TÜRKİYE BASKETBOL FEDERASYONU
DİSİPLİN KURULU
TOPLANTI TARİHİ VE NO
: 24.12.2014 - 19
KARARIN TARİHİ VE NO
: 24.12.2014 - 133
KARAR
OLAYLAR :
21.12.2014 tarihinde Eskişehir’de oynanan NSK ESKİŞEHİR BASKET – FENERBAHÇE
ÜLKER TBL müsabakası sırasında NSK Eskişehir Basket Kulübü taraftarlarının, Fenerbahçe
Ülker taraftarlarına doğru yanıcı madde atmaları, Fenerbahçe Ülker taraftarlarının ise buna
karşılık olarak yabancı madde atmaları neticesinde anons yapılması zorunluluğu hasıl olması
ve müsabakanın duraksaması nedenleriyle ilgili dosya Kurulumuza sevk edilmiştir.
İNCELENEN BELGELER;
TBF Sevk Yazısı, Müsabaka Değerlendirme Formu, Hakem Raporu, Önemli Olay Raporu,
Eskişehir Basket Kulübü’nün Savunma Yazısı, Fenerbahçe Spor Kulübü’nün Savunma
Yazısı.
GEREKÇE VE KARAR;
Disiplin soruşturmasına esas Müsabaka Değerlendirme Formu, Hakem Raporu ve Önemli
Olay Raporu ile savunma yazıları incelendiğinde; müsabakanın ikinci periyodunun bitimine
1.02 dakika kala ev sahibi NSK Eskişehir Basket Kulübü taraftarlarının, Fenerbahçe Ülker
taraftarlarının bulunduğu bölüme doğru yanıcı madde (maytap) attıkları, Fenerbahçe Ülker
taraftarlarının ise bu davranışa karşılık olarak NSK Eskişehir Basket Kulübü taraftarlarının
bulunduğu bölüme doğru yabancı madde (su şişesi) attıkları, yaşanan olay neticesinde bir kez
anons yapıldığı ve müsabakanın duraksadığı tespit edilmiştir.
Diğer taraftan içinde bulunduğumuz sezonda Fenerbahçe Ülker taraftarları tarafından
gerçekleşen seyirci olayları nedeniyle Fenerbahçe Spor Kulübü Erkek Basketbol Şubesi’ne;
1 - Kurulumuzun 05.11.2014 tarih, 33 sayılı kararı ile müsabaka sırasında hakemlere küfürlü
sözler söylemeleri neticesinde anons yapılmasına ve müsabakanın duraksamasına sebebiyet
verilmesi nedenleriyle 2.500 TL para cezası,
2 – Kurulumuzun 22.11.2014 tarih, 58 sayılı kararı ile müsabaka sırasında rakip takım
antrenörü aleyhinde küçük düşürücü tezahüratlarda bulunulması neticesinde anons
yapılmasına ve müsabakanın duraksamasına sebebiyet verilmesi nedenleriyle 3.000 TL para
cezası
verilmiştir.
Kurulumuzca işbu dosyalar da değerlendirilmek suretiyle;
1 – Ev sahibi NSK Eskişehir Basket Kulübü taraftarlarının eylemlerine uyan Disiplin
Yönergesi’nin 7, 11.6, 28.1, 29.1 ve 29.2.6 maddeleri gereğince, müsabaka sırasında rakip
takım taraftarlarına doğru yanıcı madde atılması neticesinde anons yapılmasına ve
müsabakanın duraksamasına sebebiyet verilmesi nedenleriyle ESKİŞEHİR BASKET
KULÜBÜ’NÜN 4.000-TL PARA CEZASI ile tecziyesine,
2 – Fenerbahçe Ülker taraftarlarının eylemlerine uyan Disiplin Yönergesi’nin 7, 11.6,
28.1, 29.1 ve 29.2.2 maddeleri gereğince, müsabaka sırasında rakip takım taraftarlarına doğru
yabancı madde atılması neticesinde anons yapılmasına ve müsabakanın duraksamasına
sebebiyet verilmesi nedenleriyle FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ ERKEK
BASKETBOL ŞUBESİ’NİN 2.500-TL PARA CEZASI ile tecziyesine,
iş bu kararın ilgililere tebliğine, Disiplin Yönergesi’nin 51. maddesi çerçevesinde para
cezalarının 30 gün içinde ödenmesi gerektiğinin bildirilmesine oy birliği ile karar verildi.
Başkan
İmran IŞILDAR
Raportör
Av. İsmail BAĞDATLI
Başkan Vekili
Av. Feridun ÖZTOP
Üye
Av. Ata DİNÇER
Aslı Gibidir.
Üye
Selçuk KEMERÖZ
Download

TÜRKİYE BASKETBOL FEDERASYONU DİSİPLİN KURULU KARAR