TÜRKİYE BASKETBOL FEDERASYONU
DİSİPLİN KURULU
TOPLANTI TARİHİ VE NO
: 16.09.2014 - 61
KARARIN TARİHİ VE NO
: 16.09.2014 - 394
KARAR
OLAYLAR :
İstanbulspor Kulübü sporcuları Candar Yılmaz ve Özgür Şahin’in 13 – 20 Mayıs 2014
tarihlerinde Adana’da düzenlenen TB3L Play Off Final Grubu müsabakalarına mazeretsiz
olarak katılmamaları nedeniyle dosya Kurulumuza sevk edilmiştir.
İNCELENEN BELGELER;
TBF Sevk Yazısı, İstanbulspor Kulübü’nün 26.05.2014 Tarihli Başvurusu, Candar Yılmaz’ın
Savunma Yazısı, Özgür Şahin’in Savunma Yazısı.
GEREKÇE VE KARAR;
Disiplin soruşturmasına esas İstanbulspor Kulübü’nün başvurusu ile sporcuların savunma
yazıları incelendiğinde; İstanbulspor Kulübü’nün 13 – 20 Mayıs 2014 tarihlerinde Adana’da
düzenlenen TB3L Play Off Final Grubu’nda yer almaya hak kazandığı, ancak Kulübün
lisanslı sporcuları Candar Yılmaz ile Özgür Şahin adına Adana’da oynanacak maçlar için otel
rezervasyonu, uçak bileti vs. organizasyonları hazır etmesine rağmen, sporcuların mazeret
belirtmeksizin söz konusu turnuvaya katılmadıkları ihbar edilmiştir. Bu durum üzerine bahsi
geçen sporcuların savunmaları alınmış, sporcu Candar Yılmaz’ın savunma yazısında,
Kulübün kendisine vaat ettiği primlerinin ve maaşlarının yatırılmadığı, ayrıca kendisinin
normal sezonda sakatlık geçirdiği ve tüm masrafların sporcu tarafından karşılandığı
belirtilmiştir. Sporcu Özgür Şahin ise yine Kulüp tarafından kendisine vaat edilen tur
primlerinin ve maaşlarının yatırılmadığı, ayrıca Kulüp yetkililerini defalarca aramasına
rağmen cevap alamadığı ve kendisine söz konusu turnuva ile ilgili bilgi verilmediği
belirtilmiştir. Ancak sporcuların her durumda yarışmalara katılmak görevi bulunmaktadır.
Kulüplerin maddi yükümlülüklerini yerine getirmemeleri karşısında ayrı müeyyideler
uygulanmaktadır.
Dosya yukarıdaki şekliyle değerlendirilmekle;
İstanbulspor Kulübü sporcuları Özgür Şahin ve Candar Yılmaz’ın eylemlerine uyan Disiplin
Yönergesi’nin 34. Maddesi çerçevesinde müsabakalara katılmadıkları için 8’ER (SEKİZER)
MAÇ MÜSABAKALARDAN MEN VE 8.000-TL’ŞER PARA CEZASI ile tecziyelerine,
ancak ileri sürdükleri gerekçeler dikkate alınarak cezalarda 14. madde çerçevesinde indirime
gidilerek, neticeten sporcu Özgür Şahin ve Candar Yılmaz’ın ayrı ayrı 4’ER (DÖRDER)
MAÇ MÜSABAKALARDAN MEN VE 4.000-TL’ŞER PARA CEZASI ile tecziyelerine,
iş bu kararın ilgililere tebliğine, Disiplin Yönergesi’nin 51. maddesi çerçevesinde para
cezalarının 30 gün içerisinde ödenmesi gereğinin bildirilmesine oy birliği ile karar verildi.
Başkan
İmran IŞILDAR
Raportör
Av. İsmail BAĞDATLI
Başkan Vekili
Av. Feridun ÖZTOP
Üye
Av. Ata DİNÇER
Aslı Gibidir.
Üye
Selçuk KEMERÖZ
Download

TÜRKİYE BASKETBOL FEDERASYONU DİSİPLİN KURULU KARAR