TÜRKİYE BASKETBOL FEDERASYONU
DİSİPLİN KURULU
TOPLANTI TARİHİ VE NO
: 06.12.2014 - 15
KARARIN TARİHİ VE NO
: 06.12.2014 - 87
KARAR
OLAYLAR :
23.11.2014 tarihinde İstanbul’da oynanan PERTEVNİYAL SİGORTAM.NET –
YEŞİLYURT EBBL müsabakası bitiminde Pertevniyal Sigortam.Net takımı sporcusu Efe
Karaduman’ın, baş hakeme doğru hamle yaparak uygunsuz sözler söylediği Teknik Komiser
raporunda yer almışsa da, gerek hakem ve gerekse Sporcu böyle bir olayı doğrulamamıştır.
İlgili dosya bu çerçevede Kurulumuza sevk edilmiştir.
İNCELENEN BELGELER;
TBF Sevk Yazısı, Müsabaka Değerlendirme Formu, Efe Karaduman’ın Savunma Yazısı, Baş
Hakem Beyanı.
GEREKÇE VE KARAR;
Disiplin soruşturmasına esas Müsabaka Değerlendirme Formu ve savunma yazısı ile Baş
Hakem Beyanı incelendiğinde; müsabaka bitiminde Pertevniyal Sigortam.Net takımı sporcusu
Efe Karaduman hakkındaki dosya değerlendirilmiş olup, somut suç eylemi tespit
olunamadığından, kendisine herhangi bir ceza verilmesine yer olmadığına oy birliği ile karar
verildi.
Başkan
İmran IŞILDAR
Raportör
Av. İsmail BAĞDATLI
Başkan Vekili
Av. Feridun ÖZTOP
Üye
Av. Ata DİNÇER
Aslı Gibidir.
Üye
Selçuk KEMERÖZ
Download

TÜRKİYE BASKETBOL FEDERASYONU DİSİPLİN KURULU KARAR