TÜRKİYE BASKETBOL FEDERASYONU
DİSİPLİN KURULU
TOPLANTI TARİHİ VE NO
: 23.01.2015 - 29
KARARIN TARİHİ VE NO
: 23.01.2015 - 207
KARAR
OLAYLAR :
18.01.2015 tarihinde Bilecik’te oynanan MUĞLA ORMAN – DÜZCE BELEDİYE TB3L
müsabakasının video kaydını ev sahibi kulübün TBF tarafından belirtilen ftp adresine
yüklememesi nedeniyle konu ile ilgili dosya Kurulumuza sevk edilmiştir.
İNCELENEN BELGELER;
TBF Sevk Yazısı, TBF Görevlisi Raporu. (Muğla Orman Spor Kulübü Savunma
Yapmamıştır.)
GEREKÇE VE KARAR;
Disiplin soruşturmasına esas TBF Görevlisi Raporu incelendiğinde; Muğla Orman Spor
Kulübü’nün müsabakanın video kaydını TBF tarafından belirtilen ftp adresine yüklemediği
tespit edilmiştir.
Diğer taraftan içinde bulunduğumuz sezonda Muğla Orman Spor Kulübü’nün müsabaka
video kaydını TBF tarafından belirtilen ftp adresine yüklememesi nedeniyle Muğla Orman
Spor Kulübü’ne, Kurulumuzun 22.12.2014 tarih, 117 sayılı kararı ile ihtar cezası verilmiştir.
Kurulumuzca işbu dosya da değerlendirilmek suretiyle;
Muğla Orman Spor Kulübü’nün müsabakanın video kaydını TBF tarafından belirtilen
ftp adresine yüklememesi nedeniyle eylemlerine uyan TB3L Yönetim Esasları
Yönergesi’nin 63. maddesi ile Disiplin Yönergesi’nin 7, 11.6 ve 19. maddeleri gereğince,
MUĞLA ORMAN SPOR KULÜBÜ’NÜN 1.000-TL PARA CEZASI ile tecziyesine, iş bu
kararın ilgiliye tebliğine, Disiplin Yönergesi’nin 51. maddesi çerçevesinde para cezasının 30
gün içinde ödenmesi gerektiğinin bildirilmesine oy birliği ile karar verildi.
Başkan
İmran IŞILDAR
Raportör
Av. İsmail BAĞDATLI
Başkan Vekili
Av. Feridun ÖZTOP
Üye
Av. Ata DİNÇER
Aslı Gibidir.
Üye
Selçuk KEMERÖZ
Download

TÜRKİYE BASKETBOL FEDERASYONU DİSİPLİN KURULU KARAR