TÜRKİYE BASKETBOL FEDERASYONU
DİSİPLİN KURULU
TOPLANTI TARİHİ VE NO
: 05.02.2015 - 31
KARARIN TARİHİ VE NO
: 05.02.2015 - 223
KARAR
OLAYLAR :
31.01.2015 tarihinde Ankara’da oynanan TÜRK TELEKOM – BEŞİKTAŞ INTEGRAL
FOREX TBL müsabakasına Türk Telekom takımı 5 ve 20 nolu sporcularının forma renginden
farklı renkte tayt giyerek çıkmaları nedeniyle ilgili dosya Kurulumuza sevk edilmiştir.
İNCELENEN BELGELER;
TBF Sevk Yazısı, Müsabaka Değerlendirme Formu, Türk Telekom Spor Kulübü’nün
Savunma Yazısı.
GEREKÇE VE KARAR;
Disiplin soruşturmasına esas Müsabaka Değerlendirme Formu ile savunma yazısı
incelendiğinde; Türk Telekom takımı 5 ve 20 nolu sporcularının sahaya forma renginden
farklı renkte (siyah) tayt giyerek çıktıkları tespit edilmiştir.
Dosya yukarıdaki şekliyle değerlendirilmekle;
Türk Telekom takımı 5 ve 20 numaralı sporcularının sahaya forma renginden farklı
renkte tayt giyerek çıkmaları nedeniyle eylemlerine uyan TBL Yönetim Esasları
Yönergesi’nin 83.3.5 maddesi ile Disiplin Yönergesi’nin 7, 11.1 ve 19. maddeleri gereğince,
TÜRK TELEKOM SPOR KULÜBÜ’NÜN İHTAR CEZASI ile tecziyesine, iş bu kararın
ilgiliye tebliğine, oy birliği ile karar verildi.
Başkan
İmran IŞILDAR
Raportör
Av. İsmail BAĞDATLI
Başkan Vekili
Av. Feridun ÖZTOP
Üye
Av. Ata DİNÇER
Aslı Gibidir.
Üye
Selçuk KEMERÖZ
Download

TÜRKİYE BASKETBOL FEDERASYONU DİSİPLİN KURULU KARAR