TÜRKİYE BASKETBOL FEDERASYONU
DİSİPLİN KURULU
TOPLANTI TARİHİ VE NO
: 27.03.2015 - 51
KARARIN TARİHİ VE NO
: 27.03.2015 - 306
KARAR
OLAYLAR :
15.03.2015 tarihinde Trabzon’da oynanan TRABZONSPOR MEDİCAL PARK –
DARÜŞŞAFAKA DOĞUŞ TBL müsabakası sırasında Trabzonspor Medical Park takımı
taraftarlarının davul çalmaları neticesinde anons yapılması zorunluluğu hasıl olması ve
müsabakanın duraksaması nedenleriyle ilgili dosya Kurulumuza sevk edilmiştir.
İNCELENEN BELGELER;
TBF Sevk Yazısı, Müsabaka Değerlendirme Formu, Hakem Raporu, Trabzonspor Basketbol
Kulübü’nün Savunma Yazısı.
GEREKÇE VE KARAR;
Disiplin soruşturmasına esas Müsabaka Değerlendirme Formu ve Hakem Raporu ile savunma
yazısı incelendiğinde; müsabaka sırasında yönergelere aykırı olarak Trabzonspor Medical
Park takımı taraftarlarınca davul çalındığı, yapılan uyarılara rağmen söz konusu davranışın
devam ettirildiği ve müsabakanın birinci periyodunun bitimine dört dakika kala müsabaka
durdurularak anons yapıldığı, ayrıca taraftarların müsabaka bitimine kadar davul çalmaya
devam ettikleri tespit edilmiştir.
Diğer taraftan içinde bulunduğumuz sezonda Trabzonspor Medical Park takımı taraftarları
tarafından gerçekleştirilen seyirci olayı nedeniyle Trabzonspor Basketbol Kulübü’ne,
Kurulumuzun 05.11.2014 tarih, 36 sayılı kararı ile müsabaka sırasında rakip takım aleyhinde
uygunsuz tezahüratlarda bulunulması ve bir taraftarın sahaya girmesi neticesinde iki kez
anons yapılmasına ve müsabakanın iki kez duraksamasına sebebiyet verilmesi, ayrıca
müsabaka sırasında sahaya birtakım yabancı maddeler atılması nedenleriyle 10.000 TL para
cezası verilmiştir.
Kurulumuzca işbu dosya da değerlendirilmek suretiyle;
Trabzonspor Medical Park takımı taraftarlarının eylemlerine uyan TBL Yönetim Esasları
Yönergesi’nin 41.4 maddesi ile Disiplin Yönergesi’nin 7, 11.6, 19 ve 28.2.9 maddeleri
gereğince, müsabaka sırasında davul çalınması neticesinde anons yapılmasına ve
müsabakanın duraksamasına sebebiyet verilmesi nedenleriyle TRABZONSPOR
BASKETBOL KULÜBÜ’NÜN 2.000-TL PARA CEZASI ile tecziyesine, iş bu kararın
ilgiliye tebliğine, Disiplin Yönergesi’nin 51. maddesi çerçevesinde para cezasının 30 gün
içinde ödenmesi gerektiğinin bildirilmesine oy birliği ile karar verildi.
Başkan
İmran IŞILDAR
Raportör
Av. İsmail BAĞDATLI
Başkan Vekili
Av. Feridun ÖZTOP
Üye
Av. Ata DİNÇER
Aslı Gibidir.
Üye
Selçuk KEMERÖZ
Download

karar 306 trabzonspor medical park