TÜRKİYE BASKETBOL FEDERASYONU
DİSİPLİN KURULU
TOPLANTI TARİHİ VE NO
: 13.02.2015 - 34
KARARIN TARİHİ VE NO
: 13.02.2015 - 243
KARAR
OLAYLAR :
08.02.2015 tarihinde Tekirdağ’da oynanan ÇORLU BELEDİYESİ – BURSASPOR TB3L
müsabakası sırasında Bursaspor Kulübü sporcusu Melih Kapucu’nun, rakip takım sporcusuna
yönelik kaba davranışta bulunması ve Çorlu Belediyesi Spor Kulübü sporcusu Ali Doğal
Demirok’un, Melih Kapucu’ya yönelik kaba davranışta bulunması neticesinde iki sporcunun
da diskalifiye edilmeleri nedeniyle konu ile ilgili dosya Kurulumuza sevk edilmiştir.
İNCELENEN BELGELER;
TBF Sevk Yazısı, Müsabaka Değerlendirme Formu, Hakem Raporu, Önemli Olay Raporu,
Melih Kapucu’nun Savunma Yazısı, Ali Doğal Demirok’un Savunma Yazısı, Olayın Görüntü
Kaydı.
GEREKÇE VE KARAR;
Disiplin soruşturmasına esas Müsabaka Değerlendirme Formu, Hakem Raporu, Önemli Olay
Raporu ve savunma yazıları ile görüntü kaydı incelendiğinde; müsabakanın üçüncü
periyodunun bitimine 6.57 dakika kala yaşanan bir pozisyon esnasında Bursaspor Kulübü
sporcusu Melih Kapucu’nun, rakip takım sporcusunun peşinden koşarak sertçe ittiği, akabinde
Çorlu Belediyesi Spor Kulübü sporcusu Ali Doğal Demirok’un, Melih Kapucu’yu ittiği ve
arbede yaşandığı, neticesinde Bursaspor Kulübü sporcusu Melih Kapucu ile Çorlu Belediyesi
Spor Kulübü sporcusu Ali Doğal Demirok’un diskalifiye edildikleri Teknik Komiser ve
Hakem Raporlarında belirtilmiştir. Sporculardan istenen savunma yazılarında farklı
sporculardan bahsedilmesi üzerine teknik komiser ve hakemden ek rapor istenerek ve görüntü
kayıtları tetkik edilerek konu, suçu işleyenler açısından vuzuha kavuşturulmuştur.
Dosya yukarıdaki şekliyle değerlendirilmekle;
1 – Bursaspor Kulübü sporcusu Melih Kapucu’nun eylemine uyan Disiplin Yönergesi’nin
36. maddesi gereğince, kendisinin 3 (ÜÇ) MAÇ MÜSABAKALARDAN MEN VE
2.000-TL PARA CEZASI ile tecziyesine,
2 – Çorlu Belediyesi Spor Kulübü sporcusu Ali Doğal Demirok’un eylemine uyan Disiplin
Yönergesi’nin 36. maddesi gereğince, kendisinin 2 (İKİ) MAÇ MÜSABAKALARDAN
MEN VE 1.500-TL PARA CEZASI ile tecziyesine,
iş bu kararın ilgililere tebliğine, Disiplin Yönergesi’nin 51. maddesi çerçevesinde para
cezalarının 30 gün içinde ödenmesi gerektiğinin bildirilmesine oy birliği ile karar verildi.
Başkan
İmran IŞILDAR
Raportör
Av. İsmail BAĞDATLI
Başkan Vekili
Av. Feridun ÖZTOP
Üye
Av. Ata DİNÇER
Aslı Gibidir.
Üye
Selçuk KEMERÖZ
Download

TÜRKİYE BASKETBOL FEDERASYONU DİSİPLİN KURULU KARAR