TÜRKİYE BASKETBOL FEDERASYONU
DİSİPLİN KURULU
TOPLANTI TARİHİ VE NO
: 06.03.2015 - 41
KARARIN TARİHİ VE NO
: 06.03.2015 - 276
KARAR
OLAYLAR :
03.03.2015 tarihinde Ankara’da oynanan TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ – SABANCI
ÜNİVERSİTESİ ÜNİLİG müsabakası sırasında Turgut Özal Üniversitesi sporcusu Yunus
Emre Temizer’in, uygunsuz söz ve davranışlarda bulunması sebebiyle ikinci teknik faul ile
cezalandırılması ve kurallar gereği diskalifiye edilmesi, bu karar akabinde yardımcı hakeme
yönelik uygunsuz, küfürlü sözler sarf etmesi nedenleriyle konu ile ilgili dosya Kurulumuza
sevk edilmiştir.
İNCELENEN BELGELER;
TBF Sevk Yazısı, Önemli Olay Raporu, Hakem Raporu, Yunus Emre Temizer’in Savunma
Yazısı.
GEREKÇE VE KARAR;
Disiplin soruşturmasına esas Önemli Olay Raporu ve Hakem Raporu ile savunma yazısı
incelendiğinde; müsabakanın üçüncü periyodunun bitimine 39 saniye kala Turgut Özal
Üniversitesi sporcusu Yunus Emre Temizer’in, uygunsuz söz ve davranışlarda bulunduğu, bu
sebeple ikinci teknik faul ile cezalandırıldığı ve kurallar gereği diskalifiye edildiği, bu karar
akabinde ise yardımcı hakeme yönelik küfürlü sözler söylediği tespit edilmiştir.
Dosya yukarıdaki şekliyle değerlendirilmekle;
Turgut Özal Üniversitesi sporcusu Yunus Emre Temizer’in eylemine uyan Disiplin
Yönergesi’nin 36. maddesi gereğince, kendisinin 2 (İKİ) MAÇ MÜSABAKALARDAN
MEN VE 2.000-TL PARA CEZASI ile tecziyesine, iş bu kararın ilgiliye tebliğine, Disiplin
Yönergesi’nin 51. maddesi çerçevesinde para cezasının 30 gün içinde ödenmesi gerektiğinin
bildirilmesine oy birliği ile karar verildi.
Başkan
İmran IŞILDAR
Raportör
Av. İsmail BAĞDATLI
Başkan Vekili
Av. Feridun ÖZTOP
Üye
Av. Ata DİNÇER
Aslı Gibidir.
Üye
Selçuk KEMERÖZ
Download

TÜRKİYE BASKETBOL FEDERASYONU DİSİPLİN KURULU KARAR