TÜRKİYE BASKETBOL FEDERASYONU
DİSİPLİN KURULU
TOPLANTI TARİHİ VE NO
: 18.04.2014 - 39
KARARIN TARİHİ VE NO
: 18.04.2014 - 331
KARAR
OLAYLAR :
07.04.2014 tarihinde Aksaray’da oynanan 68 AKSARAY BELEDİYE – ASE ANADOLU
BASKET TB3L müsabakası sırasında ASE Anadolu Basket Kulübü sporcusu Fazlı
Erdoğan’ın, baş hakeme yönelik uygunsuz davranışlarda bulunması neticesinde diskalifiye
edilmesi, akabinde yine baş hakeme yönelik uygunsuz sözler söylemesi nedenleriyle konu ile
ilgili dosya Kurulumuza sevk edilmiştir.
İNCELENEN BELGELER;
TBF Sevk Yazısı, Müsabaka Değerlendirme Formu, Hakem Raporu, Önemli Olay Raporu,
Fazlı Erdoğan’ın Savunma Yazısı.
GEREKÇE VE KARAR;
Disiplin soruşturmasına esas Müsabaka Değerlendirme Formu, Hakem Raporu ve Önemli
Olay Raporu ile savunma yazısı incelendiğinde; müsabakanın üçüncü periyodunun bitimine
3.05 dakika kala ASE Anadolu Basket Kulübü sporcusu Fazlı Erdoğan’ın rakip takım
sporcusuna yönelik birtakım sözler söylemesi sebebiyle teknik faul ile cezalandırıldığı,
akabinde baş hakemin üzerine yürüyerek kendisine yönelik uygunsuz davranışta bulunduğu
ve neticesinde diskalifiye edildiği, diskalifiye kararı sonrasında ise baş hakeme yönelik
küfürlü sözler söylediği ve oyun sahasını terk etmemekte ısrar ettiği tespit edilmiştir.
ASE Anadolu Basket Kulübü sporcusu Fazlı Erdoğan’ın eylemlerine uyan Disiplin
Yönergesi’nin 36. maddesi gereğince, kendisinin 4 (DÖRT) MAÇ MÜSABAKALARDAN
MEN VE 2.000-TL PARA CEZASI ile tecziyesine, iş bu kararın ilgiliye tebliğine, Disiplin
Yönergesi’nin 51. maddesi çerçevesinde para cezasının 30 gün içinde ödenmesi gerektiğinin
bildirilmesine oy birliği ile karar verildi.
Başkan
İmran IŞILDAR
Raportör
Av. İsmail BAĞDATLI
Başkan Vekili
Av. Feridun ÖZTOP
Üye
Av. Ata DİNÇER
Aslı Gibidir.
Üye
Selçuk KEMERÖZ
Download

karar 331 68 aksaray belediye – ase anadolu basket tb3l