereğince, kendisinin 15 (ONBEŞ) GÜN HAK
MAHRUMİYETİ VE 1.000-TL PARA CEZASI ile tecziyesine,
2 – İstanbul D.S.İ. Spor Kulübü genel sekreteri Kemal Yüksel’in eylemine uyan Disiplin
Yönergesi’nin 36. maddesi gereğince, kendisinin 30 (OTUZ) GÜN HAK MAHRUMİYETİ
VE 3.000-TL PARA CEZASI ile tecziyesine,
iş bu kararın ilgililere tebliğine, Disiplin Yönergesi’nin 51. maddesi çerçevesinde para
cezalarının 30 gün içinde ödenmesi gerektiğinin bildirilmesine oy birliği ile karar verildi.
Başkan
İmran IŞILDAR
Raportör
Av. İsmail BAĞDATLI
Başkan Vekili
Av. Feridun ÖZTOP
Üye
Av. Ata DİNÇER
Aslı Gibidir.
Üye
Selçuk KEMERÖZ
Download

TÜRKİYE BASKETBOL FEDERASYONU DİSİPLİN KURULU KARAR