TÜRKİYE BASKETBOL FEDERASYONU
DİSİPLİN KURULU
TOPLANTI TARİHİ VE NO
: 19.12.2014 - 17
KARARIN TARİHİ VE NO
: 19.12.2014 - 111
KARAR
OLAYLAR :
13.12.2014 tarihinde Konya’da oynanan TORKU KONYASPOR BASKET –
DARÜŞŞAFAKA DOĞUŞ TBL müsabakası öncesinde aydınlatma arızası meydana gelmesi
sebebiyle müsabakanın 15 dakika geç başlaması, müsabaka sırasında Torku Konyaspor
Basket Kulübü taraftarlarınca hakemlere yönelik küfürlü sözler söylenmesi neticesinde anons
yapılması ve müsabakanın duraksaması, bu esnada Torku Konyaspor Basket Kulübü
antrenörü Aziz Bekir’in masa görevlilerine ve teknik komisere yönelik tahrik edici
davranışlarda bulunması neticesinde kendisinin iki kez teknik faul ile cezalandırılması ve
kurallar gereği diskalifiye edilmesi, yine bu esnada Torku Konyaspor Basket taraftarlarınca
sahaya yabancı maddeler atılması neticesinde ikinci kez anons yapılması ve anons esnasında
hakemler aleyhinde uygunsuz tezahüratlarda bulunulması nedenleriyle ilgili dosya
Kurulumuza sevk edilmiştir.
İNCELENEN BELGELER;
TBF Sevk Yazısı, Müsabaka Değerlendirme Formu, Hakem Raporu, Torku Konyaspor Basket
Kulübü’nün Savunma Yazısı, Aziz Bekir’in Savunma Yazısı.
GEREKÇE VE KARAR;
Disiplin soruşturmasına esas Müsabaka Değerlendirme Formu ve Hakem Raporu ile savunma
yazıları incelendiğinde; müsabaka öncesinde salonun aydınlatma sisteminin arızalanması
sebebiyle müsabakanın 15 dakika geç başladığı, müsabakanın dördüncü periyodunun bitimine
6.59 dakika kala Torku Konyaspor Basket Kulübü taraftarlarının hakemlere yönelik küfürlü
sözler söyledikleri, neticesinde müsabaka durdurularak anons yapıldığı, bu sırada Torku
Konyaspor Basket Kulübü antrenörü Aziz Bekir’in, masa görevlilerine ve teknik komisere
yönelik birtakım tahrik edici davranışlarda bulunduğu, neticesinde kendisinin ikinci teknik
faul ile cezalandırıldığı ve kurallar gereği diskalifiye edildiği, olay akabinde yine Torku
Konyaspor Basket Kulübü taraftarlarının sahaya yabancı maddeler (su şişesi ve bozuk para)
attıkları ve neticesinde ikinci kez anons yapıldığı, anons esnasında ise hakemler aleyhinde
uygunsuz tezahüratlarda bulunulduğu tespit edilmiştir.
1 – Torku Konyaspor Basket Kulübü taraftarlarının eylemlerine uyan Disiplin
Yönergesi’nin 7, 11.6, 28.1, 29.1 ve 29.2.6 maddeleri gereğince, müsabaka sırasında
hakemlere yönelik küfürlü sözler söylenmesi neticesinde anons yapılmasına ve müsabakanın
duraksamasına sebebiyet verilmesi, akabinde sahaya yabancı maddeler atılması neticesinde
ikinci kez anons yapılmasına ve bu esnada hakemler aleyhinde uygunsuz tezahüratlarda
bulunulması nedenleriyle TORKU KONYASPOR BASKET KULÜBÜ’NÜN 10.000-TL
PARA CEZASI ile tecziyesine,
2 – Torku Konyaspor Basket Kulübü antrenörü Aziz Bekir’in eylemine uyan şekilde
hakem tarafından diskalifiye edildiği, bunun sonucunda bir maç tedbirli olarak müsabakalara
katılamayacağı da dikkate alınarak, kendisine Disiplin Yönergesi çerçevesinde ayrıca bir ceza
verilmesine yer olmadığına,
3 – Müsabaka öncesinde salonda bulunan aydınlatma sisteminin arızalanması
neticesinde müsabakanın 15 dakika geç başlaması nedeniyle eylemlerine uyan TBL
Yönetim Esasları Yönergesi’nin 97.1 maddesi ile Disiplin Yönergesi’nin 7, 11.1 ve 19.
maddeleri gereğince, TORKU KONYASPOR BASKET KULÜBÜ’NÜN İHTAR CEZASI
ile tecziyesine,
iş bu kararın ilgililere tebliğine, Disiplin Yönergesi’nin 51. maddesi çerçevesinde para
cezasının 30 gün içinde ödenmesi gerektiğinin bildirilmesine oy birliği ile karar verildi.
Başkan
İmran IŞILDAR
Raportör
Av. İsmail BAĞDATLI
Başkan Vekili
Av. Feridun ÖZTOP
Üye
Av. Ata DİNÇER
Aslı Gibidir.
Üye
Selçuk KEMERÖZ
Download

TÜRKİYE BASKETBOL FEDERASYONU DİSİPLİN KURULU KARAR