TÜRKİYE BASKETBOL FEDERASYONU
DİSİPLİN KURULU
TOPLANTI TARİHİ VE NO
: 29.11.2014 - 13
KARARIN TARİHİ VE NO
: 29.11.2014 - 72
KARAR
OLAYLAR :
22.11.2014 tarihinde Uşak’ta oynanan UŞAK SPORTİF – TORKU KONYASPOR BASKET
TBL müsabakası sırasında Uşak Sportif Kulübü idarecisi Osman Tekbaş’ın, hakem
kararlarına tepki olarak ayağa kalkarak birtakım davranışlarda bulunması, müsabaka
bitiminde Torku Konyaspor Basket Kulübü sporcusu Sean Williams’ın, hakemlerin yanına
giderek baş hakeme yönelik birtakım söz ve davranışlarda bulunması, yine müsabaka
bitiminde Uşak Sportif Kulübü takım menajeri Fatihhan Erdoğan’ın, hakemlerin yönetimi ile
ilgili birtakım sözler söylemesi, akabinde Uşak Sportif Kulübü seyircilerinin hakemlere
yönelik küfürlü sözler söylemeleri, ayrıca müsabakanın oynandığı salonda misafir takım
sporcularının giriş çıkışını sağlamak için körük bulunmaması ve salonda görev yapan yer
silicilerin kıyafetlerinin yönergelere aykırı olması nedenleriyle, ilgili dosya Kurulumuza sevk
edilmiştir.
İNCELENEN BELGELER;
TBF Sevk Yazısı, Müsabaka Değerlendirme Formu, Hakem Raporu, Uşak Sportif
Kulübü’nün Savunma Yazısı, Osman Tekbaş’ın Savunma Yazısı, Fatihhan Erdoğan’ın
Savunma Yazısı, Sean Williams’ın Savunma Yazısı, Görüntü Kayıtları.
GEREKÇE VE KARAR;
Disiplin soruşturmasına esas Müsabaka Değerlendirme Formu, Hakem Raporu ve savunma
yazıları ile görüntü kayıtları incelendiğinde; müsabaka sırasında Uşak Sportif Kulübü
idarecisi Osman Tekbaş’ın, hakem kararlarına istinaden, ayağa kalkarak birtakım alaycı sözler
söylediği ve tepki gösterdiği tespit edilmiştir. Müsabakanın bitimiyle birlikte Torku
Konyaspor Basket Kulübü sporcusu Sean Williams’ın, sporcular birbirlerini tebrik ederken
hakemlerin yanına gittiği ve baş hakemi laubalice öpmeye çalıştığı, ayrıca birtakım sözler
söylediği, akabinde Uşak Sportif Kulübü takım menajeri Fatihhan Erdoğan’ın, hakemler
sahadan ayrılırken eline kamera mikrofonunu alarak müsabakanın yönetimi ile ilgili sözler
söylediği anlaşılmıştır. Müsabakanın bitimini takiben Uşak Sportif Kulübü seyircilerinin,
hakemlerin arkasından uygunsuz, küfürlü sözler söyledikleri tespit edilmiştir. Ayrıca
müsabakanın oynandığı salonda misafir takım sporcularının giriş çıkışını sağlamak için körük
bulundurulmadığı ve salonda görev yapan yer silicilerin kıyafetlerinin yönergelere aykırı
olduğu tüm dosya muhteviyatı ile sübuta ermiştir.
Diğer taraftan içinde bulunduğumuz sezonda Uşak Sportif Kulübü’nün müsabakalarını
oynadığı salonda misafir takım sporcularının sahaya giriş çıkışını sağlamaları açısından körük
bulundurulmaması nedeniyle Uşak Sportif Kulübü’ne, Kurulumuzun 29.11.2014 tarih, 67
sayılı kararı ile ihtar cezası verilmiştir.
Kurulumuzca işbu dosya da değerlendirilmek suretiyle;
1 – Uşak Sportif Kulübü idarecisi Osman Tekbaş’ın eylemine uyan Disiplin Yönergesi’nin
11.1 ve 36. maddeleri gereğince, kendisinin İHTAR CEZASI ile tecziyesine,
2 – Torku Konyaspor Basket Kulübü sporcusu Sean Williams’ın eylemine uyan Disiplin
Yönergesi’nin 11.1, 11.6 ve 36. maddeleri gereğince, kendisinin İHTAR VE 7.500-TL
PARA CEZASI ile tecziyesine,
3 – Uşak Sportif Kulübü takım menajeri Fatihhan Erdoğan’ın eylemine uyan Disiplin
Yönergesi’nin 11.1 ve 36. maddeleri gereğince, kendisinin İHTAR CEZASI ile tecziyesine,
4 – Uşak Sportif Kulübü seyircilerinin eylemlerine uyan Disiplin Yönergesi’nin 7, 11.6,
28.1, 29.1 ve 29.2.3 maddeleri gereğince, müsabaka sonrasında hakemlere yönelik uygunsuz,
küfürlü sözler söylenmesi nedeniyle UŞAK SPORTİF KULÜBÜ’NÜN 3.000-TL PARA
CEZASI ile tecziyesine,
5 - Misafir takımın sahaya giriş ve çıkışını sağlamak üzere körük bulundurulmaması
nedeniyle eylemlerine uyan TBL Yönetim Esasları Yönergesi’nin 51.a maddesi ile Disiplin
Yönergesi’nin 7, 11.6 ve 19. maddeleri gereğince UŞAK SPORTİF KULÜBÜ’NÜN
2.000-TL PARA CEZASI ile tecziyesine,
6 – Müsabakanın oynandığı salonda görev yapan yer silici görevlilerinin kıyafetlerinin
uygun olmaması nedeniyle eylemlerine uyan TBL Yönetim Esasları Yönergesi’nin 40.2
maddesi ile Disiplin Yönergesi’nin 7, 11.1 ve 19. maddeleri gereğince UŞAK SPORTİF
KULÜBÜ’NÜN İHTAR CEZASI ile tecziyesine,
iş bu kararın ilgililere tebliğine, Disiplin Yönergesi’nin 51. maddesi çerçevesinde para
cezalarının 30 gün içinde ödenmesi gerektiğinin bildirilmesine oy birliği ile karar verildi.
Başkan
İmran IŞILDAR
Raportör
Av. İsmail BAĞDATLI
Başkan Vekili
Av. Feridun ÖZTOP
Üye
Av. Ata DİNÇER
Aslı Gibidir.
Üye
Selçuk KEMERÖZ
Download

TÜRKİYE BASKETBOL FEDERASYONU DİSİPLİN KURULU KARAR